Elkezdődik a református oktatási stratégia megvalósítása

2019. április 11., csütörtök

Megerősítette a házasságról, családról és szexualitásról szóló 2004-es nyilatkozatát egyházunk Zsinata, a múltfeltárást pedig az Egyház és Társadalom Kutatóintézet hatáskörébe utalta. Döntöttek arról, hogy bevezetik a református köznevelési stratégia első ütemét, átnevezik a Szeretetszolgálati Irodát és számos törvényt is módosítottak a tavaszi ülésszakon.

Alázatra, önvizsgálatra hívott és a Krisztus-követő, teljes élet fontosságára figyelmeztetett Szenn Péter horvátországi református püspök a Magyarországi Református Egyház Zsinata április 10-i ülésének nyitó áhítatában. Hangsúlyozta, hogy a megváltás örömteli állapota hűséges bizonyságtevésre kell indítson bennünket: „Döntéseinkben, szavainkban, tekintetünkben és hallgatásunkban is meg kell éljük Krisztus követését, így téve bizonyságot mindenkoron Őróla.”

„Nemcsak a lelkipásztorainkért, gyülekezeti munkásainkért, tanárokért, presbiterekért vagy szeretetszolgálti munkásokért kell folyton imádkoznunk, hanem ébredésért is – emlékeztett Bogárdi Szabó István a tavaszi zsinati ülésszakot megnyitó beszédében. „A keresztyén életben való elköteleződés és megfrissülés nélkül nem tudunk vonzó egyházzá lenni” – tette hozzá. A Zsinat lelkészi elnöke beszámolt a szíriai látogatásán tapasztaltakról, hangsúlyozta a készülő református köznevelési stratégia és az egyházak számára is elérhető diaszpóraösztöndíj fontosságát, valamint felelős részvételre buzdított a közelgő európai parlamenti választásokon. A részleteket kapcsolódó tudósításunkban olvashatják.

A múltfeltárás folytatódik

Hivatalosan is megszüntették a Tényfeltáró Történész Bizottságot, mert annak tagjai korábban már lemondtak tisztségükről. „Az egyház nem áll el attól, hogy a múltjával szembenézzen, csak más keretek között, más szabályok szerint folytatódik a múltfeltárás” – hangsúlyozta a szavazás előtt Bogárdi Szabó István. A Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézete vállalta magára, hogy a szocialista államrend egyházzal kapcsolatos állambiztonsági tevékenységéről szóló levéltári forrásokat összegyűjti és feldolgozza.

Házasság, család, szexualitás

Az Elnökségi Tanács javaslatára a Zsinat ismét napirendre vette és megerősítette 2004-ben elfogadott, a házasság, a család és a szexualitás kérdéseit tárgyaló állásfoglalását. Bogárdi Szabó István szerint ezt a lépést az indokolta, hogy egyre több külföldi keresztyén egyház változtatja meg korábbi biblikus álláspontját ezekben a témákban társadalmi nyomásra vagy belső meggyőződésből. 

A nyilatkozat a házasságra, mint „egy férfi és egy nő életre szóló szövetségi kapcsolatára” tekint, a szexualitást Isten ajándékának nevezi, és azt hangsúlyozza, hogy „a család a teljes és az egészséges társadalmi élet megalapozója”. Elítéli a szabad nemi élet, a pornográfia, a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás bármely formáját. Ahogy a Zsinat teológiai és tanulmányi bizottsága által is jóváhagyott dokumentumból is kiderül: a saját nemükhöz vonzódókhoz lelkigondozói attitűddel fordul egyházunk, ugyanakkor az azonos neműek házasságát nem fogadja el.

Fejlesztik az oktatást

Miután a legutóbbi ülésszakon elfogadták egyházunk köznevelési intézményeinek küldetésnyilatkozatát, a szakemberek tíz stratégiai területen összesen ötvenhárom fejlesztési javaslatot fogalmaztak meg, erről Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok számolt be a szerdai ülésen. Előterjesztése nyomán a Zsinat úgy döntött, hogy kezdődjön el a református oktatási stratégia első ütemének, a legfontosabbnak tartott fejlesztések megvalósítása, majd menet közben jelöljék ki a fejlesztés további irányait.

Első körben a református köznevelési intézményhálózat rendszerszintű fejlesztésére, az intézményvezetők szakmai támogatására, a keresztyén szellemiségű és korszerű módszertani anyagok és tananyagok fejlesztésére, a református pedagógusok hivatásmodelljének kidolgozására, valamint a keresztyén nevelőtestületek támogatására koncentrálnak.

