Ima az igazságos békéért

2011. május 31., kedd

 Jeruzsálemi ima, a jeruzsálemi egyházak vezetőjétől a május 29 és június 4 között zajló béke világhetéért Palesztinában és Izraelben.

Ézsaiás 2:1-5; 11:9

Mindenható és irgalmas Isten, a Szentlelkeddel összegyűjtötted az első keresztényeket Jeruzsálemben. Engedd meg, hogy mint az első jeruzsálemi egyház mi is összegyűljünk, és hogy bátran prédikálhassuk és élhessük az igét, az igazság, a megbékélés és a béke evangéliumát.

Teremtő Isten, Élet adója, fájdalom hordozója, szeretet eredője, Te teremtetted a világot és mindent, ami benne van. Te alkottad meg az emberi fajt saját képedre és Te adtad nekünk a földet, hogy osszuk meg egymással. Rombold le a falakat, amelyek elválasztanak minket egymástól.

Igazságos Isten, nagylelkűséged határtalan. Óvj meg minket az önzőségtől; indíts minket arra, hogy a szeretet hangszerei, kegyelmed és igazságod tanúi lehessünk. Segíts nekünk szembenézni a kihívásokkal és a minden igazságtalanság ellen való küzdelemben. Vezess minket, hogy szükséghelyzetben együtt tudjunk cselekedni: ahol családokat otthonukból elűznek, ahol a gyengék szenvednek a hatalmasok kezeitől, ahol a szegénység és a munkanélküliség életeket tesz tönkre.

Reménység Istene, szüntelenül arra hívsz minket, hogy az igazságtalanság, erőszak és közöny miatt töredezett és sérült világban a békét munkáljuk. Egyedül túl sok a kihívás, de közösen összefogva, Lelked bátorításával többet nyerhetünk, mint amiről álmodtunk valaha. Félelmünkben veszítünk a reményből, és erőfeszítéseinket hiábavalónak érezzük. De szívünkben és elménkben szenvedésed és könyörületes szereteted képe, mint bátorságunk és erőnk forrása megerősít minket.

Istenünk, özvegyek, árvák és idegenek védelmezője, egy olyan világban, ahol sokan ismerik a kétségbeesést, feltámasztottad Fiadat, Jézus Krisztust, hogy az emberségnek reményt és a teremtett világnak új teremtést hozzon. Erősíts meg és egyesítsd egyházadat a gonosz erőkkel szemben a világ ezen részén, ahol az agresszió minden formában uralkodik, gyilkosságok történnek és mártírok vérét ontják még az ima helyén is, és az új élet reménye egyre csak elhalványul.

Béke és könyörület Istene, indítsd a nemzeteket, hogy az elnyomást és erőszakot szabadsággá és békévé tegyék a szegények, gyengék és az összetört szívűek kedvéért. Segíts minket az egyenlőség és méltóság tiszteletében és támogatásában, különösen a Te szent országodban. Adj a vezetőknek és törvényhozóknak belátást, hogy a becsületesség és az igazság minden nép között virágozhasson az egész világon.

Istenünk, Atyánk, köszönjük neked fiadat, Jézus Krisztust, aki megtanított minket országod eljöveteléért imádkozni. Képes vagy bennünk elfogadni, amit nem ismerünk el; megnevezni azt, amiről nem bírunk beszélni; emlékedben megtartani, amit igyekeztünk elfelejteni. Taníts meg minket a közös imára, hogy az ördögnek és az elnyomásnak erőszakmentes cselekedeteinkkel és egymás iránti szeretetünkkel ellen tudjunk állni. Add, hogy Fiad földi élete saját életünk példája legyen, amikor jelenlétedet és a vezetésedet örömben és bánatban elismerjük.

A feltámadt úr nevében és Lelkének erejében bízva imádkozunk Hozzád. Ámen.

Forrás: oikoumene.org, fordította: Somosfalvi Orsolya

Kezdődik az imahét

A Sabeel Ökumenikus Teológiai Központ felhívása itt található

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.