Ima a lelkészek (tovább)képzésének megújításáért

2014. május 28., címkék: prayer, ejb, ima

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét érintő témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. A felhívások a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a lelkész központi szerepéből fakadó veszélyek és lehetőségek számbavételéért emeli fel a szavát.

Az egyházreform holland útja

2014. május 28., címkék: hollandia, ejb, egyházreform

A cseh és magyar egyházak tanulmányútja a vallásszociológus szemével.

Ima a cigánymisszióért

2014. május 22., címkék: prayer, ejb, ima

A missziói törvény újrafogalmazása és a gyülekezeti és társadalmi missziókat egységes rendszerben kezelő missziói stratégia megfogalmazása. Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét érintő témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. A felhívások a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a cigánymisszióért emeli fel a szavát.

Ima a társadalmi missziókért, kiemelten a cigánymisszióért

2014. május 16., címkék: ejb, prayer

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét érintő témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. A felhívások a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a cigánymisszió stratégiájának fejlesztéséért és gyakorlati megvalósulásáért emeli fel a szavát.

Kivennék a részüket a misszióból

2014. május 08., címkék: zsinati ifjúsági fórum, zsif 2014, ejb, xiii. ciklus 14. ülés, ifi

A Zsinati Ifjúsági Fórum (ZSIF) idei tanácskozásán az egyházi jövőképről gondolkodtak közösen a református fiatalok. A ZSIF nyilatkozatával a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinata is foglalkozott.

Ima a világmisszióban való részvételért

2014. május 07., címkék: ejb, prayer

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét érintő témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. A felhívások a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük az ökumenikus összefogásban és a világmisszióban való részvételünkért (ökumenikus összefogásért a keresztyén tanítás és szemlélet, valamint az egyházi álláspontok képviseletében, nemzetközi tapasztalatcseréért) emeli fel a szavát.

Ima a gyülekezetek missziói munkáját segítő eszköztár bővítéséért és elérhetővé tételéért

2014. április 30., címkék: prayer, ejb

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a gyülekezetek missziói munkáját segítő eszköztár bővítéséért emeli fel a szavát.

A „szent mégis” ünnepén

2014. április 19., címkék: interjú, húsvéti interjú, állam-egyház kapcsolatok, hegedűs loránt, múltfeltárás, biblia, egyházfinanszírozás, ejb, holokauszt emlékév, hegedűs lorant, bölcskei gusztáv, bibliatársulat, hittan

„A keresztyén embernek kétszer kell megtérnie: egyszer a természeti emberből kell új emberré, másodszor az új emberből természetes emberré lennie” – vallja Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök. A Zsinat lelkészi elnökével húsvét kapcsán készítettünk interjút, pontosabban hosszúra nyúlt leltárt. Ebben elmondja, miért kell rögzíteni zsinati határozatban a most megjelent Revideált Új Fordítású Biblia hivatalos használatát. Szóba került, beigazolódtak-e az egyházak reményei a négy évvel ezelőtti kormányváltás óta és mit vár az újabb kétharmados többségtől. Bölcskei Gusztáv kitért a hit- és erkölcstan oktatás első tanévének tapasztalataira és újra világossá tette, mi a Magyarországi Református Egyház hivatalos álláspontja Hegedűs Loránt vitát kiváltó megnyilatkozásaival kapcsolatban.  

Ima a gyülekezeti gyakorlatért

2014. április 16., címkék: ima, ejb, prayer

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a keresztelés, a hittan, a konfirmáció, a gyermek- és ifjúsági munka, a felnőtteknek szóló katekézis és a bibliaiskola programjának alkalmas, missziói szemléletű kidolgozásáért emeli fel a szavát.

Magunknak kell megújulnunk

2014. április 16., címkék: interjú, húsvét, reformátusok lapja, harmathy andrás, ejb

Bár már két évtizeddel ezelőtt számosan rámutattak azokra a problémákra, amelyeket napjainkban az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) is azonosított, mégsem oldottuk meg őket. A feltámadás ünnepéhez közeledve ennek okairól Harmathy Andrást, a Zsinat által létrehívott testület elnökét faggattuk, aki szerint bár szükség van a szervezeti reformokra, mégis tudnunk kell: nincsenek tökéletes emberi struktúrák, ezért a református egyház valódi megújulása csak tagjainak személyes megújulásától várható.

Ima a liturgiai reformért

2014. április 10., címkék: ejb, prayer

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a missziói szempontoknak a liturgiai reformban történő érvényesítéséért emeli fel a szavát.

A fiatalok látják az egyház jövőjét

2014. április 09., címkék: ifi, ejb, zsif, zsinati ifjúsági fórum, reformátusok lapja, zsif 2014

Harmadik alkalommal töltötték meg az ország minden részéből érkező, 16–23 éves fiatalok a zsinati székház üléstermét, hogy ez alkalommal az ifjúsági misszió jövőképéről tanácskozzanak az április 4–5. között megtartott Zsinati Ifjúsági Fórumon (ZSIF).

Jövőkép az egyházmegyékben

2014. április 03., címkék: bölcskei gusztáv, egyházi jövőkép bizottság (ejb), ejb, esperes - gondnoki értekezlet

Az Országos Esperes-Gondnoki Értekezlet április 2-i ülésén az egyházi jövőkép kérdéseivel foglalkoztak. Az évente egyszer megrendezett tanácskozás célja, hogy az egyházmegyék tisztségviselői tájékoztatást kapjanak a zsinati munkáról és közösen gondolkodjanak az egyház egészét érintő kérdésekről.

Erőltetett menetre van szükség

2014. április 03., címkék: kovács levente, egyházi jövőkép bizottság (ejb), ejb, egyházi jövőkép bizottság, egyházfinanszírozás

Nagyszámú új, városi gyülekezet, egyszerűbb egyházszervezet, és az adományozás szerepének mostaninál jóval nagyobb szerepe – sok más mellett ezeket a változásokat tartja elengedhetetlennek a református egyház jövőjét illetően Kovács Levente presbiter. A Magyar Bankszövetség főtitkárával a református egyházban folyó jövőkép-alkotás kapcsán beszélgettünk, mint olyan reformátussal, aki egyszerre látja belülről és kívülről is a közösséget.

Ima új infokommunikációs eszközök alkalmazásáért

2014. április 03., címkék: egyházi jövőkép bizottság, ejb, prayer

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük az új infokommunikációs eszközök helyes alkalmazása érdekében emeli fel a szavát.

Ima a diakóniáért

2014. március 26., címkék: prayer, diakónia, ejb

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptember 14-ig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a diakónia missziói szerepének és lehetőségének mint Isten szeretetének felmutatásáért és megerősítéséért emeli fel a szavát.

Gazdálkodási törvény: megismerni az új alapokat

2014. március 21., címkék: kocsis márta, gazdálkodási törvény, lőrincz szabolcs, ejb, zsinati hivatal

Nemcsak tájékoztatást kaptak azok a gyülekezeti, megyei, kerületi és intézményi gazdasági vezetők, szakemberek, akik eljöttek az Abonyi utcai zsinati székházba az MRE új gazdálkodási törvényéről tartott fórumra, hanem a saját kérdéseiket is behozhatták. A mélyreható ismerkedés az alapvetően fontos új jogszabállyal ezzel még nem ér véget, hamarosan az ország nyolc helyszínen tartanak hasonló alkalmakat.

Ima a bizonyságtételért

2014. március 20., címkék: prayer, egyházi jövőkép bizottság (ejb), ejb

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptember 14-ig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a bizonyságtétel teológiájának kidolgozásáért, kultúrájának kialakításáért és gyakorlatának képzéséért emeli fel a szavát.

Biztos kiinduló alapokat a jövő tervezéséhez

2014. március 20., címkék: egyházi jövőkép bizottság (ejb), ejb, egyházszociológiai kutatás, egyház-szociológiai bizottság

Elindult az egyház-szociológiai felmérés az MRE gyülekezetei körében, a következő hetekben négyszáz egyházközséget keresnek meg a kérdezőbiztosok. A telefonos kérdőíves felmérés után nyáron kutatótáborok is segítenek majd felmérni a református egyház és a gyülekezetek társadalmi viszonyait. A cél az, hogy tiszta képet kapjunk a jelen helyzetről.

Indul a 400 gyülekezetet megkérdező egyházi szociológiai kutatás

2014. március 14., címkék: ejb, jövőkép, egyházi jövőkép bizottság (ejb)

Az EJB és az MRE Egyház-szociológiai Bizottságának kezdeményezésére a következő héttől a KRE hallgatói keresik fel egyházunk 400 lelkészét, hogy az EJB által is véleményezett kérdőív alapján átfogó felmérést készítsen gyülekezeteink helyzetéről. A bizottság minden érintett lelkészt arra bátorít és kér, hogy a kutatást aktívan támogassa.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.