Külügyi Iroda - gyakornoki program

A MRE Külügyi Iroda munkáját 2011. január óta nemzetközi szakos diákok segítik, akik kötelező szakmai gyakorlatukat töltik az iroda felügyelete alatt. A gyakornokok számára, az érdeklődési területüket figyelembe véve személyes programot alakítunk ki. A diákok a Külügyi Iroda munkája mellett bekapcsolódhatnak a menekültmisszió, a cigánymisszió és a Magyar Református Szeretetszolgálat tevékenységébe.

A MRE kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolatokkal rendelkezik a világ négy kontinensén. A Külügyi Iroda felel az Észak-Amerika, Európa, Dél-Afrika és Dél-Korea mintegy 50 egyházával fenntartott kétoldalú, vagy többoldalú kapcsolatok ápolásáért és az ezzel összefüggő kezdeményezések koordinálásáért. A MRE számos nemzetközi egyházi szervezet aktív tagja.

A Külügyi Iroda felelőssége a nemzetközi egyházi szervezetekben végzett munka koordinálása, a vezetőtestületekbe delegált és a szakmai munkacsoportokban együttműködő képviselők munkájának segítése és összehangolása. A Külügyi Iroda emellett segély- és ösztöndíj ügyeket felügyel, együttműködik a MRE külügyi kapcsolatokkal rendelkező munkaágainak vezetőivel nemzetközi jelenlétük és partneri kapcsolataik megerősítése céljából. A Külügyi Iroda egyben az egyház nemzetközi kommunikációját is biztosítja.

 • Általános gyakornoki program

  A gyakornokok számára, az érdeklődési területüket figyelembe véve személyes programot alakítunk ki. A MRE Zsinati Hivatala, azaz országos irodája egy időben legfeljebb 4 gyakornoki helyet biztosít a Külügyi Iroda közvetlen vagy közvetett felügyelete alatt, az alábbi területeken.


  1. A Külügyi Iroda munkájának segítése: nemzetközi kommunikációban való aktív részvétel, fordítás, külföldi delegációk fogadása, programjuk előkészítése, nemzetközi konferenciák előkészítése és lebonyolítása, kapcsolattartásban való részvétel. Önálló projektek koordinálása.


  2. Magyar Református Szeretetszolgálat nemzetközi partnerkapcsolatának gondozása, fejlesztése: nyugat-európai testvéregyházak és segélyszervezetek illetve Kelet-Európa, elsősorban Kárpátalja és Szerbia (Délvidék) közötti összekötő szerep segítése; tájékoztatók és egyéb dokumentációk összeállítása; kapcsolatépítés és kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel, kiemelten a brüsszeli központú Eurodiaconia-val; kapcsolattartás segítése az adományozó szervezetekkel (elsősorban Kanada, USA, Németország); lobbi a minisztériumoknál; EU-s szociális jogszabályozás követése, EU-s lobbi és nemzetközi stratégia kialakításában való részvétel.


  3. A Cigánymisszió kezdeményezéseinek nemzetközi kommunikációja, a missziót támogató nemzetközi partnerekkel való hosszú távú együttműködés segítése, prezentációk készítése, nemzetközi roma konferencia előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.


  4. A Menekültmisszió nemzetközi kapcsolatainak feltérképezése és fejlesztése, különös tekintettel a munkát támogató partneregyházakra. A menekülteknek szóló programok segítése, pályázatok előkészítése, részvétel az Amerikából érkező, a magyar menekülttáborokban önkéntesen szolgáló angol nyelvtanárok programjának lebonyolításában. 

  A gyakornokok maguk választhatják meg, hogy egyhónapos gyakorlati idejüket milyen időbeosztás szerint teljesítik. A gyakornokok munkáját a Külügyi Iroda segíti és irányítja, az étintett munkaterületek vezetőnek bevonásával. • Nemzetközi Kommunikáció - gyakornoki program

  A MRE számos nemzetközi egyházi szervezet aktív tagja, illetve kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolatokkal rendelkezik a világ négy kontinensén. A Külügyi Iroda felel az Észak-Amerika, Európa, Dél-Afrika, Dél-Korea mintegy 50 egyházával fenntartott kétoldalú, vagy többoldalú kapcsolatok ápolásáért és az ezzel összefüggő kezdeményezések koordinálásáért. A Külügyi Iroda felelőssége a nemzetközi egyházi szervezetekben végzett munka koordinálása, a vezetőtestületekbe delegált és a szakmai munkacsoportokban együttműködő képviselők munkájának segítése és összehangolása. A Külügyi Iroda emellett segély- és ösztöndíj ügyeket felügyel, együttműködik a MRE külügyi kapcsolatokkal rendelkező munkaágainak vezetőivel nemzetközi jelenlétük és partneri kapcsolataik megerősítése céljából.

   

  A Külügyi Iroda egyben az egyház nemzetközi kommunikációját is biztosítja. A MRE megújult honlapja új szerkezetben közöl híreket, tartalmakat immár magyarul és angolul is. A Külügyi Iroda két folyamatban is érintett. Az egyik az angol honlap folyamatos frissítése egyházunk életéről szóló angol nyelvű hírekkel, tudósításokkal és háttéranyagokkal. A Külügyi Iroda felelőssége ugyanakkor a nemzetközi partnerszervezetek és –egyházak honlapjainak, hírportáljainak és hírleveleinek folyamatos figyelemmel kísérése és az egyháztagok, a honlap olvasóközönsége számára érdekes hírek magyarra fordítása és közlése.

   

  Gyakornoki program:

  A nemzetközi kommunikáció szakon tanuló hallgatók a Külügyi Iroda és a Kommunikációs Szolgálat közvetlen felügyelete és irányítása alatt a MRE nemzetközi kommunikációjában működnek közre, az alábbi feladatokban:

   

  1. A MRE angol nyelvű honlapjára angol nyelvű hírek készítése meglévő magyar hírből vagy angol nyelvű tudósítás egyházi eseményről.
  2. A MRE nemzetközi partnerszervezetei és -egyházai honlapjainak figyelése, javaslattétel magyar nyelvű cikkek írására, majd a magyar nyelvű cikk megírása.

   

  A gyakornokok maguk választhatják meg, hogy gyakorlati idejüket milyen időbeosztás szerint teljesítik.

 • Jelentkezés

  A gyakornoki program kezdete rugalmas. Jelentkezés és további információ: MRE Külügyi Iroda, 1146 Budapest, Abonyi utca 21., Tel: 460 07 08, e-mail cím: oikumene@reformatus.hu

 • Gyakornokaink voltak

  Kocsis Réka, Bartha Katalin, Bérczesi Tamás, Sója Réka, Somosfalvi Orsolya, Völler Dalma, Kiss Dávid, Mészáros Réka, Éva Ádám, Jánoska Dóri, Gonda Judit, Kovács Kinga, Cselényi Eszter, Madarász Csilla, Jókuthy Alexandra, Erdélyi Diána, Hadady Ágnes, Szádvári Lilla, Kertes Kata, Palkó Réka, Forró Krisztina, Prozserin Veronika Anasztázia, Zrak Ákos, Simigh Fruzsina, László Krisztina, Kuzma Csilla, Bakó Zsuzsanna, Sédy Anna, Nyiszter György, Nagy Mirtill Krisztina, Ecsedi Renáta, Zoltán Bálint, Molnár Andrea, Vértesi Péter, Zságer László Zsolt, Troll Márk, Németh Ágnes Adél, Sztojka Szabina, Rózsa Nikolett, Kinczel Mónika, Soós Katalin, Túri Tímea, Borbásová Orsolya, Harda Rita, Polgári Anita, Jónás Balázs, Major Stefánia, Király Márton, Csobán Nóra, Gyarmati Tímea, Oros Dóra, Szaszkó Ágnes, Dau Thi Huong, Nagy Ivett, Czenthe Anna, Essek Enikő, Óvári Judit Eszter, Sőre Virág, Kalácska Dalma, Bénó Bianka, Bedő Boróka, Neuberger János, Szűcs Daniella, Lészai Róbert, Kara Melinda, Murányi Bálint, László Lilla, Fürjész Krisztina, Kovács Ágnes Laura, Kecskés Petra, Pataki Gréta, Csiba Györgyi, Blaschek Csenge, Fülöp Viktória, Tamási Richárd, Ács Éva, Farkas Tamás, Schmidt Krisztina, Sótonyi Eszter, Kuzsel Zita, Kiss Virág, Milcsevics Jázmin, Andrew Kennedy, Tőke Tímea, Kiss Csenge Zsófia

   

  Gyakornokaink az alábbi intézményekből érkeztek:

   

  Budapesti Corvinus Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, Lundi Egyetem, Budapesti Metropolitan Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Université de Limoges, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

   

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.