FOGYATÉKKAL ÉLŐK KATHECHÉZISE

2018. augusztus 26., tárgyszavak: katechézis, Katechézis, Fogyaték

Szakdolgozatom témájául a fogyatékkal élők katechézisét választottam. Azért tartom fontosnak e terület vizsgálatát, mert az a tapasztalatom, hogy ez jelenleg egyházunkban égető kérdés. Rengeteg olyan gyermek van jelen egyházi-, illetve az állami intézményekben is, akiket érint ez a problémakör. Gyakran szembesülünk azzal, hogy sajátos nevelésű, beilleszkedési zavarral küzdő, esetleg enyhén értelmi fogyatékkal élő tanuló, hiperaktív, bármilyen szenzoros integrációs zavarral küzdő gyermek ül a padsorokban. Amikor ilyen problémával találkozunk, a legtöbb tapasztalat azt mutatja, hogy nincs eszköz a kezünkben, esetleg kevés információnk van ahhoz, hogy ezeket a feszült helyzeteket feloldjuk. Így ez a dolgozat egyrészt egy esetleges segítségnyújtás lehet azoknak, akik ilyen falakban ütköznek a hittanoktatás során. Másrészt pedig a két nagy szakterület, a fogyatékkal élők világának és a katechézis területének elméleti összehangolására szolgál. Dolgozatom témájának megválasztásában motiváló tényező, hogy a teológiai tanulmányaim mellett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolának is hallgatója vagyok.

Szerző: Pál Eszter

A keresztyén ember identitása

2014. március 09., tárgyszavak: Keresztség, katechézis, identitás, keresztség

A felkérés értelmében előadásomban először a keresztségről, mint a keresztyén identitás meghatározó eleméről kívánok szólni. Másodszor azzal foglalkozom, hogy gyülekezeti lelkipásztorként hogyan segíthetjük elő a keresztségi identitás születését, fenntartását. Harmadszor pedig egy olyan modellt ismertetek vázlatosan, amely segítség lehet annak kimunkálásában, hogy mit jelent egy pluralista világban egyértelmű keresztyén identitással krisztusi módon jelen lenni.

Szerző: Lovas András