Emlékoszlopot állítottak Diósgyőrben

2017. november 02., címkék: diósgyőr, reformáció500, megemlékezés

Emlékművet avattak a Reformáció 500. évfordulója alkalmából Miskolcon, a Diósgyőri Református Általános Iskola előtt. A két méter magas faoszlop Szondy Sándor fafaragó, népi iparművész alkotása és a reformátusság jelképeit ábrázolja. Az emlékoszlopot Nagy Attila iskolaigazgató, Szűcs Endre püspöki főtanácsos és az alkotó leplezték le a nyilvánosság előtt.

Juhász Zsófia szellemi öröksége

2013. április 25., címkék: évforduló, diakónia, megemlékezés, juhász zsófia

Születésének 85. évfordulóján Juhász Zsófiára emlékeztek az Őrszentmiklósi Református Templomban és a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban.  Az április 19-i alkalmon ismerősei, volt munkatársai méltatták munkáját és bemutatták szellemi örökségét a jelen diakóniájában.

A hétszeresen áldott hely

2012. október 25., címkék: jubileum, megemlékezés, bethesda gyermekkórház

„Azért jöttünk össze, hogy hálát adjunk a Bethesda Gyermekkórházért" – kezdte áhítatát Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a református gyermekkórház újraindulásának huszadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen október 25-én. Az MRE Zsinati székházában beszédekkel, majd a kórház kertjében szoboravatással folytatódott jubileumi ünnepségen Áder János köztársasági elnök, Szócska Miklós államtitkár, Velkey György, a kórház főigazgatója, Szabó István püspök és Réthelyi Miklós gondolatait hallhatták az egybegyűltek.

A Tarcali Hitvallás, 450 év távlatából

2012. október 25., címkék: hitvallások, reformáció, tiszáninneni egyházkerület, megemlékezés

A biztonságot, a ma békességét és a jövendő reménységét nem a körülmények határozzák meg, hanem mennyei Atyánk ígérete és akarata. A 21. században csak akkor tudjuk hitvallásunkat megtartani, ha korunk kihívó kérdéseire a magunk helyén, felelős őrállóként egyedül Istent valljuk! – hangzott el a Tiszáninneni Református Egyházkerület őszi lelkész-presbiteri konferenciáján október 20-án, Tarcalon. A zempléni városban rendkívüli közgyűlés során emlékeztek az 1561. és 1564. évi részzsinatokra, illetve a Tarcali Hitvallás elfogadásának 450. évfordulójára.

Legyőzetve győz

2012. szeptember 22., címkék: bogárdi szabó istván, ökumené, megemlékezés, ökumene, Ökumené, konferencia

Devictus victis" (legyőzetve győz) – ez volt Mindszenty József püspöki kinevezésekor választott igéje. Ez nem csak a személyes sorsának prófétikus megsejtését adja vissza, hanem a magyar történelem valóságát is visszatükrözi – mondta Szabó István református püspök az egyetemes keresztyénség meghatározó alakjáról elnevezett konferencián a Terror Háza Múzeumban.

A zsinati székház gályarab-emléktáblája

2012. május 06., címkék: megemlékezés, gályarabok, zsinati hivatal

Hetvenhat éve, 1936. május 6-án a központi Kálvin-ünnepség keretében avatták fel a zsinati székházban a gályarabok emléktábláját.

Ember az embertelenségben

2012. április 15., címkék: megemlékezés, holocaust, bogárdi szabó istván

„Belefoglalhatjuk-e egyetlen egy napba megannyi megsemmisített élet minden elveszített tagját?" Belefér-e egyetlen napba az, hogy elmondjuk, „az egész ország, a nemzet felmérhetetlen veszteségeit gyászoljuk" – tette fel ezeket a kérdéseket Bogárdi Szabó István. A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke április 15-én Budapesten, a holokauszt emléknapján mondott beszédet.

Michiel de Ruyter emlékezete

2012. március 25., címkék: hollandia, történelem, megemlékezés, ruyters, gályarabok, Történelem

405 éve, 1607. március 24-én, Vlissingenben született a magyar protestáns gályarabokat kiszabadító hős admirális. A reformátusok évszázadok óta tisztelettel emlékeznek a holland tengerészre.

Elkezdődött a Jubileumi Év a Dunántúli Református Egyházkerületben

2012. március 05., címkék: dunántúli egyházkerület, pápa, megemlékezés, nyitó istentisztelet

“Méltóképpen kell emlékeznünk és hálát adnunk Istennek eddig is megtapasztalt megtartó kegyelméért és gondviseléséért” - ezekkel a szavakkal köszöntötte Köntös László főjegyző a Dunántúli Református Egyházkerület 400 éves fennállásáért hálát adó Jubileumi Év nyitó istentiszteletén résztvevő gyülekezetet a Pápai Református Templomban.

Református magyar költőre emlékezik a Google

2012. március 02., címkék: google, arany jános, megemlékezés

A magyar Google március 2-án a százkilencvenöt éve született Arany János előtt tiszteleg.

Bűntelenség és büntetés

2012. február 26., címkék: szenczi győző, reformátusok lapja, megemlékezés

Bár alig történt valami a faluban a forradalom napjaiban, ráadásul ahhoz sem volt túl sok köze Szenczi Győzőnek, a kádári bíróság ártatlanul mégis három év börtönre ítélte Nábrád lelkipásztorát. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából arra kértük Szenczi Győzőné Kováts Zsuzsannát, ossza meg velünk emlékeit férjéről és életük e nehéz időszakáról.

Bod Péter ösvényén

2012. február 26., címkék: megemlékezés, reformátusok lapja, bod péter

Közösségi és személyes válságaink idején mindig aktuális a felhívás: „Kérdezősködjetek a régi ösvények felől (…), hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek.” Ilyen válságos időben élt, és ilyen időben vette komolyan Isten figyelmeztetését a háromszáz éve született erdélyi református lelkipásztor és történetíró, Bod Péter is.

Száz éve született Túrmezei Erzsébet

2012. február 11., címkék: ökumené, megemlékezés, ökumene, Ökumené, evangélikus egyház, irodalom

  Zenével, filmmel és úrvacsorás istentisztelettel emlékeznek Túrmezei Erzsébetre a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezetben 2012. február 18-án.

Mentő és áldozat – Jane Hainingre emlékeztek

2012. január 27., címkék: jane haining, megemlékezés, david arnott

A skót misszionárius „emléke azt juttatja eszünkbe, hogy mi is képesek vagyunk a bátorságra és a szeretetre” – mondta David Arnott a Magyar Zsidó Múzeumban 2012. január 26-án. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Budapesti Református Skót Misszió közösen emlékezett meg a magyar zsidókat segítő Jane Hainingről, aki Auschwitzben lelte halálát. Az eseményen részt vett a Skót Egyház hazánkban tartózkodó küldöttsége is.  

Hűvösvölgyi Ildikó estje a Magyar Kultúra Napján Debrecenben

2012. január 17., címkék: megemlékezés, magyar kultúra napja

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 20-án Hűvösvölgyi Ildikó színésznő előadóestjét nézhetik meg pénteken este hat órától a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.

Bodrog-parti beszélgetések

2012. január 10., címkék: sárospatak, zempléni múzsa, megemlékezés

Hegymegi Kiss Áron református püspök emlékének szenteli előadássorozatának következő alkalmát a Zempléni Múzsa szerkesztősége. A január 12-i eseményt Sárospatakon, az Újbástya Rendezvénycentrumban tartják délután öt órától.

Bod Péterre emlékeznek

2012. január 08., címkék: megemlékezés, bod péter

A Kolozsvári Református Öregdiákok Magyarországi Baráti Társasága (KRÖMBT) 2012. január 10-én tartja követkető találkozóját, melyen megemlékeznek a háromszáz éve született Bod Péterről.

Jutalom, hogy tehetem

2011. december 08., címkék: diakónia, megemlékezés, Háttér

"Mit jelentettek a hívő emberek életében a református diakonisszák, és hogyan vállaltak velük sorsközösséget a többi történelmi egyházban?” – erről szólt december 5-én az MRE Zsinatának székházában a diakonissza anya- és testvérházak erőszakos bezárásának hatvanadik évfordulójáról való megemlékezés.

90 éves a Budapest Pozsonyi úti Református Egyházközség

2011. november 15., címkék: megemlékezés, Gyülekezeti hírek, budapest-pozsonyi út

Az Egyházközség 2011. december 4-én vasárnap ünnepli alapításának 90. évfordulóját. A délelőtt 10 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten igét hirdet dr. Szabó István püspök. Ez alkalommal tesz fogadalmat az új presbitérium is. 17 órai kezdettel ünnepi zenés istentiszteletet tart a Debreceni Református Kollégium Kántusa és a gyülekezet Hálaadás kórusának együttes szolgálatával.

Megemlékezés a diakonisszákról

2011. november 15., címkék: megemlékezés, diakónia, zsinati hivatal

A diakonissza anya- és testvérházak erőszakos bezárásának  60. évfordulóján a Református Egyház 2011. december 5-én 10 órától megemlékező istentiszteletet és diakóniai konferenciát szervez a Zsinati Iroda épületében.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.