Hálaadás Gulácsi Lajos tiszteletére

2015. január 20., kedd

A nyugalmazott kárpátaljai református püspököt kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték január 11-én.

Gulácsy Lajos református lelkész, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke január 12-én töltötte be a 90. életévét. Életútja sok szálon kapcsolódik a Kárpátaljai Református Egyház történetéhez. Nemcsak azért, mert abban az időben élt és volt fiatal, amikor a Trianon után magára maradt kárpátaljai reformátusság eszmélni kényszerült és felépíteni önmagát, hanem, mert igehirdetőként a saját bőrén tapasztalta a Szovjetunió egyházellenes politikáját, ami később befolyásolta egész életét is.

Pályája a kárpátaljai ébredési mozgalomban indult, majd a kommunista hatóságok meghurcolták, és hét évet töltött egy kazahsztáni lágerben. 1994 és 1998 között töltötte be a püspöki tisztséget. Idős kora ellenére ma is szüntelenül dolgozik.

Gulácsy Lajos 90. születésnapja alkalmából az Egyházkerület és a Munkácsi Református Gyülekezet január 11-én hálaadó istentiszteletet tartott a munkácsi református templomban.

Igét Zán Fábián Sándor püspök hirdetett a Zsolt 34, 1-4 versei alapján. „Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. (...) Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!" Gulácsy Lajos tudott az Úrral dicsekedni egy olyan korban is, amikor ez nem volt ajánlatos, olyan körülmények között is, amikor sokan inkább hátat fordítottak Istennek. Mégsem arra kell gondolnunk, hogy ezt csak a kivételes emberek tehetik meg. Hiszen a ma élő embereknek is arra van a legnagyobb szükségük, hogy tudják: az Úr velünk van szeretetével – fogalmazott az igehirdető.

A születésnapját ünneplő Gulácsy Lajos a tőle megszokott humorral és frissességgel köszönte meg azt, hogy ilyen nagy családi körben töltheti ezt a napot.

A köszöntések sorát dr. Grezsa István miniszteri biztos nyitotta meg, aki Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének Gulácsy Lajoshoz intézett levelét olvasta fel és a nemzetpolitikai államtitkárság nevében köszöntötte az ünnepeltet.

Brenzovics László parlamenti képviselő, KMKSZ-elnök Gulácsy Lajos életútját nemcsak példaértékűnek, de erőt adónak nevezte. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökasszonya a nyugalmazott püspök iskolaalapító és szorgalmazó tevékenységét emelte ki. A fiatalok ma ne éljék át mindazt, amit annak a fiatal református lelkésznek kellett, aki Gulácsy Lajos volt 70 éve, de adják tovább a bizonyságtételt, amit tőle hallottak – figyelmeztetett köszöntőjében Sasik Milán görögkatolikus püspök. A Magyarországi Református Egyház és családja köszöntését adta át Dani Eszter, a MRE Zsinati Missziói Irodájának vezetője, aki kilenc évig szolgált segédlelkészként Munkácson.

A Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor, főgondnoka, Nagy Béla és a Beregi Egyházmegye esperese, Zsukovszky Miklós is köszönetet mondott azért, amit Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök már tett és még tenni fog a református egyházért.

A köszöntéseket a mezővári református felnőtt és gyermekkórus, valamint a munkácsi énekkar fellépése színesítette. A hálaadó istentisztelet után az együttlét szeretetvendégséggel folytatódott.

S. K.

Forrás: reformatus.com.ua

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.