Református szolidaritás a Közel-Keleten

2016. november 21., hétfő

Egyházunk is csatlakozik a Református Egyházak Világközössége (REV), annak nyugat-európai, valamint észak-amerikai tagegyházai összefogásához a krízis sújtotta térségben élő keresztyének támogatására.

Közös keresztyén-muszlim felelősségvállalás

A Református Egyházak Világközössége (REV) és tagegyházai szolidaritásuk és támogatásuk jeleként utaznak Bejrútba a református közösségeket is tömörítő Közel-keleti Evangelikál (Protestáns) Egyházak Közössége (FMEEC) által szervezett konferenciára, amelyen első alkalommal egyházunk is képviselteti magát. A legnagyobb régiós egyházi ernyőszervezet által szervezett nemzetközi konferencia fő témája a nyugati és keleti keresztyének közötti párbeszéd előmozdítása, a közel-keleti keresztyénekkel szembeni előítéletek és a kettős mérce leépítése mellett a térség békés együttélésének hagyományos biztosítéka, a napjainkban egyre inkább veszélyeztetett keresztyén-muszlim együttélés és ezáltal a keresztyén közösség megmaradásának ügye olyan országokban mint Szíria, Egyiptom, Libanon, Irak, Irán vagy éppen Palesztina. Négy nemzetközi konferenciát magába foglaló sorozat harmadik állomására kerül sor a libanoni fővárosban november 22 és 25 között. Ódor Balázs külügyi irodavezető a Magyarországi Református Egyház (MRE), a REV európai régiója és a REV Európa migrációs és menekültügyi munkacsoportja küldöttjeként, egyben az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) képviseletében nemcsak az FMEEC konferencián, hanem az azt követő közgyűlésén is részt vesz Rosangela Jarjour, szervezet főtitkára meghívására.

„A mai kritikus és nehéz körülmények között, a térség gyors és jelentős geopolitikai változása láttán, valamint a jelentős pénzügyi támogatást élvező radikális, fanatikus és kiátkozással fenyegető iszlamista mozgalmak nyomám aggasztó mértéket ölt az elkeseredés és a negatív indulat a keresztyén és nem keresztyén közösségekben egyaránt. Ez fizikai szenvedésnek, országon belüli áttelepítés és migráció fájdalmas következményeinek teszik ki az üldözött közösségeket és egyéneket. Az elkeseredettség arra indítja az embereket, hogy idegen földön keressenek menedéket” – összegzi a helyzetet Jarjour meghívó levelében. A nemzetközi egyházi összefogás elsődleges célja, hogy a helyi keresztyéneket, köztük a reformátusokat immár évszázados törekvésükben erősítse, hogy továbbra is betölthessék evangéliumi hitükből fakadó küldetésüket és hidat építsenek a térség országainak különböző társadalmi és vallási közösségei között. A muszlim képviselők részvétele fontos mozzanat lehet abban, hogy az iszlámmal való hagyományos együttélés, együttműködés és kölcsönös tisztelet egy az emberi jogokon és kölcsönös szabadságon alapuló demokratikus államban – amely a helyi reformátusok fő törekvése –, nem marad csupán álom, hanem közös célként buzdítja maradásra és töretlen tanúságtételre a szélsőséges terrorizmus célkeresztyébe került keresztyéneket és muszlimokat egyaránt.

Református összefogás magyar részvétellel

A látogatás alkalmat biztosít majd a régió számos protestáns, anglikán és ortodox egyházának vezetőivel való személyes eszmecserére, különös tekintettel a keresztyéneket is sújtó vallási üldöztetésre, a globális migráció, különösen is az Európába érkező menedékkérők jelentette kihívásokra és a helyi református és keresztyén közösségek társadalmi szolgálatának támogatására. A libanoni és szíriai keresztyének komoly erőfeszítést tesznek az országon belül vagy Libanonban menedéket kereső szíriai gyermekek oktatásának biztosítására, a menekültek egészségügyi ellátására és társadalmi integrációjukra, függetlenül az üldözöttek vallási hovatartozásától. A látogatás részeként a külügyi irodavezető a svájci reformátusok segélyszervezete, a HEKS támogatta egyházi kezdeményezéseket is felkeresi és egy esetleges jövőbeli együttműködésről egyeztet a HEKS mellett más, a térségben tapasztalattal bíró testvéregyház és partnerszervezet vezetőjével.

A REV partnerségi alapjából, amerikai és európai református egyházakkal összefogva korábban is támogatta libanoni és szíriai tagegyházai kezdeményezését. A BBC adatai szerint az akkor öt éve tartó szíriai konfliktus több mint negyed millió áldozatot követelt, emellett 11 millió szíriai volt kénytelen elhagyni otthonát. Az ENSZ áprilisi adatai szerint több mint 5 millió menekült hagyta el az országot, amiből több mint egymillió Libanonban keres menedéket. A REV libanoni és szíriai tagegyházai központi szerepet játszottak a menekülteknek való segélynyújtásban. Tavaly nyáron a Szíriai és Libanoni Nemzeti Evangelikál (Református) Zsinat (NESSL) egy újabb igényt fogalmazott meg, nevezetesen a „normális” életkörülmények biztosítását a menekült gyermekek számára. A REV által koordinált Református Partnerségi Alaphoz benyújtott kérelemben a NESSL úgy fogalmazott, hogy „minden bizonnyal a gyermekek a legnyomorúságosabb áldozatai a konfliktusnak. Több mint egymillió menekült gyermek kénytelen nélkülözni a normális gyermekkort, a normális életet és a törvényben biztosított tanítási időt. Tényként kezelhetjük, hogy egy vagy akár két generáció is elveszhet, hacsak nem történik egy csoda, ami megmenti őket.” Részletek korábbi cikkünkben.

A világ reformátussága, különösen észak-amerikai és nyugat-európai testvéregyházaink évtizedek óta jelen vannak a Közel-Kelet országaiban és jelentős politikai, erkölcsi és anyagi támogatást biztosítanak a helyi tagegyházak társadalmi szolgálatához éppúgy, mint a keresztyén és muszlim közösség békés együttéléséhez. A legfontosabb cél a keresztyén közösségek megmaradásának biztosítása. A Német Református Szövetség és a Németországi Református Egyház vezetése még nyár végén fogadta a NESSL vezetőit, Joseph Kassab főtitkárt és feleségét Najla Kassabot, akik a képzésért felelnek a két országban 43 gyülekezetet számláló, a reformátusok családjához tartozó egyházban. A tizenkétezer tagot számláló közösség ugyanis a REV tagegyháza, amelyik szoros kapcsolatot ápol a református közösségekkel világszerte. A német reformátusok, a REV európai régiójának vezetőtestületével egyeztetve növelte jelenlétét és támogatását. A NESSL jelenleg ugyanis a menekültkrízisben globális összehasonlításban is az egyik leginkább érintett országban, Libanonban öt menekülttáborban hozott létre iskolát, ahol többszáz menekült gyermeknek biztosítanak élelmet, miközben arabot, matematikát, természettudományos tárgyakat tanítanak nekik.

„Meg akarjuk erősíteni kapcsolatainkat a Közel-Keleten, és a térség békéjének előmozdítása munkám súlypontja lesz az elkövetkező években. A közel-keleti keresztyéneknek szükségük van szolidaritásunkra, pénzügyi támogatásunkra, illetve ami ennél is fontosabb, lelki és erkölcsi támogatásunkra társadalmi programjaik megvalósításához. Már most abban akarjuk segíteni a libanoni és szíriai reformátusokat, hogy a háború végeztével, az ország újjáépítése során hozzájárulhassanak a megbékéléshez Szíriában” – nyilatkozta Martin Heimbucher, a német reformátusok elnöke, aki ugyancsak támogatja az MRE kezdeményezését abban, hogy többéves előkészület után ­ partnerkapcsolatait mozgósítva – ténylegesen és aktívan szerepet vállaljon a Közel-Keleten,. A NESSL vezetőivel és a szíriai menekülteket támogató programjainak felelőseivel való találkozás keretében az MRE is felméri annak lehetőségét, hogy a közel-keleti reformátusok szolgálatát ténylegesen támogassa. „Nagy benyomást tett rám, hogy milyen egyöntetűen nyilatkoznak a református egyház képviselői a térségben, ha küldetésükről esik szó. A nyomasztó háborús helyzet és a bizonytalan politikai távlatok ellenére töretlenül kitartanak amellett, hogy a Közel-Keleten akarnak keresztyénként élni és ott a különböző vallású és felekezetű emberek békés együttélésére törekedeni” – mondta a német református egyházfő, aki ugyancsak részt vesz a bejrúti tanácskozáson.

Tapasztalatcsere és együttműködés a menekültekért

Az európai reformátusok legutóbb a migráció és menekültkrízis kapcsán fogalmazták meg azt a célt, hogy régiókon átívelő együttműködésre törekszenek a közel-keleti keresztyénekkel a migráció globális jelenségének teológiai és politikai értékelésében, a menedékkérők emberséges fogadásában és a keresztyén-muszlim párbeszéd és együttműködés előmozdításában. Az európai református egyházvezetők ugyanis márciusi kappeli találkozójuk alkalmával úgy döntöttek, hogy az elhúzódó menekülthelyzet kapcsán, a teológiai eszmecsere elmélyítésére, az egyetértés és a szolidaritás kézzel fogható kifejezésére és a tagegyházak együttműködésének ösztönzésére munkacsoportot hoz létre. A nyolctagú munkacsoportot skót, német, olasz, svéd, görög és magyar részvétellel kezdte meg munkáját, az MRE Elnöksége meghívására Budapesten tartott menekültügyi konzultáció keretében találkozott előszőr júniusban, második ülésére pedig Görögországban, szolidaritási látogatással egybekötött program keretében került sor októberben. A két tanácskozást követően a munkacsoport felhívást adott ki, amelyben állást foglalt, egyben további együtt gondolkozásra és közös cselekvésre hívta az európai reformátusokat a menekültek támogatásában, a teológiai munkában, a keresztyén-muszlim kapcsolatokban és a közel-keleti szerepvállalásban.

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.