150 éve született Kiss Ferenc

2012. december 12., szerda

Ebből az alkalomból szülővárosában, Kenderesen emléktábla-avató ünnepi istentisztelet tartottak 2012. december 4-én.

Az ünneplő gyülekezet a közelről és távolról érkező vendégekkel a meghívón található bibliai idézettel emlékezett, és adott hálát Mennyei Atyánknak Kiss Ferenc életéért és gazdag szellemi örökségéért. „De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról." ApCsel 20,24

Ünnepi áhítatában Szabó József, a Nagykunsági Egyházmegye esperese Márk 2, 1-12 alapján arról a látható hitről beszélt, ami hasonló erővel jelent meg Kiss Ferenc szolgálatában, mint amikor Jézus meggyógyította Kapernaumban az elé leeresztett bénát.  Ennek a látható hitnek öt aspektusát fejtette ki igehirdetésében, így beszélt az önzetlen hitről, a közösségi hitről, a terheket vállaló és hordozó hitről, a találékony és Jézusban bízó hitről.

Cseh Judit, kenderesi lelkipásztor köszöntőjében az emlékezésen túl arról a felelősségről beszélt, amit e szellemi örökség átvétele jelent.  A Kiss Ferenc által is gyakran idézett Igével „...az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk." (1Jn 5,4) és gondolatokkal utalt a mi felelősségünkre is a hitünk mellett. Kiss Ferenctől meg kell tanulnunk, hogy azon az úton, amin az életünkben járnunk kell, mindig van egy biztos forrás, Jézus Krisztus. Így lehet csak szolgáló közösséget teremteni, építeni és megtartani.

Czibere Károly a Zsidókhoz írt levél 11, 24-26 verseivel kezdte köszöntőjét: „Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett." Kiss Ferenc az 1913-as esperesi székfoglaló beszédében mondott „bele Krisztussal a társadalomba" híressé vált felhívását kiegészítve a „Krisztussal bele a közösségeinkbe, és saját életünkbe" jelmondatok üzenetével buzdította a jelenlévőket a cselekvő szeretet gyakorlására. Saját életünket és családunkat is csak Krisztus jelenléte tudja átformálni, ahogyan a társadalom egészét is. Mi mit választunk inkább? Mindennapi gyakorlati választásaink miről tanúskodnak, Jézussal járunk-e a számunkra rendelt életúton?

Kiss Ferenc tudatosan kereste és rendszerszinten építette fel szolgálatát. A tiszafüredi intézmény megalapításánál nem nyugodott addig, míg meg nem találta azt a fogyatékos fiút, aki az istálló egyik sarkában, rácsok mögött volt. Kinyitotta a ketrecet és kiszabadította ezt a fiút. Nekünk is meg kell találnunk saját környezetünkben azokat az embereket, akik ketrecbe zárva élik életüket. Folyamatosan emlékeznünk és emlékeztetnünk kell hűséges szolgálatára.

A Tiszafüredi Szivárvány Ház lakói és munkatársai műsorán át a múltba pillantva megelevenedett az otthon alapításának történeti és lelki háttere és körülményei.

Dr. Ötvös László, nyugdíjas lelkipásztor egész életpályát átívelő előadásában Kiss Ferenc szellemi örökségének óriási, ma is aktuális jelentőségéről beszélt. A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem alapításának 100 éves évfordulójára írt nem rég megjelent könyvével „Egyetemmé ifjodott Kollégium" is Kiss Ferencre emlékeztetett, mint az egyetem első rektorára.

A testvéri ünnepség a gyülekezeti teremben gazdagon terített asztalok mellett, kötetlen beszélgetésekkel, ismerkedéssel és szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: diakonia.hu

Az emlékünnepségen készült videó-felvételeket a  www.diakonia.hu oldalon meg lehet tekinteni.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió