Új elnökök az EVT élén

2013. november 06., szerda

A nagygyűlés első körben megválasztotta az elnököket és a Központi Bizottság tagjairól is döntött, Bölcskei Gusztáv is tag lett.

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) az egyházak ökumenikus közösségének legszélesebb, ha nem is teljes képviseletét és összefogását biztosítja a világban. Tevékenységének súlypontjait, a szervezet programjait és céljait a nagygyűlés határozza meg. A hét éveként sorra kerülő nagygyűlések között a 150 fős Központi Bizottság, illetve az abból választott szűkebb testület, a Végrehajtó Bizottság biztosítja a folytonosságot és hozza meg a szükséges döntéseket ahhoz, hogy a genfi stáb megvalósíthassa a nagygyűlés döntéseit. November 2-án első körben a hat világrégiót és a keleti és orientális ortodox egyházak képviseletét biztosító elnököket választották meg az egyházi delegáltak. Közülük választják meg később az EVT „globális" elnökét és alelnökeit. November 6-án a Központi Bizottság megválasztására is sor került, amelynek során a nagygyűlés Bölcskei Gusztávnak az MRE lelkészi elnökének is bizalmat szavazott. A püspök az elkövetkező hét évben képviseli a régiót a vezetőtestületben.

A választás számokban. A Központi Bizottság 150 tagjának negyede az EVT szabályai szerint az ortodox egyházakat illeti meg. A régiók közül Európa adja a legtöbb tagot 28 fővel (19%). Afrika és Ázsia egyaránt a tagok 17-17 százalékát adja. Őket követi Észak-Amerika (13%), a csendes-óceáni térség és Dél-Amerika (3-3%) és karibi térség (2%) térség. A sort a Közel-Kelet zárja 1 képviselővel. A választási bizottság statisztikái szerint a megválasztott tagok 38 százaléka nő, 46 százaléka laikus, 20 százaléka fiatal. A testületbe három fogyatékkal élő tagot választottak. A felekezetek közül a református és keleti ortodox képviselet a legnagyobb (18%). Ezt követi a nagyobbak közül az anglikán (13%), evangélikus és egyesülő/egyesült egyházak (11-11%), illetve az orientális (kopt, etióp, örmény, szír, indiai) ortodoxok (7%).

Röviden bemutatjuk az EVT térségi elnökeit:

Afrika
Dr. Mary Anne Plaatjies van Huffel Dél-afrikai Egyesült Református egyház lelkésznője, egyháza regionális zsinatának jogtanácsosa. 2003-ban doktorált a Dél-Afrikai Egyetemen, témája a nők helye országa református egyházainak teológiai antropológiájában. Egyháztörténetet és egyházjogot oktat a Scottsdene-i teológiai akadémián. 1992-ben a holland hátterű református egyházakban első nőként szentelték lelkésszé Dél-Afrikában. Korábban egyháza zsinatának társelnöke is volt.

Ázsia
Prof. Dr. Sang Chang a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) lelkésznője, az emberi jogok, különösen is a nők jogaik elkötelezett harcosa. A koreai teológusnők szervezetének alapító tagja, az ószövetségi tudományok elismert kutatója. 2002-ben Dél-Korea első miniszterelnöknője volt! A koreai félsziget békéjének és a megbékélés előmozdításának élharcosa, a Koreai Köztársaság egységes kormányzásáért dolgozó állami bizottság vezető tanácsadója. Két cikluson át az akkori Református Világszövetség végrehajtó bizottságában szolgált.

Európa
Anders Wejryd svéd evangélikus érsek gyülekezeti lelkészként, esperesként, majd egy korházat működtető egyházi alapítvány igazgatójaként szerzett tapasztalatokat. A missziológia területén végzett kutatómunkát. 1995-ben Växjö püspökévé, 2006-ban Uppsala érsekévé, ezzel a Svéd Egyház elnökévé választották. Wejryd az első püspök, akit az után választottak meg, hogy Svédországban kinyilvánították az egyház és állam szétválasztását. Az EVT Központi és Végrehajtó Bizottságának korábbi tagjaként ökumenikus vezetési gyakorlattal bír.

Dél-Amerika és a Karibik
Gloria Nohemy Ollua Alvarado kolumbiai református lelkésznő. Közgazdasági tanulmányai után végezte el a teológiát és szerzett pedagógusi diplomát. Egyházában gyülekezeti lelkészként, akadémiai képzések koordinátoraként és egyetemi lelkészként szolgált. 2001 és 2006 között a kolumbiai Református Egyetem elnöke volt, majd diakóniai projekteket vezetett. 1981 óta aktívan részt vesz a Dél-Amerikai Egyházak Tanácsa és az EVT programjaiban, többek között a békét előmozdítani hívatott Kolumbiai Kísérőprogramban.

Észak-Amerika
Mark MacDonald püspök az első kanadai „őslakos" anglikán egyházvezető. 1997-ben választották az episzkopális egyház alaszkai egyházmegyéjének püspökévé, miután számos gyülekezetben és a Navajo misszióban szolgált lelkészként. Korábban egyháza teológiai képzésért felelős kanonokja volt, számos publikáció szerzője.

Óceánia
Dr. Male'ana Puloka a tongai Szabad Wesley-ánus Egyház lelkésznője, egyháza képzésekért felelős referense, a „Topou Tertiary" intézet igazgatója. Korábban a Queen Salote Kollégium rektora volt és a teológiai képzés rendszerének megalapozója. A Metodista és Egyesült Egyházak Világtanácsa női szervezetének csendes-óceáni elnökeként szerzett ökumenikus tapasztalatokat.

Keleti Ortodox
X. János Antióchia és egész Kelet görög ortodox pátriárkája Szíriában született. Diákként aktívan részt vett az egyház ifjúsági mozgalmában, ami lelki megújulás forrása lett generációjában. Liturgikából doktorált a Thesszalonikai Egyetemen, majd a Damaszkuszi János Teológiai Intézet dékánja lett. Pyrgou püspöke, majd később Európa metropolitája lett. 2012-ben választották Antiócha pátriárkájává. Teológia, képzés, liturgia és egyházzene tárgyában számos publikációt jegyez, valamint aktív résztvevője ortodox és ökumenikus teológiai konferenciáknak szerte a világban.

Orientális Ortodox
II. Karekin pátriárka az Örmény Apostoli Egyház Katholikosza. Örményország mellett Bécsben, Bonnban és Oroszországban folytatott tanulmányokat. Püspökké majd érsekké választották, megalapította a Vazken-i teológiai szemináriumot. Erőfeszítéseinek köszönhetően a korábbi kommunista ifjúsági mozgalom úttörőinek otthont adó paloták mára a fiatalok egyházi vallásos és művészeti képzésének központjaivá váltak. 1999-ben választották legfőbb pátriárkává és minden örmény Katholikoszává. Nevéhez fűződik az egyház újjászervezése, a teológiai képzés rendszerének kiépítése.

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.