Az MRE Elnökségének állásfoglalása a revideált Károli fordítással kapcsolatban

2012. április 11., szerda

A Magyarországi Református Egyház a magyar nyelvű Biblia ügyének elkötelezett gondozója a reformáció korától kezdve. Az elmúlt 63 esztendőben először a Biblia Tanács, majd pedig a Magyar Bibliatársulat keretein belül - más egyházakkal együttműködve - végzi a Biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését.

Az MRE ezért a Magyar Bibliatársulat által gondozott és kiadott bibliákat fogadja el istentiszteleti használatra és ajánlja az egyéni csendesség pillanataira. Az MRE a nemrégiben a Veritas Kiadónál megjelent revideált Károli fordítás szövegét nem ismeri, annak előállásával kapcsolatos információval nem rendelkezik, és a fent nevezett kiadóval a Biblia megjelentetésével kapcsolatban semmiféle kapcsolatban nem volt, és a mai napig sincs.

Az MRE Elnöksége ezúton is az érdeklődő egyháztagok figyelmébe ajánlja a Magyar Bibliatársulatnál jelenleg is folyó biblia-revideáló munkát, amely az 1990-es fordítás szövegének átdolgozását jelenti, és amely munkafolyamatot az érdeklődők a Reformátusok Lapja hasábjain, illetve a reformatus.hu oldalon is nyomon kísérhetik.

Budapest, 2012. április 11.

Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök,a Zsinat lelkészi elnöke

Dr. Huszár Pál főgondnok,a Zsinat világi elnöke

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió