Kiderült, kik kapják idén a zsinati alapítású díjakat

2019. április 10., szerda

A Magyarországi Református Egyház Zsinata április 10-i ülésén döntött arról, kiknek ítélik oda idén a Dobos Károlyról, Makkai Sándorról, Imre Sándorról, Kiss Ferencről és Juhász Zsófiáról elnevezett lelkészi, pedagógiai és szeretetszolgálati kitüntetéseket.

A Dobos Károly lelkészi díjat a Zsinat 2019-ben Márkus Gábor verőcei lelkipásztornak, az Északpesti Református Egyházmegye jelöltjének adományozta. A kitüntetést az a gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor kaphatja, aki szolgálatát legalább húsz éve, falvakban, kis gyülekezetekben, a „kevesen is hűséggel” végzi.

A pedagógiai kitüntetéseket Hörcsök Imre terjesztette elő

A pedagógiai kitüntetések közül a Makkai Sándor-díjat a református nevelési eszmények mindennapi gyakorlatba való átültetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyarországi és határon túli pedagógusok elismerésére alapította a Zsinat. Az Imre Sándor díjjal pedig a református iskolaügyért végzett áldozatos munka elismerése a cél. Előbbit magyar református közoktatási intézményben végzett, több éves óvónői, tanítói vagy tanári tevékenységért, kiemelkedő szakmai munkáért, valamint példamutató emberi-hitbeli magatartásért adományozzák. Utóbbival pedig több éves iskolavezetési vagy a református oktatásügyért más területen folytatott kiemelkedő szakmai tevékenységért és példamutató emberi-hitbeli magatartást díjazzák.

A Makkai Sándor-díjat 2019-ben Bene Andrásné, a Szentendrei Református Óvoda első intézményvezetője, Füzér István, a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium pedagógusa és Nagy Lajos, a Péterfalvi Református Líceum tanára kapta. Az Imre Sándor-díjat a Zsinat Kun Katalinnak, a tatai Kenderke Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatónőjének adományozta.

Gacsályi Gábor a diakóniai díjazottakat ismertette

Végül, de nem utolsósorban egyházunk törvényhozó testülete döntött a Juhász Zsófia- és a Kis Ferenc-díjról is. A Kiss Ferenc-díjat az kaphatja meg, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára és már több évtizede dolgozik fáradhatatlanul, hűséggel az elesettek segítéséért. A Juhász Zsófia-díj annak adományozható, aki legalább 15 éve református diakóniai intézményben, intézményekben végez hűséges, szakmailag, emberileg és a református lelkiség szempontjából kiváló szolgálatot, valamint akinek életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára.

A Kiss Ferenc-díjat idén Dr. Boross Gézáné Szappanos Márta lelkipásztor, a Juhász Zsófia-díjat pedig Jámbor Julianna, az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény munkatársa veheti majd át.

A Makkai Sándor-díjat augusztus 31-én Pécsett, az országos református tanévnyitó istentiszteleten, a többi kitüntetést várhatóan a Zsinat 2019. november 21-i ülésén adják majd át.

Szűcs Péter, fotó: Sebestyén László

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.