Hivatástudat, küldetéstudat

2013. április 09., címkék: reformátusok lapja, találkozó, lelkészképzés, teológus

A hivatástudatról gondolkoztak együtt az idei teológustalálkozón a Kárpát-medence teológiai hallgatói április 5. és 7. között Pápán. A pápai, révkomáromi, budapesti, debreceni, sárospataki és kolozsvári teológiákról, valamint a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemről összesen mintegy kilencven teológushallgató vett részt a kétéves kihagyás után újra megszervezett találkozón, ahol előadások és fórumbeszélgetések, a férfi és női lelkészidentitás témáját feszegető műhelyek mellett a szabadidős programokra és a kapcsolatteremtésre is jutott idő.

Lelkésztovábbképzés Tiszántúlon

2012. február 23., címkék: tiszántúli egyházkerület, lelkészképzés

Megjelent a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 2012-re vonatkozó programterve.

A közösségek tartóoszlopai

2011. november 11., címkék: bölcskei gusztáv, debrecen, lelkészképzés, debreceni teológia (drhe)

„A lelkipásztornak tartó oszlopnak kell lenniük az Isten anyaszentegyházában″ – hangsúlyozta Bölcskei Gusztáv pénteken a debreceni Nagytemplomban tartott ünnepi istentiszteleten, melyen a debreceni teológia tizenkét végzős hallgatóját szentelték lelkésszé.

Lelkészszentelés Debrecenben

2011. november 08., címkék: bölcskei gusztáv, lelkészképzés, debreceni teológia (drhe)

A debreceni teológia tizenkét végzős hallgatóját szentelik lelkésszé a Tiszántúli Református Egyházkerületben. Az ünnepi istentisztelet november 11-én, pénteken 10 órakor kezdődik a Debreceni Református Nagytemplomban, az alkalmon Bölcskei Gusztáv püspök hirdet igét.

Lelkésztovábbképző tanulmányi nap Sárospatakon

2011. november 03., címkék: lelkészképzés, sárospataki teológia (srta), konferencia

„Jézuskép Európa vallásos kontextusában”– címmel rendez lelkésztovábbképző napot a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia.

Lelkésztovábbképző tanulmányi nap Sárospatakon

2011. október 02., címkék: sárospataki teológia (srta), lelkészképzés, tiszáninneni egyházkerület

„Teológia a tudományok között”– címmel rendez lelkésztovábbképző napot a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Kicsomagolni Isten ajándékát

2011. július 10., címkék: külföld, lelkészképzés, észak-rajna vesztfáliai protestáns egyház, keresztség

A „Keresztség éve” az idei a vesztfáliai evangélikus egyházban, amely ennek alkalmából nemzetközi lelkésztovábbképzőt tartott, többek között magyar református résztvevővel.

Százötvenötödször

2011. július 01., címkék: lelkészképzés, károli egyetem (kre)

Az elmúlt három évben emelkedett a lelkészképzésre jelentkezők száma a Károli Gáspár Református Egyetemen. Tizenhat lelkipásztor és nyolc vallástanár vette át diplomáját a hittudományi kar tanévzáró ünnepségén Budapesten, július 1-jén, pénteken.

Az európai lelkészképzés kihívásai és lehetőségei

2011. május 18., címkék: lelkészképzés, berekfürdő, konferencia

Május 5. és 8. között Berekfürdőn tartotta 48. éves ülését az EAKE. A konferenca témája az európai egyházakban folyó teológiai oktatás volt.

Lelkészképzés az európai protestáns egyházakban

2010. november 22., címkék: európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce), Nagyvilág, lelkészképzés, Háttér, leuenbergi közösség

November 18-21. között került sor Bécsben az Európai Protestáns Egyházak Közösségének második nemzetközi tanácskozására.

Ázsiai, afrikai püspökök német református vezetőképzőn

2010. június 14., címkék: Nagyvilág, németországi evangéliumi-református egyház, lelkészképzés

A Németországi Evangéliumi-Református Egyház háromhetes vezetőképző tréninget tart ázsiai és afrikai püspököknek. Az afrikai vendégek Ruandából, Botswanai Kongóból, Kenyából jöttek, az ázsiaiak mind Indonéziából.

A Zsinat döntött a múltfeltárás rendjéről

2010. június 03., címkék: énekeskönyvi bizottság (zsinat), Hírek, zsinati ülés, új református énekeskönyv, reformációi emlékbizottság, református egyház folyóirat, lelkészképzés, tényfeltáró történész bizottság, zsinat

A Zsinat ülésének első napján többek között az új énekeskönyv, választójogi törvény módosítása és a Tényfeltáró Történész Bizottság szerepelt a napirenden.

A XIII. Zsinat ötödik ülése első napjának eseményei részletesen

2010. június 03., címkék: Hírek, zsinati ülés, egységes lelkészképesítő vizsga, új református énekeskönyv, lelkészképzés, tényfeltáró történész bizottság, zsinat

Folyamatosan frissített cikkünkben nyomon követhették, hogyan zajlott a tanácskozás. Most visszaolvasható, mi történt óráról-órára az ülésen, mely témákban zajlott a legélesebb vita. Pénteken folytatódik a munka, a napirendi pontok között szerepel majd a Magyarországi Református Egyház választójogi törvényének módosítása is, és a Zsinat is megmlékezik a trianoni békeszerződés kilencevenedik évfordulójáról.

A lélek egészségéért - diplomaosztó a Károli Egyetem illyefalvi kihelyezett képzésén

2010. április 09., címkék: kida-központ, Határon túl, károli egyetem, lelkészképzés

A harmadik erdélyi nemzedék fejezte be a mentálhigiénés továbbképzést az illyefalvi KIDA-központban, ahol a diplomaosztó ünnepélyen harmincöt hallgató vette át a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia tanszéke által kibocsátott oklevelet.

Testület az egységes lelkésztovábbképzésért

2010. február 25., címkék: Hírek, országos továbbképzési és koordinációs testület (otkt), lelkészképzés, tarr zoltán, zsinati hivatal

A református lelkészek egységes továbbképzésére tesz javaslatot az a testület, amely február 23-án alakult Budapesten. Az Országos Továbbképzési és Koordinációs Testület elsődleges feladata, hogy az egyházkerületekben folyó lelkésztovábbképzések tartalmát, szerkezetét, módszerét megismerje. A tanács a zsinatnak tesz javaslatokat, hogyan lehet egységes szabály szerint kezelni, gondozni a továbbképzést.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.