Alakuló közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház

2019. január 28., hétfő

Az ünnepi közgyűlést január 26-án tartották a derceni református templomban. Zán Fábián Sándor újraválasztott püspök a családban megélt küldetéstudat fontosságát hangsúlyozta igehirdetésében.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) újraválasztott püspöke igehirdetésében Jézus példáján keresztül szólt a lelkészekhez, gondnokokhoz, presbiterekhez, hitoktatókhoz, kihangsúlyozva a küldetéstudat megélését a családban. „Ez a mai napi ige arra figyelmeztetett engem, hogy mi is, ma itt (Kárpátalján) élő emberek, akik a KRE-ban választott tisztségeket töltünk be, különösen figyeljünk oda az otthonra, házunk népére, arra a falura, városra, vidékre, ahol élünk, mert nekünk elsősorban itt van küldetésünk" – mondta. Éljünk úgy, hogy életünket látván Jézust fogadják szeretteink a szívükbe – figyelmeztetett.

A napirendi pontok elfogadása után Dávid Árpád, a KRE Választási Bizottságának elnöke ismertette a szavazások eredményeit. A szavazatok alapján – mint ahogy arról honlapunkon már korábban beszámoltunk – az egyházkerületi vezető tisztségeket Zán Fábián Sándor püspök, Nagy Béla főgondnok, Héder János lelkészi főjegyző és Petrusinec Vladimir világi főjegyző tölti be.

A zsinat tagjai
Máramaros-Ugocsai Egyházmegye: Hunyadi Attila esperes, Nagy Barna főgondnok Seres János és Sipos József lelkészi képviselő, Oroszi József és Homoki Gábor világi képviselő.
Ungi Egyházmegye: Balogh Attila esperes, Bátori József főgondnok, Kótyuk Zsolt és Szimkovics Tibor lelkészi képviselő, Szanyi Szabó Sándor és Péntek Zoltán világi képviselő.
Beregi Egyházmegye: Zsukovszky Miklós esperes, Hadnagy István főgondnok, ifj. Halász Dezső, Páll László és Taracközi Ferenc lelkészi képviselő, Gyurkó Miklós, Oroszi Pál és Vackó László világi képviselő.

A választott tisztségviselőket Héder János egyházkerületi főjegyző iktatta be. Az eskütételt követően Zán Fábián Sándor püspök Pál apostol efézusbeliekhez írott levelének harmadik részéből hozott igével (Ef 3,14-21) mondott áldást a szolgálattevőkre.

Nagy Béla egyházkerületi főgondnok is igével köszöntötte a frissen beiktatott zsinati tagokat: „És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatit, miképpen e mai napon" (1Kir 8,61).

A templomokon kívül kell elmondani

Zán Fábián Sándor püspöki beszámolójában, az év témájához kapcsolódva, a figyelmet a családokra irányítva vette számba a 2018-as esztendőt. Felsorolta és hálát adott azokért a missziói és szolgálati területekért, amelyeken keresztül elérik és építeni tudják a családokat, kezdve annak a legkisebb tagjától a fiatal- és a középkorosztályon keresztül a legidősebbekig (Reformáció Gyermekei Program, Testvért Szeretnék Program, hitoktatás, a Kárpátaljai Református ifjúsági Szervezet alkalmai, egyetemi és főiskolai gyülekezetek alkalmai, gyülekezeti evangelizációs hetek, Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió, idősek otthona Beregszászban és Nagydobronyban, beteggondozás).

Héder János főjegyző az elvándorlás problémájáról beszélt, s útmutatást adott ahhoz, mit mondhatnak a gyülekezet vezetői a külföldre készülőknek. Azzal nem vitatkozhatnak, hogy az idegen országban dolgozó pénzt nyer, de azt elmondhatják, mi az, amit ezzel elveszít(het): a családot, a szociális hálót (baráti közösségeket, ismeretségeket), a lelki hálót (egyházi élet), és milyen nehézségek várnak ott rá. Azokkal pedig, akik elmennek, tartani kell a kapcsolatot. A lelkész elérkezettnek látja az időt arra, amikor a templomokon kívül kell elmondani, megmutatni az embereknek, hogy mit jelent keresztyénnek lenni. A keresztyén ember fegyverének az imádságot nevezte, annak erejét pedig Illés prófétával példázta.

Zán Fábián Sándor püspök az alkalom végén imatémákat sorolt fel: az evangélium terjedését, a gyermekáldást (2018-ban 573 gyermeket – 101-gyel kevesebbet, mint 2017-ben – kereszteltek, a temetések száma pedig 1187 volt), az óvodák és az iskolák működését, az idősgondozást, valamint a Beregszászba tervezett keresztyén kórház ügyének előrehaladását emelte ki.

Forrás: Kárpátalja.ma, fotó: Fábián Zoltán

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.