Az egyházi oktatásügyhöz kapcsolódó alapítványok, egyesületek

 • Kárpát-medencei Református Oktatási Alap

  A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap célja,  hogy támogassa  az egyházi oktatást, a magyar református nevelést. A kezdeti éveben, a Generális Konvent elnökségének felhívására 2009. május 22-ig 31 magyarországi református közoktatási intézmény csatlakozott az Alaphoz, majd  a Magyar Református Középiskolák Találkozóján (2009-ben Sepsiszentgyörgyben, majd 2010-ben MIskolcon) részvevő valamennyi középfokú oktatási intézmény a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Partiumból és Magyarországról megerősítette csatlakozásdi szándékat. Az Alap működési elvét  a Kárpát-medence Református Oktatási Intézményeinek I. Tanévnyitóján (Miskolc, 2010. augusztus 28.) az egyházkerületek oktatásügyi koordinátorai egyeztették. 

  Az Oktatási Alap pénzügyi feltöltése nem a működtetésre és felújításra szolgáló állami források felhasználásával és nem is a diákok közvetlen adományaiból történik. Az Oktatási Alap pénzügyi bevételeinek legfőbb tételét a református közoktatási intézmények növendékeinek, valamint a szülőknek és a pedagógusoknak adománygyűjtése képezi (első alkalommal összehangoltan 2010 októberében a Kárpát-medence egész területén). Az adománygyűjtés segítségével – a tényleges anyagi támogatás megszervezése mellett – az egyházi oktatást körülvevő közvélemény figyelme ráirányul(hat) a magyar református nevelés és a nemzet egészére.

  Az adománygyűjtés konkrét céljairól minden esztendőben a Generális Konvent elnöksége dönt. 

   

   

 • Református Tehetséggondozó Alapítvány (RTA)

  Az RTA célja a református tehetséggondozás támogatása, amelyet a Református Pedagógiai Intézettel egyeztetve végez. Református Egyházunk és hazánk jövője szempontjából meghatározó jelentőségű közoktatási  és felsőoktatási intézményeink tehetséges növendékeinek felkarolása. E tevékenység felöleli a kiemelkedő képességű gyermekek és ifjak felkutatását, a hátrányos helyzetűek támogatását, valamint az oktatási intézményen belüli és kívüli tehetséggondozását.

   

  Az Alapítvány konkrét feladatai közé tartozik a tehetséggondozási programok és munkatervek készíttetése, a tehetséges diákok felkutatása, a hátrányos helyzetű tehetséges diákok támogatása pályázatok útján, a  református oktatási intézményekből kikerülő tehetséges fiatalok sorsának figyelemmel kísérése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,tehetséggondozó táborok, rendezvények támogatása,a református tehetséggondozás területét felölelő írások, publikációk megjelenésének támogatása.

   

  Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Ábrám Tibor (Miskolc), Győri József  (Debrecen), Molnár Tímea (Kaposvár), Papp Kornél (Halásztelek), Tombor László (Érd), Dr. Tőkéczki László (Budapest), Dr. Veres Bertalan (Zsarolyán)

   

  Székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

   

  *

   

  A Református Tehetséggondozó Alapítvány (RTA) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 30. § (4) bekezdése alapján közzéteszi 2012.2013. és 2014. évi beszámolóját illetve ennek közhasznúsági mellékletét.

 • Országos Református Tanáregyesület (ORTE)

  Országos Református Tanáregyesület
  Elnök:  Dr. Korsós Bálint
  Cím:  4044 Debrecen, Kálvin tér 16
  Telefon:  (+36 52) 516 883
  Fax:  (+36 52) 516 861
  E-mail:  orte@orte.hu 
  Honlap:  www.orte.hu

  Az Országos Református Tanáregyesület összefogja a magyar református iskolaügyért tenni akaró személyeket. Erősíti a református iskolák protestáns szellemiségét rendezvényekkel, kiadványok megjelentetésével. Tagjainak érdekeit védi.

  Az 1902-ben, a Debreceni Református Kollégiumban alapított szervezet akkor Kárpát-medencei kitekintésű volt. A Tanáregyesület 1992-ben ugyancsak a Debreceni Kollégiumban indult újra, aminek tagjai között 2004 óta ismét vannak olyan Kárpát-medencei református tanárok, akik a jelenlegi országhatárokon kívül élnek és dolgoznak.

  Az ORTE évenként megrendezett szakmai konferenciáin, -amelyek egyúttal az Egyesület közgyűlései is-, a 60-nál is több oktatási intézményt (óvodától egyetemig) képviselő mintegy 400 tagjának mintegy harmada vesz részt.

  Az Egyesület Alapszabálya lehetőséget nyújt arra is, hogy a református iskolákban tanító nem református felekezetű kollégák, valamint a nem egyházi iskolákban oktató református tanárok is szerepet vállaljanak az ORTE-ban.


 • Református Iskolák Diáksportszövetsége (RIDISZ)

  A református iskolák diákjainak képviselete, sportolásának, versenyeztetésének szervezett keretek közötti elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és az egészséges életmódra való nevelés keresztyén szellemben a sport sajátos eszközeivel a legfőbb célja a Református Iskolák Diáksportszövetségének. Feladatai között szerepel évenként legalább egy alkalommal országos verseny előkészítése, szervezése, valamint területi szervek létrehozása és azok működésének segítése.

  A RIDISZ rendes tagja lehet minden református iskola, amennyiben a  szövetség alapszabályát elfogadja és kéri felvételét a szövetségbe. A tagfelvételről a közgyűlés, ill. két közgyűlés között az Elnökség dönt. A szövetség pártoló tagjai lehetnek azok a nagykorú magánszemélyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, akik illetve amelyek vállalják a szövetség erkölcsi és anyagi támogatását.

  RIDISZ elnöke: Balássy László

  Honlap: www.ridisz.hu


 • A Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetőinek Országos Egyesülete (TEKIOE)

  A 2006. februárjától működő TEKIOE feladatának tekinti az intézményvezetők szakmai, vezetői ismereteinek bővítését, továbbképzések, konzultációs fórumok, konferenciák szervezését és a történelmi egyházak intézményei közötti hatékonyabb szakmai kommunikáció kialakítását. Az Egyesület segíteni szeretné az intézmények pedagógusainak, tanulóinak és szüleiknek hatékonyabb tájékoztatását, érdekeik védelmét. Emellett figyelemmel kívánja kísérni a neveléssel, oktatással kapcsolatos országos és helyi szintű intézkedéseket, és a döntés-előkészítések során képviselni fogja tagjainak véleményét, érdekeit.

  Az Egyesület alapítói fontosnak tartják, hogy a történelmi egyházak fenntartásában működő közoktatási intézmények hagyományait védjék, megőrizzék, ápolják és bemutassák.

  Az Egyesület tagja lehet a történelmi egyházakhoz tartozó intézményeken kívül bármely olyan alapítványi vagy egyesületi óvoda, iskola vezetője, igazgatótanácsi tagja is, aki a történelmi egyházak értékrendjét elfogadja.

  Az egyesület elnöke: dr. Kálmán Attila, a Tatai Református Gimnázium igazgatója

  Az egyesület székhelye: 1092 Budapest, Knézich u. 3-13.

  Honlap: www.tekioe.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.