Európai választások – út megbékéléshez

2019. május 23., csütörtök

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének Tanácsa (GEKE) nyilatkozatot adott ki, amelyben az európai parlamenti választásokon való részvételre buzdítja a kontinens állampolgárait.

2019. május 23-26. között az Európai Unió valamennyi tagállamában európai parlamenti választásokat tartanak. Az uniós állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy meghatározzák az Európai Parlament összetételét az ötévenkénti választásokon való részvétellel. A GEKE a választásokon való részvételre és az európai élettér cselekvő formálására buzdít a megbékélésre és a békés együttélésre vezető út jegyében.

Európa – út a megbékéléshez

Európai Protestáns Egyházak Közössége 2018 szeptemberében, a svájci Bázelben tartott 8. nagygyűlésen megemlékezett az első világháború befejezésének évfordulójáról. A nagygyűlés résztvevői megemlékeztek a megbékélés ajándékáról is, amelyet az európai emberek 1945 óta élvezhetnek, és ami politikailag az Európa Tanácsban és az Európai Unióban ölt formát, miután a pusztító háborúk és a nacionalista torzulások teljesen tönkretették Európát. A hidegháború végével megszűnt az Európát megosztó kegyetlen határvonal és lehetővé vált a kelet-európai emberek számára, hogy szabad választások útján döntsenek saját sorsukról. „Az Európai Protestáns Egyházaknak ébren kell tartaniuk a vágyat a békére és a megbékélésre a különböző, konfliktusok sújtotta társadalmakban, még a jelenlegi igazságtalannak tartott gazdasági, társadalmi és politikai körülmények között is. Ugyanakkor tudatában vannak annak, hogy a megbékélés nem egy ideális állapot vagy egyszeri cselekedet, hanem egy olyan folyamat, amelyet aktívan kell kezdeményezniük vagy megőrizniük. A megbékélés a megbékélésre kész embereket és az annak ezt támogató intézkedéseket kíván. Ez magyarázza, hogy az európai protestáns egyházak miért üdvözölték a béke és a kiengesztelődés megnyilvánulásaként az európai integráció folyamatát”1

Európa, ahol közösen növünk fel a kihívásainkhoz

Az Európai Parlamentbe megválasztott képviselőknek hatalmas felelősséget kell vállalniuk, mivel maga az európai projekt sokrétű válsággal kénytelen szembenézni beleértve az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését. Számos európai társadalomban figyelhetjük meg az euroszkepticizmus és az Európa-ellenes hangok erősödését, sőt a nacionalista eszmékhez való visszatérést. Ugyanakkor Európa olyan hatalmas kihívásokkal néz szembe, amelyeket nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az egyes nemzetek nem képesek egyedül megoldani. Ilyenek az éghajlatváltozás és a teremtésvédelem; a menekültekkel és a bevándorlókkal szembeni humánus politikák; Európa szociális és gazdasági megosztottsága, amely többek között azt eredményezi, hogy több ezer ember keres munkát és jövőt egy másik tagállamban, hátrahagyva ezzel családjaikat és hozzátartozóikat. Továbbá az új technológiák mint a digitalizáció, az automatizálás, a mesterséges intelligencia, stb használata által a társadalmunkban bekövetkezett mélyreható változás, és végül az Európán kívüli politikai hatalmi térben beállt változások.

A jövőben az európai politika irányításáért felelősöknek objektíven és szakértelemmel kell kezelniük ezeket a kihívásokat. A megfelelő döntések meghozatalához alapvető fontosságú a gazdasági, politikai és társadalmi folyamatok alapos elemzése.

Az EU választások hétvégéjére a GEKE közös imádságra buzdítja tagegyházakat:


„Törekedj békességre, és kövesd azt!“ – Istenünk, ez a megbízást adtad nekünk. Köszönjük neked a békét, amelyben olyan sok éve részünk van itt, Európában. Most újra odafigyelünk a megbízásodra és kérünk Téged, legyél velünk, amikor a békét keressük családjainkban, gyülekezeteinkben, egyházainkban, országunkban, a világban. Adj nekünk erőt és bátorságot, hogy a megbékélés útját járjuk Európában és az egész világban; hogy egymást tiszteljük és egymás méltóságát akkor se vonjuk kétségbe, ha különbözik a véleményünk; hogy meg ne fáradjunk az igazságosságért való küzdelemben; hogy a sokféleségnek örüljünk és ne fenyegetésként fogjuk fel azt, hogy felismerjünk téged azokban az emberekben, akik segítséget és menedéket kérnek nálunk. Most különösen azokért a nőkért és férfiakért imádkozunk, akik az Európa parlamenti választásokra jelöltették magukat. Adj nekik bölcsességet és bátorságot, hogy a békét, az igazságosságot és a jót szolgálják. Azokért is imádkozunk, akik a háttérben dolgoznak azon, hogy minden embernek egyenlő esélye legyen a boldogulásra. Kérünk, áldj meg minket és minden embert. Add, hogy egyetértésben élhessünk és segíts, hogy a közös európai ház megőrzésében részt vehessünk. Jézus nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni: Mi Atyánk…

Európa, a sokszínűség helye

A legtöbb egyház az Európai Protestáns Egyházak Közösségében kisebbségi egyház és megtapasztalják, milyen is diaszpórában élni. Éppen ezért függnek a többségi véleménynek és vallási meggyőződéstől. Hitük kinyilvánításához olyan térre van szükségük, amely lehetőséget ad a különbözőségre és a sokszínűségre. Így a politikai élet tekintetében pontosan a demokrácia és a demokratikus választások biztosítják a kisebbségek számára, hogy hangjukat hallathassák és helyet kapjanak a politikai párbeszédben és döntéshozatalban. Az európai parlamenti választás biztosítja hogy a sokszínűség tovább fejlődhessen Európában is, miközben hozzájárul az egység és a megbékélés elmélyítéséhez is.

Európa egy olyan élettér, aminek a formálásában mi is részt kívánunk venni

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége kitart a demokrácia és a jogállamiság alapvető fontossága mellett. A parlamentáris és alkotmányos demokrácián alapuló államok „összhangban vannak Isten által a teremtésben minden ember számára biztosított méltósággal, szabadsággal és egyenlőséggel. A hatalmi ágak szétválasztása, a hatalom korlátozása és ellenőrzése számol az emberi gyarlósággal és bűnösséggel. A jogállamiságon alapuló intézmények megvédik és lehetővé teszik minden egyén szabadságát és együttélését.”

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége arra bátorít mindenkit, hogy éljen a szavazati jogával és így legyen hatással Európa jövőbeni útjára. Számos további lehetőség van arra, hogy cselekvően részt vegyünk Európa formálásában, de ez a közelgő választás határozza meg az Európai Parlament összetételét a következő öt évben.

Forrás: www.leuenberg.eu

Fordította: Kiss Virág

Európa a Jövőnk!


Európa a jövőnk felhívással buzdította az Európai Egyházak Konferenciája is a választásokon való részvételre buzdított.

A kezdeményezéssel a CEC és az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) aktív részvételére buzdítja a tagegyházakat EU válaszátok kapcsán.

A kampány részeként egy videósorozat is megtekinthető, amelyben keresztyén testvéreink májusi választásokhoz fűzött reményeikről beszélnek, valamint szolidaritásra hívják az európai egyházakat és gyülekezeteket.

Kristian Grieger, az Európai Egyházak Konferenciájának elnöke is videóüzenetben fordul a közösség tagjaihoz, kifejezve a választásokat követő időszakra vonatkozó gondolatait: A legfőbb vágyam hogy a választások utáni időszakot is az igazságos, demokratikus és szabad Európáért tett erőfeszítések határozzák meg, ami a béke és megbékélés jegyében egyesíti az embereket. 

 

Forrás: ceceurope.org

Sótonyi Eszter

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió