„Nem vagytok egyedül!"

2015. március 02., hétfő

Az elmúlt év márciusában a Generális Konvent beregdaróci ülésén Zán Fábián Sándor püspök úr már a háború fenyegető közelségéről beszélt. Mára az ukrán mozgósítás kiterjed a mintegy 150 ezres határon túli magyarságra is. A nemzetközi egyházi közösség szolidaritása a kárpátaljai reformátusokkal a krízis óta még inkább megerősödött.

Eddig több ezer férfit soroztak be, számos fiatal hagyja el Kárpátalját a behívólevelek elől menekülve. Az ukrajnai krízis közepette a református egyház mind itthon, mind nemzetközi szinten keresi a segítségnyújtás lehetőségét a kárpátaljai testvérek számára, és minden lehetőséget megragad szolidaritásuk kifejezésére. „Nem vagytok egyedül kedves testvérek!" – fogalmazott a GEKE január végi zsinati találkozójának egyik résztvevője a Kárpátaljai Református Egyháznak (KRE) írt üzenetében.

A Református Egyházak Közössége (REV) az ukrajnai konfliktus kezdetétől fogva figyelemmel kísérte kárpátaljai tagegyháza helyzetét, és többek között levélben fejezte ki szolidaritását a közösséggel. A REV európai tagegyházai már a 2014. március 27-28-án Varsóban tartott vezetőségi ülésükön megemlékeztek a kritikus ukrán helyzetről és meghallgatva a kárpátaljai reformátusokról szóló beszámolót úgy határoztak, hogy levélben fejezik ki együttérzésüket és támogatásukat a magyar református egyházzal. „Aggodalommal hallgattuk az ukrán helyzetről, különösen is a kárpátaljai magyar kisebbségről szóló beszámolókat. Biztosítjuk a Kárpáraljai Református Egyházat és az egész magyar közösséget imádságos együttérzésünkről" – állt a levélben, amely egyben az ukrán magyar kisebbség tanúságtételét és megbékélésért folytatott küzdelmét is méltatta.


Az idei év elején, január 9-11. között a REV európai vezetőtestülete nemzetközi delegációt szervezett, amely személyesen is látogatást Kárpátalján. Az európai református egyházak képviselőiből álló hétfős csoport Jan-Gerd Heetderks, a szervezet európai elnöke vezetésével, a Magyarországi Református Egyház külügyi irodája szervezésében azért érkezett Beregszászra, hogy szolidaritását kifejezze a kárpátaljai református közösséggel és tájékozódjon a háború és gazdasági válság sújtotta ország helyzetéről. A delegációt a Kárpátaljai Egyházkerület elnöksége, Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondok fogadta, akik ismertették a KRE missziói és diakóniai szolgálatát és részletes tájékoztatást adtak a gyülekezeteket és az egyházat érintő nehézségekről. A nemzetközi csoport tagjai átfogó  képet szerezhettek a KRE szolgálatáról, beleértve a gyülekezeti életet, a rászorulók között végett szociális munkát, az önkéntes szolgálatokat, a missziói törekvéseket, az iskolaügyet és a nyilvános  felelősségvállalást. „Ők a Krisztusi szeretet élő bizonyságtételei” – fogalmazott Jan-Gerd Heetderks. A látogatást követően Phil Tanis, a REV Kommunikációs igazgatója, aki a nemzetközi delegáció  tagjaként szintén részt vett a szolidaritási látogatáson, a világszervezet honlapján tett közzé hírt a találkozásról, melyet több százan olvashattak világszerte. Második átfogó beszámolója a REV  honlapján, hírlevelében, valamint a szervezet rendszeresen megjelenő Reformed Communique című kiadványa következő számában vezető hírként jelenik meg.

Zán püspök úr és Jan-Gerd Heetderks, a REV európai elnöke

A február 19-21 között Belfastban ülésező REV Európai területi bizottság napirendjén is szerepelt az ukrajnai helyzet. Jan-Gerd Heetderks, a régió elnöke a kontinens református egyházainak  képviselői előtt számolt be a januári kárpátaljai látogatásról. A református világközösség szolidaritásának és elkötelezettségének kézzelfogható jeleként pénzügyi támogatást szavazott meg a  Kárpátaljai Református Egyház számára.   

A Református Egyházak Világközössége új kommunikációs kezdeményezése keretében rövid üzeneteket oszt meg a világközösség tagjaival, hogy ezzel is a világszerte élő reformátusság sokszínűségét érzékeltesse. A „reformátusság ízei” nevű programban minden héten egy-egy tagegyház üzenete kerül megosztásra a református testvérek között. A kezdeményezés egyik első üzeneteként Zán Fábián Püspök úr hívja majd imádságra a közösség tagjait:

Hálát adunk az Élet beszédéért, a Te igédért. Köszönjük, hogy közösségbe hívtál egymással, és közösséget vállaltál velünk Szentlelked és Igéd által. Köszönjük, hogy oltalmadban és szeretetedben lehetünk. 

Könyörgünk azokért, akik áldott jelenlétedet még nem tapasztalták, azokért, akik eltávolodtak Tőled. Kérünk azokért a testvéreinkért, akiket hitük miatt üldöznek, és akik háborúságot szenvednek. 