A Zsinat döntött arról is, kiknek ítélik oda idén a lelkészi, pedagógiai és szeretetszolgálati kitüntetéseket. A Dobos Károly lelkészi díjat Márkus Gábor verőcei lelkipásztor kapja. A Makkai Sándor-díjat 2019-ben Bene Andrásné, a Szentendrei Református Óvoda első intézményvezetője, Füzér István, a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium pedagógusa és Nagy Lajos, a Péterfalvi Református Líceum tanára, míg az Imre Sándor-díjat Kun Katalin, a tatai Kenderke Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatónője veheti át. A Kiss Ferenc-díjjal idén Boross Gézáné Szappanos Márta lelkipásztor, a Juhász Zsófia-díjjal pedig Jámbor Julianna, az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény munkatársa szolgálatát ismerik el. Részletek kapcsolódó írásunkban.

Szeretetszolgálat, misszió, törvények

Január elsejével Diakóniai Irodára nevezik át a Szeretetszolgálati Irodát. A Zsinat azért döntött a névváltoztatás mellett, mert sokan összekeverték az egyházunk diakóniai szolgálatát koordináló irodát a jellemzően karitatív tevékenységet végző Magyar Református Szeretetszolgálati Alapítvánnyal. A változáshoz kapcsolódva módosították a szeretetszolgálatról szóló törvényt, az iroda alapító okiratát és az alá tartozó intézmények alapító okiratait.

Szerdán véglegesítettek több, a tavaly novemberi ülésszakon már tárgyalt törvénymódosítást is. A missziói törvényben nagyobb hangsúlyt kapott egyházunknak a világban élő reformátusokért vállalt felelőssége. Eszerint egyházunk „a Generális Konvent és az egységes Magyar Református Egyház szervezetén keresztül is segíti a diaszpórában élő magyar reformátusok missziói, hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciót megtartó és ápoló tevékenységét”, valamint partneri kapcsolatokat épít a diaszpóra egyházi szervezeteivel.

Változik a választójogi törvény is: a legfontosabb változások, hogy ezentúl az egyházmegyei főjegyzőket az egyházmegyei elnökség, az egyházkerületi főjegyzőket pedig az egyházkerületi elnökség jelöli, nem pedig a közgyűlések. Technikai okokból módosították az egyházi köznevelési és felsőoktatási törvényt és a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát. Az egyház alkotmányát pedig azért kellett néhány ponton megváltoztatni, hogy megfeleljen az európai uniós adatkezelési irányelveknek.

Énekeskönyv, díjazottak, beszámolók

Végső szakaszához érkezett az új gyülekezeti énekeskönyv előkészítése, miután az új énekeket tartalmazó próbakiadványok tesztelése, a régi énekek kiválogatása és az énekeskönyv stukturálása megtörtént, az őszi ülésszakon várhatóan a Zsinat elé kerül a nyomdai előkészítésre is alkalmas, lezárt kézirat. Így remélhetőleg 2020-ban már az új énekeskönyvet használhatják gyülekezeteink.

Ezentúl e-mailben kapják meg a gyülekezetek a református egyház közlönyét, a zsinati és zsinati tanácsi határozatokat közlő Református Egyházat nyomtatásban csak az egyházmegyei és egyházkerületi titkárságokra, valamint egyes zsinati intézmények, irodák kapják meg. Emellett módosították az egyházfőhatósági igazolás űrlapját és az igazolás kiadási rendjét, valamint az idén elhunyt Bellai Zoltán helyett Pataky László dunántúli zsinati tagot választották a gazdasági bizottság tagjává.

Az ülésen Jákob János tábori püspök beszámolt a Protestáns Tábori Püspökség 2018. évi szolgálatáról, Fekete Zsuzsa kommunikációs vezető egyházunk idei 1%-os kampányát ismertette, Bedekovics Péter ifjúsági irodavezető pedig a júliusi Csillagpont református ifjúsági találkozó előkészületeiről adott jelentést. Fekete Károly tájékoztatott a május 18-i Egységnapról, a Zsinat tagjai pedig megválasztották a május 17-i ünnepi közös zsinat magyarországi küldötteit.

Feke György, fotó: Dobó Márti, Sebestyén László

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.