Külügyi Iroda - gyakornoki program

A MRE Külügyi Iroda munkáját 2011. január óta nemzetközi szakos diákok segítik, akik kötelező szakmai gyakorlatukat töltik az iroda felügyelete alatt. A gyakornokok számára, az érdeklődési területüket figyelembe véve személyes programot alakítunk ki. A diákok a Külügyi Iroda munkája mellett bekapcsolódhatnak a menekültmisszió, a cigánymisszió és a Magyar Református Szeretetszolgálat tevékenységébe.

A MRE kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolatokkal rendelkezik a világ négy kontinensén. A Külügyi Iroda felel az Észak-Amerika, Európa, Dél-Afrika és Dél-Korea mintegy 50 egyházával fenntartott kétoldalú, vagy többoldalú kapcsolatok ápolásáért és az ezzel összefüggő kezdeményezések koordinálásáért. A MRE számos nemzetközi egyházi szervezet aktív tagja.

A Külügyi Iroda felelőssége a nemzetközi egyházi szervezetekben végzett munka koordinálása, a vezetőtestületekbe delegált és a szakmai munkacsoportokban együttműködő képviselők munkájának segítése és összehangolása. A Külügyi Iroda emellett segély- és ösztöndíj ügyeket felügyel, együttműködik a MRE külügyi kapcsolatokkal rendelkező munkaágainak vezetőivel nemzetközi jelenlétük és partneri kapcsolataik megerősítése céljából. A Külügyi Iroda egyben az egyház nemzetközi kommunikációját is biztosítja.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió