Ökumenikus delegáció járt Észak-Koreában

2018. május 10., csütörtök

A Református Egyházak Világközösségének főtitkára, Chris Ferguson a szervezet végrehajtó bizottságának csütörtökön kezdődő dél-koreai ülése előtt látogatott Phenjanba.

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) és a Református Egyházak Világközössége (REV) hat képviselőjéből álló ökumenikus küldöttsége május 3. és 7. között járt Phenjanban a Koreai Keresztyén Szövetség (KCF) meghívására. A küldöttséget Olaf Fykse Tveit (EVT) és Chris Ferguson (REV) főtitkárok vezették.

A látogatásra néhány nappal a két Korea között április 27-én létrejött történelmi jelentőségű panmindzsoni csúcstalálkozót követően került sor, amelyen Kim Dzsongun észak-koreai vezető és Mun Dzsein dél-koreai elnök aláírták a Koreai-félsziget békéjéről, felvirágzásáról és egységéről szóló Panmindzsoni Nyilatkozatot. Ez a rendkívüli esemény fontos lépés a béke felé vezető úton, amit az ökumenikus küldöttség is meg kívánt erősíteni és támogatásáról biztosítani.  

Egyházak béketeremtő szerepben

 

Az egész világra kiterjedő ökumenikus mozgalom több mint harminc éve elkötelezetten támogatja a megosztott koreai nép párbeszédét, békés együttélését, sőt a két ország újraegyesítését, különösen is az EVT által egybehívott 1984-es Tozanso-i Konzultáció óta. Az északi Koreai Keresztyén Szövetség (KCF), a Koreai Egyházak Nemzeti Tanácsa (NCCK), illetve az EVT és a REV dél-koreai tagegyházai közötti kapcsolatok jelentették a Koreai-félsziget békéje és újraegyesítése mellett elkötelezett ökumenikus szolidaritási mozgalom lényegi mozzanatát.

 

1984-ben a japán Tozanso városában az EVT nemzetközi ügyekért felelős bizottságának (CCIA) kezdeményezésére egy, a nemzetközi ökumenikus mozgalom mérföldköveként számon tartott konzultáció zajlott a Koreai félszigetről. Az 1950-ben kezdődött koreai háború technikailag a mai napig sem zárult le végérvényesen, mivel 1953-ban a felek csupán fegyverszüneti megállapodást kötöttek egymással, ugyancsak Panmindzsonban. A szerződés az 1953 nyarán fennálló arcvonal mentén egy négy kilométer széles demilitarizált övezetet hozott létre, ezzel rögzítette Korea kettéosztottságát. Az 1984-es tozanso-i találkozón ugyan a kormányzatok képviselői nem vettek részt, ám a két országból érkező keresztyének találkozója volt az első hivatalosan is elismert „nyitó lépés", melynek köszönhetően a tárgyalások elindultak. A tanácskozások főszereplői már akkor a dél-koreai NCCK és az észak-koreai KCF voltak.

 

Az EVT 2013. évi dél-koreai nagygyűlésén is kiemelt téma volt a két Korea jövője. „A jelen helyzet a Koreai-félszigeten arra sarkall minket, hogy megújítsuk elkötelezettségünket a térségben a békéért és igazságért, illetve a megosztott Korea újraegyesítésért tett erőfeszítéseinkben. A hidegháború utáni időszak számos pozitív folyamata ellenére még mindig az észak-kelet-ázsiai térségben összpontosul a világ legsúlyosabb katonai és biztonsági fenyegetettsége” – fogalmaztak az akkori kritikus helyzetben a világ keresztyénségét képviselő résztvevők. Az állásfoglalás, amely magyarul is elérhető, részletesen kitért a korabeli geopolitikai helyzet értékelésére is.

A mostani hivatalos látogatást lezáró nyilatkozatban a delegáció tagjai hálájukat fejezték ki a legújabb fejleményekért: „hálát adunk Istennek, hogy a mai napon közösen ünnepelhettük az észak-koreai KCF és a dél-koreai NCCK képviselőivel a Panmindzsoni Nyilatkozatban rögzített politikai elkötelezettséget, amelyben a Koreai-félsziget béketörekvései kapcsán megfogalmazott régi ökumenikus remények és vágyak jutnak kifejezésre. Különösen is üdvözöljük a szándéknyilatkozatot a katonai feszültségek enyhítésére, a Koreaközi párbeszéd és együttműködés előmozdítására, az 1953-as fegyverszüneti egyezmény békeszerződéssel történő felváltására, és az ünnepélyes kijelentést, hogy nem lesz többé háború a Koreai-félszigeten”.

A nyilatkozat a továbbiakban kiemeli, hogy az egyházak ünneplik és támogatják a Koreai-félsziget teljes atommentesítését, és globálisan is elkötelezettek az ENSZ atomfegyverek betiltásáról szóló 2017. évi egyezményének mind szélesebb körű elfogadtatása és megvalósítása mellett.   

A látogatás során a küldöttség találkozott a KCF egyházi képviselőivel éppúgy, mint politikusokkal, köztük Kim Yong Nam elnökkel, az észak-koreai törvényhozási szerv, a legfelsőbb népi gyűlés vezetőjével, és Ri Jong Hyok professzorral, a Nemzeti Újraegyesítési Intézet elnökével. Tveit és Ferguson phenjani útjukat megelőzően Szöulban találkoztak Cho Myoung-Gyon-nal, Dél-Korea országegyesítésért felelős miniszterével, aki éppúgy megerősítette az egyházak és vallási közösségek szerepének fontosságát a békefolyamatban és a koreai nép egyesítésében, mint az észak-koreai legfelsőbb népi gyűlés elnöke, Kim Yong Nam.

„A koreai nép tragikus történelmi fejezetét lezáró békeszerződés jelenti majd annak a munkának a kezdetét, ami remélhetőleg elhozza a fenntartható és biztonságos békét a régió mai és eljövendő generációi számára″ – fogalmaztak már múlt héten koreai egyházak és az ökumenikus szervezetek is, amelyek lelkesedéssel fogadták a két Korea közötti megállapodást.

Az ökumenikus delegáció Észak- és Dél-Korea csúcstalálkozóját és annak eredményét a „béke már-már csodával határos tavaszaként” értékelte a térségben, hosszú hónapok, sőt évek vészjóslóan növekvő feszültségei után: „Csodálatos tavaszi idő fogadott minket Phenjanban, és nem csak az időjárás tekintetében, hanem átvitt értelemben a Koreai-félsziget állampolgárai és kormányai közötti kapcsolatokban is” – fogalmazott az EVT főtitkára. Tveit emlékeztetett arra is, hogy „a tavasz az az évszak, amelyben azon fáradozunk, hogy a szüret idején majd bőséges termést hozzon az elvetett mag”.     

A REV főtitkára, Chris Ferguson pedig úgy nyilatkozott: „mind az EVT, mind a REV elkötelezett abban, hogy tagegyházait mozgósítsa a béke felé tett lépések támogatására, amely régi vágya a világ reformátusságának a koreai nép és az egész észak-keleti ázsiai régió javára”.

A magyar református közösség is elkötelezett a békefolyamatban. Egyházunk hosszú évek óta támogatja a koreai reformátusokat a Koreai-félsziget békés újraegyesítésért tett erőfeszítéseikben, amit nemzetközi egyházi fórumokon is aktívan igyekszik előmozdítani. Koreai testvéregyházaink, a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) és a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK) egyaránt elkötelezett a megbékélés és újraegyesítés mellett, amiben alapvető eszköz a demokrácia erősítése, illetve Észak- és Dél-Korea közötti politikai és humanitárius kapcsolat elmélyítése. Egyházunk részt vett az EVT által szervezett legutóbbi konzultáción is 2014-ben, a Bossey-i Ökumenikus Intézetben. A magyar nyelven is elérhető zárónyilatkozatban a résztvevők konkrét ajánlásokat fogalmaztak meg, imanapot jelöltek ki a koreai újraegyesítés reményében, a fiatalok bevonását és politikai lépéseket sürgettek, amelyek mára megvalósulni látszanak.

A magasrangú egyházi küldöttség „valamennyi egyházat, valamennyi az Úr Jézus Krisztus hívásának engedve békekövetként szolgáló keresztyén közösséget, és minden jóakaratú embert arra szólít fel, hogy támogassák a Korea vezette béketörekvést, a Koreában, a térségben és világszerte megvalósítandó, fenntartható béke alapjául és kereteként szolgáló Panmindzsoni Nyilatkozatban foglaltak szerint”.  

A hivatalos látogatást lezáró sajtókonferencia a REV Facebook oldalán teljes terjedelmében megtekinthető. A REV végrehajtó bizottságának tagjai, köztük Erdélyi Diána külügyi referens, időközben megérkeztek Szöulba, hogy egyhetes tanácskozásuk során a szervezet elkövetkező hétéves munkájának stratégiájáról döntsenek. A 22 fős testület találkozását egy rendkívüli békeimával kezdte meg a koreai református egyházvezetők részvételével.

Külügyi Iroda 

Forrás: www.wcrc.ch

» Korábbi koreai hírek

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.