Szír egyházi vezetők Magyarországon

2018. október 05., péntek

Szíriai arab és örmény református egyházvezetők látogatnak hétfőn Magyarországra, hogy testvéregyházi kapcsolataink jövőjéről egyeztessenek egyházunk vezetőivel, valamint oktatási és szociális intézményeink képviselőivel. Ennek apropójából összeszedtük közel-keleti partnerkapcsolataink eddigi alakulását.

Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke meghívására hazánkba érkezik Harout Selimian, az örmény reformátusok elnöke és Joseph Kassab, a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat (NESSL) főtitkára. Október 8. és 12. között találkoznak egyházunk képviselőivel Budapesten és Debrecenben, viszonozva ezzel egyházunk nyolctagú delegációjának tavaly decemberi szíriai szolidaritási látogatását.

A magyarországi látogatás célja a Református Egyházak Világközössége két tagegyházával két éve formálódó testvéregyházi kapcsolat elmélyítése és a magyar reformátusság szíriai szerepvállalásának további erősítése, a vasárnapi iskolai program és a szír református iskolákat segítő ösztöndíjprogram támogatásán túlmutató együttműködés kialakítása.

Öt napos programjuk során Kassab és Selimian találkozik egyházunk vezetőivel, Bogárdi Szabó István és Fekete Károly püspökökkel, a magyar református egység jegyében pedig eszmecserét folytat Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspökkel. Az ökumenikus együttműködésről is szó esik majd Vad Zsigmond esperessel, a Zsinat Külügyi és Ökumenikus Bizottságának elnökével debreceni találkozójukon. Ábrám Tibor főgondnokkal az oktatási együttműködés jövőjéről egyeztetnek, ugyanebből a célból látogatást tesznek a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, illetve a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A Bethesda Gyermekkórházban Velkey György főigazgató fogadja őket.

Szír testvéreink az egyházak és gyülekezetek bővülő együttműködésének jegyében egyeztetnek közös missziói, diakóniai, ifjúsági, menekültügyi és humanitárius programokról a Zsinati Hivatal munkaágvezetőivel és a Magyar Református Szeretetszolgálat képviselőivel. A látogatás zárásaként találkoznak Azbej Tristan államtitkárral és az üldözött keresztények megsegítéséért és a humanitárius segítségnyújtásért felelős államtitkárság munkatársaival is. Az államtitkárság sajtónyilvános fórumot szervez a Károli Gáspár Református Egyetemen csütörtök délutánra.

A szíriai és libanoni református egyházvezetők nyilvános pódiumbeszélgetés keretében mesélnek a közel-keleti háborús helyzetről és az ottani keresztyének helyzetéről október 9-én, kedden a budapesti Skót Misszió templomában. A délután 5 órakor kezdődő, angol nyelvű program lehetőséget biztosít arra, hogy egyházunk tagjai és minden érdeklődő személyesen találkozhasson a két egyházvezetővel és adomány ellenében hozzájusson a szíriai reformátusok történetét és mindennapjait bemutató, napokban megjelent kiadványhoz.

Lássuk, milyen állomások előzték meg a mostani látogatást, hogyan alakultak testvéregyházi kapcsolataink ez elmúlt években a közel-keleti református egyházakkal:

2010-ben amerikai partneregyházunkkal, a Krisztus Egyesült Egyházával (UCC – United Church of Christ) egyeztettünk a UCC közel-keleti programjaiban való magyar református részvételről. 

2011-ben az MRE amerikai partneregyházaival (PCUSA, UCC) szóbeli megállapodás született az említett egyházak közel-keleti missziójához való csatlakozásról Szíriában és Irakban. 

2016-ban A Közel-Keleti Protestáns Egyházak Közössége (FMEEC) harmadik alkalommal hívta egybe nemzetközi konferenciáját, amelynek hangsúlya a nyugati és keleti protestánsok közötti hídverés és a kölcsönös előítélettel való őszinte szembenézés volt. A konferenciára meghívást kapott az MRE is, ahol Ódor Balázs külügyi irodavezető képviselte egyházunkat.

2017 őszén a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat delegációjával egyeztettünk a Református Egyházak Világközösségének (REV) nagygyűlésén. Később Najla Kassabot, a NESSL másodikként felszentelt lelkésznőjét megválasztották a szervezet elnökévé, Erdélyi Diána külügyi referenst pedig a végrehajtó bizottság tagjává. 

2017 júliusában közel-keleti református egyházakkal épülő partnerkapcsolat kifejezéseseként négy szíriai keresztyén fiatal vett részt az idei Csillagponton, akik kameránk előtt megosztották tapasztalataikat hazájukról és a debreceni református ifjúsági találkozóról is. 

2017 őszén csatlakozva a Svájci Református Egyházak Segélyszervezetének (HEKS) programjához, a szíriai reformátusok vasárnapi iskolai programjának támogatására adománygyűjtő kampányt indított a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). Hétszázezer forint gyűlt össze a programra a reformáció napján Debrecenben. A Közel-Keleten ötvenezer református él, sokuknak nem elsősorban az anyagi támogatás, hanem a közösségvállalás és a szolidaritás jelenti a legtöbbet.

2017 novemberében Harout Selimian, a Szíriai Örmény Református Közösség elnöke Budapestre látogatott a magyar kormány meghívására és külön egyeztetésen vett részt a Külügyi Iroda munkatársaival egy tervezett jövőbeni szíriai szolidaritási látogatás részleteiről. 

2017 decemberében az MRE 8 fős küldöttsége szolidaritási látogatást tett Szíriában. A delegáció tagjai Ódor Balázs külügyi irodavezető és Erdélyi Diána külügyi referens, Juhász Márton, az MRSZ ügyvezető igazgatója, Dani Eszter missziói irodavezető, valamint az egyház menekültintegrációval foglalkozó szakemberei – Acsai Balázs, Kanizsai-Nagy Dóra és Székely Ágnes voltak. A látogatársól útinaplót is készítettünk.

2018 januárjában csatlakoztunk a HEKS szíriai ösztöndíjprogramjához. A Generális Konvent elnöksége – 2017. évi döntésének értelmében – 2018-ban 1,8 millió forint értékben támogatja a svájci református egyházak segélyszervezetének (HEKS) szíriai ösztöndíjprogramját. A vasárnapi iskolai program után ez a második olyan kezdeményezése a HEKS-nek, amelyhez a magyar református közösség is csatlakozik közel-keleti testvéreink megsegítésére.

2018 februárjában a Gustav Adolf Werk (GAW) által az MRE számunkra biztosított évi támogatási keret terhére egyházunk évi 10 ezer eurót ajánlott fel a közel-keleti református egyházak projektjeinek támogatására. Így többek között – közvetett módon – a Magyarországi Református Egyház is hozzájárul ahhoz, hogy az aleppói Immánuel templom újjáépüljön.

2018 áprilisában  Najla Kassab Budapestre érkezett, hogy részt vegyen a REV Európai régiójának budapesti tanácsülésén és a Generális Konvent elnökségi ülésen, valamint egyeztessen az MRE-NESSL együttműködésről Bogárdi Szabó István püspökkel.

2018 áprilisában öt éven belül harmadik alkalommal rendezett nemzetközi konzultációt a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat „Együtt a megbékélésért és újjáépítésért" mottóval. A legutóbbi nemzetközi partnertalálkozón az MRE is képviseltette magát. A Bejrút melletti tanácskozáson arról volt szó, milyen kihívásokkal néznek szembe a háború sújtotta ország lakosai, hogyan állnak helyt ebben a helyzetben a közel-keleti keresztyének és mi mit segíthetünk nekik.

Külügyi Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió