Véget ért a nagygyűlés

2011. május 27., péntek

Közös nyilatkozat megfogalmazásával ért véget a Nemzetközi Ökumenikus Béke Nagygyűlés. A résztvevők a nagygyűlés tapasztalatait összegezve az „Igazságos Béke” témájának továbbgondozását kérték az Egyházak Világtanácsától és annak tagegyházaitól. 

A különböző kontextusokban jelentkező, ám hasonló problémák és kérdések ösztönző erővel hatnak, hogy az Egyházak Világtanácsa a jövőben is keresse a béke és igazságosság kérdésével összefüggő teológiai válaszkeresés alkalmát, a 2013-as Busan-i nagygyűlésre pedig készítsen elő egy egységes állásfoglalást. Jelen nyilatkozat egyik legfontosabb üzenete a háború elitélése és a béke melletti elköteleződés: „a keresztyénség nagy családja a békét Istennek minden emberre kiterjedő alapvető ajándékaként tartja számon, amely független egyházi hagyományoktól és tanítástól. A vallásközi párbeszédek során a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a béke és igazságosság kérdésének.”  

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az Egyházak Világtanácsa tagegyházai a legkülönbözőbb oldalról közelítik meg az „Igazságos Béke” kérdését. Van, aki a megtérés és az erkölcs felől közelit, mások az összefogást és kölcsönös segítségnyújtást hangsúlyozzák a kérdésben, míg ismét mások az egyházaknak a szociális szférában és a civil társadalomban való bizonyságtételének fontosságát emelik ki. „A téma mindegyik megközelítésének van értelme, ezek nem zárják ki egymást, sokkal inkább elválaszthatatlanul összetartoznak. Különbözőségeink ellenére is tudunk közös hangon szólni” – mondta Ivan Abrahams a Dél Afrikai Metodista Egyház püspöke. Az egyházvezető reményét fejezte ki, hogy jelen nyilatkozatban minden egyház megtalálja a saját hangját. „A nagygyűlés létrejötte mérföldkőnek számit az „Igazságos Béke” szolgálatában. A nyilatkozat pedig egyházainknak, intézményeinknek és annak a teremtett világnak szól, amely sérült és töredezett, Isten mégis nagyon szereti.” 

A nyilatkozat kitér arra a bűnbánatra is, amelyet az egyházak érezhetnek adott esetben a múltbeli cselekedeteik: „Elismerjük, hogy a keresztyének gyakran az erőszak, igazságtalanság, felfegyverkezés, rasszizmus, intolerancia és diszkrimináció pártfogóivá váltak. Istentől bocsánatot kérve, az Ő segítségét várjuk az Igazságos Békét szolgálatában.”

A nagygyűlés négy fő témájára - Béke a közösségben; Béke a földön; Béke a gazdaságban; Béke a nemzetek között – szintén kitér a dokumentum, különös tekintettel arra, hogy az Igazságos Béke érdekében milyen teológiai és etikai kritériumoknak kell érvényesülni. 

Dr. Walter Altmann, az Egyházak Világtanácsának moderátora szimbolikusan átvéve a nyilatkozatot a nagygyűlés résztvevőitől elmondta: „Ez nem pusztán egy szöveges dokumentum, hanem egy mélyreható ökumenikus találkozónak a gyümölcse. További konstruktív együttműködést és cselekvést igényel majd ennek a témának a gondozása, hiszen az Erőszak Elleni Évtized lezárása új irányt és új kezdetet mutat. Ennek pedig első szolgálói azon résztvevői a nagygyűlésnek, akik hazatérve bizonyságot tesznek az Egyházak Világtanácsa és személyes elkötelezettségükről az Igazságos Béke iránt. Adja Isten, hogy egységben tudjuk ezt a szolgálatot most és a jövőben is végezni.”

Iszlai Endre

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.