Gyors látlelet a szabolcsi viharkárról

2019. június 29., szombat

„Istennek adunk hálát, hogy június 27-én jött ítéletidő sem nyári gyülekezeti gyermektáborok résztvevői, sem a velük foglalkozó felnőttek közül nem követelt emberáldozatot, azonban szomorú látni azt a pusztítást, amit az ítéletidő a kialakult szupercellák következtében maga mögött hagyott" – Fekete Károly tiszántúli püspök helyszíni beszámolója.

Ahogyan az minden nyáron lenni szokott, most is elkezdődtek a Biblia-táborok a gyülekezetekben. Így történt ez a Szabolcs-Beregei Egyházmegyében is. Istennek adunk hálát, hogy a 2019. június 27-én jött ítéletidő, amelynek centruma Dombrád – Kisvárda – Nyírmada térségében volt, sem a gyermekek, sem a velük foglalkozó felnőttek közül nem követelt emberáldozatot, pedig a táborozó gyermekek Dombrádon, Kisvárdán, Anarcson és Gyulaházán is éppen együtt voltak a foglalkozásokon. Istennek adunk hálát azért is, hogy az éppen hazatartó Kántor Gábor tiszakanyári lelkipásztor és felesége egyetlen karcolás nélkül szállt ki abból az autóból, amelyre a letarolt útszéli fák közül rádőlt az egyik.

A hálaadás mellett azonban szomorú látni azt a pusztítást, amit az ítéletidő a kialakult szupercellák következtében maga mögött hagyott. Híveink szépen gondozott portái és egyházközségeink féltve őrzött épületei is sokfelé kárt szenvedtek. A vihar másnapján tett gyors látogatás nyomán csak egy-egy felvillanó képről tudok számot adni, hiszen a pontos kárfelmérés még csak éppen elkezdődött.

Dombrádon a parókia ázott be nagy területen az igen komoly mennyiségű víztől. A templom egyik oldalát végig borotválta a vízsugár, az iskola tornácának tartóoszlopai közül pedig többet kimozgatott a helyéből.

Tiszakanyáron a parókia nagy fái tarolták le a kerítést, az úttestre is kiborulva, leszakítva az áramvezetéket és megrongálva a gázcsonkot.

Feldúlt parókiaudvar Tiszakanyáron

Szabolcsveresmarton kisebb tetőkárt okozott a vihar az egyházi épületekben és a templomkert közösségi építményét zúzta össze használhatatlanná.

Kisvárdán a nemrég átadott új iskolaszárny napelemeiből tépett le néhányat és a tetőzetben keletkezett kár, valamint az iskola konyhájába zúdult be jelentős mennyiségű víz. A gyermektábor résztvevőit éppen a templomban zajló foglalkozás óvta meg a viszontagságoktól, miközben az udvar és a templomkert romhalmazzá vált, mire ki tudtak jönni a védett térből.

Ajakon, ahol lakóházak tömegében esett kár, a parókia tetőszerkezetét is megbontotta a légzuhatag.

Anarcson, ahol szintén nagy pusztítás volt, a műemlék templom cserepeiben esett kár és a parókia északi oldala lett martaléka a viharnak. A temetőben sírokat dúlt fel és döntött le az orkánerejű szél.

Helyzetkép Anarcsról


Diák Péter anarcsi lelkipásztor a ttre.hu kérésére az alábbi beszámolót küldte:

 

„Nálunk ezen a héten Biblia-tábor volt mintegy 60 gyerek részvételével. A gyerekekkel éppen moziban voltunk Kisvárdán, amikor lecsapott a vihar, nagyon megrémültek, amikor elment az áram és a mozi is sötétségbe borult. Csak nehezen tudtuk őket megnyugtatni. A vihar lecsendesedése után hazaindultam, de csak többszöri próbálkozás után tudtam kijutni a városból, ugyanis a legtöbb utca járhatatlanná vált vagy egy leszakadt villanyvezeték, vagy kidőlt fák miatt.
Már a hazaúton telefonon hívott a gondnok, hogy sajnos nagy kárt okozott az orkán erejű szél a parókia tetőszerkezetében és a templomhéjazatot is megbontotta. Hazaérve szembesültem a szomorú valósággal: a parókia északkeleti részéről több helyen levitte a szél a lindab fedést és a parókia kertjének a közepén mintegy 100 méterre repítette el, az egyik kéményt pedig kis híján ledöntötte. A parókia tetőtere több helyen beázott a szelet kísérő esőzésben. A templom mellett lévő régi fenyőfát kettétörte a szél, amely esés közben súrolta a templom falát és megrongálta a vízelvezető csatornát és a cserépfedést. A templomhajón több helyen felforgatta, illetve levitte a szél a cserepeket. A Közösségi Házunk szomszéd felőli lemezkerítését, amit néhány éve készítettünk, bedöntötte a szél szinte egész hosszában. A szépen parkosított udvarban több fát is kicsavart vagy kettétört a szél. Jellemző, hogy az udvaron felállított trambulint azóta sem találjuk, azt a szél egyszerűen a parókia kerten keresztül elrepítette. Összetört pin-pong asztal, romok, letördelt ágak, kicsavart fák látványa kíséri a vihar utáni helyzetet. Ma reggel gondnok úrral kimentünk a református temetőbe is szemlét tartani, ott is jelentős károk keletkeztek, körülbelül húsz síremlék dőlt le, rongálódott meg. A melléképületekben – garázs, fatároló – a tetőhéjazatban keletkezett kár.
A biztosítót értesítettük a káreseményről, illetve hozzákezdtünk a kárenyhítéshez, az állagmegóváshoz és a romok eltakarításához.
Hálát adok Istennek, hogy nem otthon ért bennünket a vihar hatvan gyerekkel. A Biblia-tábort idő előtt bezártuk a kárenyhítési munkák miatt.”

Gyulaházán és Nyírkarászon a templomtorony bádogszerkezete vált el a falazattól és szenvedett el komoly kárt.

Ilken a templomtorony csúcsdísze és csillagja zuhant le, miközben a szél letépte a villámhárító egész szerkezetét.

A leszakadt csúcsdísz és villámhárító maradványai

A Nyírségi Református Egyházmegyéhez tartozó Nyírmadán is nagy károk estek az egyházi épületekben és a kisváros egésze csatér képét mutatja, Jármiban pedig a temetőt tarolta le csúnyán a vihar.

Mindez csupán néhány jelenet abból a látványból, amellyel szembesül az ember a szabolcsi tájon. Ugyanakkor reménységre ad okot, hogy a helyreállítás elkezdődött, áramfejlesztők zsongása hallatszik, a katasztrófavédelem és a tűzoltóság emberei erejüket megfeszítve segítenek és a falvakon megszokott összefogással teszi ki-ki a dolgát.

Kérjük Testvéreinket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék adományaikkal a károsultakat a Magyar Református Szeretetszolgálat által meghirdetett módon.

Dr. Fekete Károly
tiszántúli püspök

Fotó: Barcza János, Diák Péter

A Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtést hirdetett a csütörtöki vihar károsultjai számára, amelyhez a Tiszántúli Református Egyházkerület is csatlakozott.
Az adományokat az alábbi módon lehet eljuttatni:
Bankszámlaszám: 10702019-85008898-51100005 (CIB Bank)
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Viharkár"
Nemzetközi bankszámlaszám: HU04-1070-2019-8500-8898-5010-0002
SWIFT-kód: CIBH HU HB
Adományvonal: 1358 (egy hívás/SMS 250 forint adományt jelent)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.