Református általános iskolai hit- és erkölcstan tanterv

2012. július 04., szerda

Elkészült a Református Pedagógiai Intézet gondozásában az általános iskolai hit- és erkölcstan tanterv munkaanyaga, mely elérhető az Intézet weboldalán.

Az Intézet kéri a lelkipásztor és hitoktató testvéreket a munkaanyag átolvasására és véleményezésére. A visszajelzéseket 2012. augusztus 25-ig várják.

Így készült

A munkaanyagot kidolgozó nyolctagú csoport tavaly februárban állt össze, tagjai gyakorló katechéták, található köztük városi gyülekezeti lelkipásztor, református iskolai hitoktató, református iskolai lelkipásztor-hitoktató és gyülekezetben szolgáló hitoktató. Mindegyikük mögött legalább tíz éves szakmai tapasztalat van.

Kiindulópontként a katechétáktól visszaérkezett tantervi kritikákat, iránymutató javaslatokat, észrevételeket használták fel, valamint a tavaly februári katechetikai konferencia tapasztalatait. A munkacsoport szinte minden hónapban találkozott, ahol előre elkészített munkaanyag alapján fektették le az alapelveket.

—Amikor a munkát elkezdtük még nem tudtuk, hogy mára ennyire aktuális lesz a tantervi fejlesztés, de mivel 1998-ban készült el a jelenlegi érvényes hit- és erkölcstan tanterv, fejlesztésre mindenképpen szükség volt. Annál is inkább, mivel az akkori sajátosságok és igények alapján az elsősorban az iskolai katechézist tartotta szem előtt, míg mára nyilvánvaló lett az az igény, hogy a gyülekezeti hittanoktatás sajátosságaiból kell kiindulni — mondja Dr. Szászi Andrea, az RPI munkatársa, a hittan kerettantervet kidolgozó munkacsoport vezetője. Időközben megszületett az új köznevelési törvény, amely szerint 2013. szeptemberétől a kötelező etika mellett választható alternatíva a hit- és erkölcstan. Az új kihívásokkal való szembenézésben nagy segítséget jelenthet egy megújult tanterv és a hozzá kapcsolódó tankönyvcsalád.

Célok

A tanterv fő célja Jézus Krisztus missziói parancsából (Mt 28,18-20) adódóan a tanítvánnyá tétel, azaz a tanítványi létre való nevelés, és a tanítványi lét megélésének segítése. Egyaránt törekszik az igeközpontúságra és gyermekközpontúságra is. A tantervi koncepció egyszerre gondolkodik lineárisan és koncentrikus körökben. A linearitást mutatja az, hogy minden tanévnek van egy címe, központi témája és hívószava. Ez mutatja a fő vonalát annak az adott tanévnek, míg a koncentrikus körök (minden év anyagához 7 koncentrikus kör tartozik), korosztályközpontúan segíti Isten Igéjének és a tanulók életvalóságának egymásra találását.

A tantervi vita útja

Az elkészült általános iskolai hit- és erkölcstan tanterv munkaanyagot az RPI június 15-éig elküldte az MRE katechetikai szakértőihez (református teológiáink katechetikai szakemberei, egyházmegyei katechetikai előadók), és az egyházmegyék elnökségéhez. E mellett értesítést küldtek mindazoknak a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, akik az elmúlt három év során valamilyen katechetikai rendezvényükön részt vettek, valamint kérték az egyházmegyei katechetikai előadókat arra, hogy küldjék azt tovább a helyi lelkipásztoroknak, hitoktatóknak.

A véleményezési határidő után a beérkezett véleményeket összesítik és a közös észrevételekről, javaslatokról, valamint a szeptember során esedékes országjáró körút visszajelzéseiből elkészül a visszajelzések teljes listája. Ezek alapján végzik el az utolsó simítások, ami után a tantervet benyújtják az MRE Zsinat Oktatási Bizottságának, ami bizottság majd tovább terjeszti a Zsinathoz elfogadásra azt.

Az általános iskolai hit- és erkölcstan tanterv munkaanyaga az RPI weboldalán érhető el. A visszajelzéseket 2012. aug.25-ig várják a szaszi.andrea@reformatus.hu elérhetőségen, illetve postai úton a RPI, Budapest, Abonyi út 21. címre.

 reformatus.hu

 


Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.