Kocsev Miklós: Gyakorlati teológiai témák. Habilitációs értekezés.

 

Szerző: Kocsev Miklós rovat: Disszertáció címkék: homiletika, szupervízió

A habilitációs értekezés a következő téziseket támasztja alá érvekkel:

1) szükség van hazai szinten is a gyakorlati teológia – teológiai tudományok közötti – pozíciójának, helyzetének meghatározására, és annak megerősítésére;
2) továbbá ebben a megerősített pozícióban kiemelni a homiletika kérdéskörét, mégpedig a kettős szubjektumra és ezek egymás közti kommunikációjára is koncentrálva;
3) valamint felmutatni a gyakorlati teológia területén is használható egyik újabb lehetőséget, a pasztorális szupervíziót, amely az egész lelkész-létünk egyik segítő támasza lehet. Ily módon az elmélet és a praxis szintjén ötvözve a külső és belső impulzusokat.

Szerző:


Kapcsolódó letöltések