Könyörgünk ellenségeinkért, akik népedet gúnyolják és országodat rombolják.

Alázattal visszük Eléd imánkban a betegeket, árvákat, a gazdasági helyzet miatt tönkrement embertársainkat. 

Kérünk, hogy segíts nekünk hálás és hűséges szívvel betölteni küldetésünket a Te egyházadban!

Jézus Krisztus nevében

Ámen.

(Zán Fábián püspök úr 2015. január 31-án a GEKE zsinati találkozó nyitó istentiszteletén elhangzott imádsága.)

 

 Barbara Rudolph, a Rajnai Egyház külügyi irodavezetője és Nagy Béla főgondnok

Január végén a Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) Budapesten megrendezett második zsinati találkozóján az ukrajnai válság, kiemelten is a Kárpátaljai Református Egyház helyzete ugyancsak napirenden szerepelt. A háromnapos konferencián a GEKE tagegyházaként a Kárpátaljai Református Egyház is képviseltette magát. A nyitó istentiszteleten Zán Fábián Sándor püspök szolgált imádsággal szolgált, az istentisztelet adományával pedig a kárpátaljai reformátusok szolgálatát támogatta az Európa 23 országából érkező mintegy 90 képviselő. Az istentisztelet részeként a kontinens 49 zsinatának nevében rövid imádságokat, szolidaritási üzeneteket írhattak résztvevők a Kárpátalján élőknek, így is kifejezve együttérzésüket.

 

„Imádságban együtt vagyunk veletek. Fogjuk egymás kezét és semmi el nem szakíthat minket az Úrtól.”

 

„Nem vagytok egyedül kedves testvérek!"

 

„Isten áldjon titeket, adjon erőt és jövőt!"

 

„Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Imádságban hordozunk benneteket a nehézségek idején. A Békesség Ura velünk, mindnyájunkkal van. Mindig."

 

„Az Isten áldjon meg titeket, és erősítse kitartásotokat, hiteteket"

 

„Nem felejtünk el titeket, imádkozunk a békéért és igazságosságért országotokban. Evangélium és az Isten ajándéka"

A konferencia egészségügyi és szociális munkacsoportjában Nagy Béla, a KRE főgondnoka a kárpátaljai reformátusok diakóniai szolgálatát mutatta be.

Ugyancsak a GEKE szervezésében kerül sor a stuttgarti Kirchentag keretében arra a kerekasztal beszélgetésre, amelyen az ukrajnai helyzetet értékelik az érintett egyházvezetők. Az eseményre a protestáns szervezet Zán Fábián Sándor püspököt és Bölcskei Gusztávot, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorát is meghívta.

A februári minszki tűzszüneti megállapodást a nemzetközi egyházi szervezetek is üdvözölték. Az Egyházak Világtanácsa közleményében ismertette jövőbeni terveit, miszerint az EVT delegációja várhatóan márciusban Ukrajnába látogat abban a reményben, hogy akkor már a fenntartható béke megfogható jeleivel találkozik, illetve támogathatja és elősegítheti a pozitív folyamatokat. Az EVT ukrajnai programjában a KRE vezetésével is együttműködik.

Mindeközben folyamatos gyűjtést szervez a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ), és szállít segélyeket Kárpátaljára, részint külföldi testvéregyházak és szervezetek támogatásával. Februári útjuk is a Kárpátaljai Cselekvési Terv részeként valósult meg, amelyet az egyre súlyosbodó ukrajnai helyzet miatt dolgozott ki 2014 szeptemberében a segélyszervezet. Az MRSZ 2015 őszéig több tízmillió forint értékben kíván segítséget nyújtani a térség rászorulóinak. A tavalyi év végén az Erdélyi Református Egyházkerület is gyűjtést hirdetett a kárpátaljai testvérek megsegítésére, így több mint 34 ezer eurót gyűjtöttek az Egyházkerület 15 egyházmegyéjében. A kárpátaljai református közösséget a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) is nagylelkű adományokkal támogatta az elmúlt évben, ahogy a 2007-ben útjára indított, a svájci református egyházak segélyszervezete, a HEKS által koordinált úgynevezett kárpátaljai kerekasztal is a korábbinál nagyobb figyelmet szentel a KRE missziói és diakóniai szolgálatának fenntartásárára az egyre súlyosbodó gazdasági és pénzügyi krízisben is.

Ez év őszén a nemzetközi szolidaritás jegyében immár a Partnerhilfe is Beregszászon tartja soron következő éves közgyűlését, amelyre a kelet-európai lelkészeket támogató német szervezet közgyűlésének tagjaként Enno Haaks, a Kárpátaljai valamint a Magyarországi Református Egyházat is támogató Gustav Adolf Werk (GAW) nevű segélyszervezet főtitkára is ellátogat. A közgyűlés programján szerepel a KRE missziói és diakóniai kezdeményezéseinek megismerése.

A nemzetközi figyelemmel összhangban a Generális Konvent soron következő március végi ülésének helyszíne szintén Beregszász lesz. A Magyar Református Egyház püspökei egy évvel ezelőtt üzenetben fejezték ki szolidaritásukat kárpátaljai testvéreik felé, idén pedig személyesen is látogatást tesznek Beregszászon.

Külügyi Iroda

Fotó:Phil Tanis, Vargosz, MRSZ

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.