A Károli a legjobbak között

2011. december 24., címkék: reformátusok lapja, Háttér, károli egyetem (kre), felvételi, sepsi enikő, református oktatás

A HVG hetilap minden év novemberében közzéteszi az úgynevezett Felvi-rangsort, amely a magyarországi felsőoktatási intézményeket karok szerint minősíti, minden tudományterületet egyetlen rangsorban. A hivatalosnak tekinthető felmérésben az idei összetett képzési rangsorban a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara (KRE-BTK) a 167 felsőoktatási kar közül az 5. helyen szerepel a rangsort évek óta vezető ELTE bölcsészkar és az azt követő három nagy általános orvostudományi kar után. Az abszolút kari rangsor szerint tehát a KRE-BTK jelenleg az ország második legjobb bölcsészkara.

Hívogat a Károli

2011. december 24., címkék: Háttér, reformátusok lapja, károli egyetem (kre), felvételi, református oktatás

A karácsony a nagycsalád találkozásának ideje is, amikor a családtagok életét érintő legfontosabb, így a pályaválasztás előtt álló fiatalok jövőjével, továbbtanulásával kapcsolatos kérdések is szóba kerülnek. Ovasóinknak e fontos döntését szeretnénk segíteni azzal, hogy az intézmény igazgatását koordináló Bohátka Gergely főtitkár segítségével a Károli Gáspár Református Egyetem képzési kínálatában barangolunk kicsit.

Csütörtökön még megvásárolható az ajánlati csomag Szárszóra

2011. december 12., címkék: Pályázat, Háttér, pályázat, sdg konferenciatelep, zsinat

A Zsinat döntésének értelmében külső üzemeltetőt keresnek a balatonszárszói SDG-telep jövőbeni működtetésére.

Jutalom, hogy tehetem

2011. december 08., címkék: diakónia, megemlékezés, Háttér

"Mit jelentettek a hívő emberek életében a református diakonisszák, és hogyan vállaltak velük sorsközösséget a többi történelmi egyházban?” – erről szólt december 5-én az MRE Zsinatának székházában a diakonissza anya- és testvérházak erőszakos bezárásának hatvanadik évfordulójáról való megemlékezés.

Grausser Dávid, az első cigány felsőoktatási hallgató

2011. október 03., címkék: grausser dávid, Háttér, nagyenyed

Hétfőn volt 324 éve, hogy 1687. október 3-án – akkori veretes latin kifejezéssel – subscribált, azaz megkezdte mai fogalmaink szerinti felsőfokú tanulmányait a nagyenyedi református kollégiumban az első név szerint ismert cigány hallgató, Grausser Dávid.

Krisztus öröme nem mosolygásban jelenik meg életükben

2011. szeptember 30., címkék: Népszámlálás október 1-31., bereczky örs, Háttér, népszámlálás

Tetszetős népszámlálási plakátokat kaptak a héten a gyülekezetek. Baranyából válasz érkezett, egy képpel.

Debütált az Egységes Lelkészképesítés

2011. szeptember 23., címkék: egységes lelkészképesítő vizsga, pápai teológia (prta), károli egyetem (kre), Háttér, bölcskei gusztáv

A vizsgabizottság nevében szeretném megköszönni, azokat a feleleteket, megnyilvánulásokat, amelyeket hallhattunk, és az írásbeli dolgozatok alapján megismerhettünk – kezdte Bölcskei Gusztáv, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke az első Egységes Lelkészképesítő Vizsga eredményhirdetését szeptember 20-án.

Tradicionalitás és innováció – „hogy semmi ne menjen kárba”

2011. szeptember 22., címkék: reformátusok lapja, Háttér, bóna zoltán, teremtésvédelem, teremtés hete, béres tamás, ökumenikus tanács (meöt)

„Az ember nem teheti azt a teremtett világgal, amit akar” – fogalmaz Bóna Zoltán református lelkipásztor, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára az idei teremtésvédelmi programjaik kapcsán, amelynek Béres Tamás evangélikus egyetemi tanár szerint „egyik lényege, hogy mindenki rádöbbenjen arra, hogy ki ő, a világ melyik részén él, és milyen erőforrások állnak rendelkezésére”.

Gyakran előforduló kérdések a presbiterválasztással kapcsolatban

2011. szeptember 20., címkék: 2011, presbiterválasztás, Háttér

Mi a teendő, ha nem végezték el a gyülekezetben a presbiterválasztáshoz szükséges előkészületeket? Meg kell-e semmisíteni az egyházközségi választási iratokat? Ki tekinthet bele a határozatokba és ki tehet panaszt ellenük? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre válaszol a Zsinati Hivatal jogi osztályának összeállítása.

Református linktár - segíts kibővíteni!

2011. szeptember 18., címkék: linktár, Háttér

Szeretnénk összeállítani a legteljesebb magyar református linkgyűjteményt, amihez Olvasóink segítségét is kérjük. A gyűjtésbe bárki bekapcsolódhat.

A virágzó jövő felé?

2011. szeptember 06., címkék: Háttér, interjú, balla péter, reformátusok lapja, károli egyetem (kre)

Közösségi vezetést, csapatmunkát szeretne megvalósítani a Károli Gáspár Református Egyetem régi-új első embere, Balla Péter rektor. A teológus professzor másik célja többek között az, hogy az általa vezetett felsőoktatási intézmény minél több szálon kötődjön fenntartójához, a református egyházhoz.

A presbitériumi tisztújítás folyamatáról

2011. augusztus 31., címkék: Háttér, presbiterválasztás, presbiterek

„Ez év végén lejár a legutóbb megválasztott presbiterek hatéves ciklusa, automatikusan megszűnik eddigi presbiteri megbízatásuk” – írta a Reformátusok Lapjának július 31-i számában Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben idén ismét esedékes presbitériumi tisztújításról szóló vezércikkében. Protestáns egyházunk nagy vívmánya és egyben büszke hagyománya, hogy belső közéletünket nemcsak a teológiát végzett lelkészek, esperesek és püspökök irányítják, hanem világi tisztségviselők: presbiterek, gondnokok és főgondnokok is. Összegyűjtöttük az idei presbiterválasztás bibliai, történeti és jogi hátterét, illetve bemutatjuk az idei választással kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókat is.

Új települések a református közoktatás térképén

2011. augusztus 16., címkék: Háttér

Tizenhat év után ismét a Kálvin téri református templomban tartják az Országos Református Tanévnyitót. Míg 1995-ben csupán 69 közoktatási feladatot ellátó 55 intézmény vehetett részt a közös tanévnyitón, addig a 2011/12-es tanévben 206 közoktatási feladatot lát el 129 intézményben a református közoktatás. 

Deklarált együttműködés a közjó érdekében

2011. július 27., címkék: bölcskei gusztáv, Háttér, csillagpont, fedor tibor, michl józsef, bóna zoltán, egyházi törvény

Az állam és az egyházak közötti viszony kérdéseit járta körül a Csillagponton tartott Papi aktuálpolitika című kerekasztal-beszélgetés, amelyen a nemrég elfogadott új egyházi törvény szolgáltatta a legkényesebb témát. A kerekasztal-beszélgetésen Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Fedor Tibor, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, valamint a találkozónak helyt adó Tata polgármestere, Michl József országgyűlési képviselő vett részt.

Lózungok helyett tetteket!

2011. június 28., címkék: generális konvent, kórházmisszió, temesvár, Háttér, királyhágómelléki egyházkerület, népszámlálás

A magyar autonómiatörekvések konkretizálását sürgeti Csűry István, a Generális Konvent múlt heti ülésének helyet adó Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. A házigazdával a romániai népszámlálásról, a közigazgatási reform tervezetéről és az egyházkerület fenntartásában működtetendő kórházról beszélgettünk.

Pünkösdi bibliaolvasás a Deák téren

2011. június 24., címkék: pünkösd, Háttér, deák téri evangélikus templom

„Nem a magunk bölcsességét, írásértelmezését, művészetét szóltuk, hanem csak egyszerűen, sallangmentesen azokat a szavakat, amelyeket Isten Lelke ihletett sok száz évvel ezelőtt” – írja beszámolójában Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára.

Istentisztelet és hangverseny: Református Énekek X. a Művészetek Palotájában

2011. június 23., címkék: 2011, református énekek, Háttér, hangverseny

„Koncertre, hangversenyre számítottam, és azt láttam, hogy az államtitkár zsoltárokat olvas, a közönség énekel, a roppant méretű kórus pedig a színpadon imádkozik” – írta a tavalyi Református Énekek hangversenyről Kocsis Fülöp, görögkatolikus püspök. Sokaknak idén is hasonló élményben lehet részük, hiszen június 25-ére, a Művészetek Palotájának nagytermébe szervezett Református Énekek X. hangversenyre már minden jegy elővételben elkelt.

Részletes beszámoló a cigánymissziós konferenciáról

2011. június 22., címkék: Háttér, cigánymisszió, konferencia

A magyar református közösség és a lelkipásztorok cigányságról való gondolkodásának megalapozása, elmélyítése volt a célja a csütörtökön Budapesten, a Magyarországi Református Egyház zsinati székházában tartott tanácskozásnak. A kerekasztal-beszélgetéseken meghívott előadók fejtették ki nézeteiket a közösségfejlesztésről, a kultúrák közötti párbeszédről, az oktatás szerepéről, a munkahelyteremtés lehetőségeiről, valamint a cigányság és az egyházak kapcsolatáról.

Öröm és aggodalom

2011. június 22., címkék: fekete vince, Háttér, fazekas lászló, szlovákiai reformátusok (szrke)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) májusi, Hanván tartott zsinata arról döntött, hogy két évvel a debreceni alkotmányozó zsinat után fenntartásokkal bár, de csatlakozik az egységes Magyar Református Egyházhoz. A közös alkotmány aláírására a Generális Konvent június 21–22-én Temesváron tartott ülésén került sor. A döntés miatt Szlovákiában kialakult helyzetről a dokumentumot kézjegyükkel ellátó egyházvezetőket, Fazekas László püspököt és Fekete Vince főgondnokot kérdeztük.

A Generális Konvent temesvári plenáris ülésének zárónyilatkozata

2011. június 22., címkék: Háttér, temesvár, generális konvent, nyilatkozat, 2011, szlovákiai reformátusok (szrke)

Az immár hatodik alkalommal összehívott tanácskozás az egység megélésének és tartalma mélyítésének, valamint a közösség eddigi tapasztalatai egymással való megosztásának alkalma volt – fogalmaz a kétnapos tanácskozás végén elfogadott dokumentum.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.