A Szentlélek előszele

2014. június 06., címkék: pünkösd 2014, ahitat, áhitat, pünkösd, áhítat, reformátusok lapja

„Urunk azt üzeni, hogy a megszokott ünnepi előkészületek mellett tanuljunk a várakozó tanítványoktól" – Andrássy Gergely áhítata pünkösd előtt.

A hitvallás ára

2014. június 06., címkék: áhítat, pünkösd, áhitat, ahitat, pünkösd 2014, reformátusok lapja

„Hitet adni senkinek nem lehet. Bizonyságtételre sem lehet kötelezni senkit. De meg kell tudnunk mutatni, hogy soha semmiért nem érdemes elhagyni Krisztust, és ő sem hagy el minket" – Bódis Tamás szlovéniai lelkipásztor konfirmációi áhítata.

Milyen anyag a Szentlélek?

2014. június 04., címkék: szentlélek, pünkösd, pünkösd 2014

Teológusok ezrei vitatkoztak már a Szentháromság harmadik személyének, a Szentléleknek a kilétén, gyülekezetek szakadtak szét, új egyházak, vallási irányzatok jöttek létre az alapján, hogy ki mit vallott a Szentlélekről, megjelenéséről, munkájáról.

A pünkösd szakrális politikuma

2013. május 17., címkék: pünkösd, pünkösd 2013

„A Lélek vezetése minden politikai ideológiánál tartósabbnak és hathatósabbnak bizonyul" – Szalay László Pál teológiai eszmefuttatása az ünnepre készülve.

Ünnepnapok jönnek

2013. május 17., címkék: Szeretethíd, magyar református egység napja, református zenei fesztivál, pünkösd, Református Zenei Fesztivál, szeretethíd

Pünkösd, református egység ünnepe, Szeretethíd, Református Zenei Fesztivál – református programok a következő tíz napon.

Mérnökből lelkész

2013. május 17., címkék: pünkösd, loránt gábor

Megérteni Isten akaratát és elfogadni azt: nem könnyű, de ez az egyedüli jó, mondja Loránt Gábor. Az Újpest-belsővárosi Református Egyházközség lelkipásztorának hosszú út vezetett el addig, amíg megértette, hogy lelkésszé kell lennie. Katolikusból lett megtért reformátussá, mérnökből lelkésszé.

Az EVT pünkösdi üzenete

2013. május 14., címkék: pünkösd, egyházak világtanácsa (evt), pünkösd 2013

Az Egyházak Világtanácsának (World Council of Churches) elnökségének 2013-as pünkösdi üzenete.

Több nyelven egyet beszélve

2012. június 11., címkék: pünkösd, biblia, ökumené, közéleti és kulturális központ (rkkk), ökumene, Ökumené

Immár negyedszer lehettek tanúi a járókelők a budapesti Deák terén a Pünkösd hétfői ökumenikus nyilvános Bibliaolvasásnak.

Imádság és ének – egy nap a kínai reformátusoknál

2012. május 30., címkék: kínai reformátusok, pünkösd, budapest-józsefváros

Ha betérünk egy kínai étterembe, boltba, elképzelhető, hogy a tőlünk kulturálisan olyan különbözőnek tűnő eladó református hittestvérünk. Józsefvárosba mentünk, hogy megnézzük az itt élő kínaiak egyik református közösségét.

Az alsórákosi „kicsi pünkösd”

2012. május 27., címkék: pünkösd, népszokások

Egy erdélyi falu pünkösdi történelmi népszokásáról mesélt a Református Félórában Küllős Imola néprajztudós.

Pünkösdi szél fújt a MEÖT-ben

2012. május 26., címkék: pünkösd, ökumenikus tanács (meöt), ifjúság

Pünkösdi Zenés Vigíliát tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2012. május 25-én.

Az EVT pünkösdi üzenete

2012. május 25., címkék: egyházak világtanácsa (evt), pünkösd

Az Egyházak Világtanácsa az idei pünkösdre is készült üzenettel.

Pünkösdi bibliaolvasás a Deák téren

2011. június 24., címkék: pünkösd, Háttér, deák téri evangélikus templom

„Nem a magunk bölcsességét, írásértelmezését, művészetét szóltuk, hanem csak egyszerűen, sallangmentesen azokat a szavakat, amelyeket Isten Lelke ihletett sok száz évvel ezelőtt” – írja beszámolójában Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára.

Ökumenikus kápolnaszentelés volt Pálhalmán

2011. június 16., címkék: Ökumené, pünkösd, ökumene, ökumené, bölcskei gusztáv

Pünkösd ünnepe előtt, június 9-én került sor az ország egyik legnagyobb büntetés-végrehajtási intézetében, Dunaújváros-Pálhalma bernátkúti alegységében a Szent Bernát ökumenikus kápolna felszentelésére, amit Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Spányi Antal székesfehérvári püspök végzett. 

Pünkösd=Pentekoszté

2011. június 12., címkék: reformátusok lapja, 2011, pünkösd, Háttér

A pünkösd szó az Újszövetség görög nyelvén (Pentekoszté) ötvenedik napot jelent húsvéttól számolva. Vagyis az emberiség történelmének legfontosabb ténye, hogy az Isten 2011 évvel ezelőtt megjelent testben, Jézus Krisztus a golgotai kereszten eltörölte bűneinket, és feltámadásával végérvényesen legyőzte a halál és pokol erőit, ezért nála az örök élet beszéde van, a bűnbocsánat ajándéka a hozzá bizalommal forduló ember számára.  

Pünkösd üzenete az év minden napján aktuális

2011. június 12., címkék: pünkösd, egyházak világtanácsa (wcc), Háttér

Az Egyházak Világtanácsának (WCC) nyolc elnökségi tagja pünkösdi üzenetében azt hangsúlyozza, hogy ez a szent nap új lehetőséget kínál minden gyülekezetnek a Szentlélek eljövetelének megünneplésére, valamint a Szentlélek erejébe vetett bizalmunk megújítására. Közös imára hívnak bennünket, hogy mi is könyörögjünk Urunkhoz a békéért, az igazságért és reményért a világ minden népe számára.

Csűry István királyhágómelléki püspök pünkösdi pásztorlevele

2011. június 10., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, 2011, pünkösd, csűry istván

  "Legyünk valamennyien Isten seregében, hogy pünkösdünk megerősödést hozzon hűségünk, szeretetünk és szolgálatunk vállalkozásaiban."

Ökumenikus istentisztelet vasárnap Budapesten

2011. június 09., címkék: ima, pünkösd, ökumenikus tanács (meöt), Háttér, ökumenikus istentisztelet

Az Ökumenikus Tanács arra buzdítja tagegyházai gyülekezeteit, hogy a pünkösdi ünnepkörben találják meg az együtt imádkozás lehetőségeit, és a MEÖT ebben példát is szeretne mutatni.

A Szentlélek közössége és a pünkösdi ökumenikus közösség

2011. június 09., címkék: pünkösd, 2011, reformátusok lapja

„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13) Sokunknak ismerősen cseng a keresztyén liturgiába mélyen beivódott páli áldásformula. De vajon elgondolkodtunk-e már a befejező szavak értelmén, jelentésén és jelentőségén?

A mennybemenetel ünnepe

2012. május 16., címkék: pünkösd, áldozócsütörtök, ünnep

Az áldozócsütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit mi, protestánsok, továbbra is használunk.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.