Újság és Biblia

2019. szeptember 09., hétfő

Budapest ad otthont a Németországi Református Szövetség (RBD) jubileumi Barth-konferenciának, amelyen európai református egyházak képviselői a Krisztusról való tanúságtétel politikai felelősségéről tanácskoznak.

Száz éve jelent meg Barth Károly híres kommentárja a Római levélhez. Ez az az apropója annak, hogy a Német Protestáns Egyház az idén jubileumot ünnepel, amelynek keretében vándorkiállításokkal, kiadványokkal, számos országos és helyi konzultációval és kezdeményezéssel emlékezik meg a 20. század egyik legjelentősebb református teológusának mai napig érvényes hagyatékáról.

A jubileumi évhez számos református egyház csatlakozott szerte a kontinensről. A rendezvénysorozat részeként szervezik meg október 25-26-án a Magyarországi Református Egyház zsinati székházában Újság és Biblia címmel az RBD és az európai reformátusok (REV Európa) közös konzultációját, amelyen a keresztyén tanúságtétel társadalmi és politikai üzenetéről, a keresztyén értékek és közösség megtartó erejéről tanácskoznak a résztvevők a svájci teológus tanításának fényében.

„A bibliára és az újságra is szükségünk van. Az újság tudósít naponta arról, ami az emberiséggel történik. A Biblia tanít meg ugyanakkor arra, hogy mi is az emberiség valójában, amit Isten annyira szeret” – hangzik a sokat idézett útmutatás Barth hagyatékából, amely egyben a konferencia mottójául is szolgál. „Vedd a Bibliádat és az újságodat, és olvasd mindkettőt. De az újságot a Biblia felől értelmezd” – szól a még tömörebb idézet, aminek forrása bizonytalan ugyan, de a jól ismert amerikai hetilap, a Time Magazine 1962. április 20-i számában megjelent interjúban, címlapján a teológussal, maga Barth idézi, mint negyven évvel korábban elhangzott mondatát.

Barth Európa szerte a 20. század legtöbbet idézett teológusai közé tartozik, akinek hatása határokon és kultúrákon átívelve meghatározó befolyással bír a teológiai gondolkozásra – fogalmaznak a szervezők. A számos keresztyén gondolkodó által támogatott háború kijózanító valósága, a korabeli liberális teológiára kimondott kategorikus „nem”, és ezzel az európai „keresztyén kultúra” ideológiájának és az Isten kijelentésén tájékozódó teológiának kritikus szembenállása nagyban meghatározta Barth teológiai látásmódját, ami elsőként a Római levélhez írt kommentárjában öltött formát.

Következetes álláspontja ma is kihívás elé állítja az egyházakat és kritikus fényben tünteti fel tanúságtételüket. Az egyházak nem kerülhetik meg felelősségüket, hogy tartalmukra nézve kritikus vizsgálat tárgyáva tegyék az európai politikai beszédben és nyilvános diskurzusban újból teret nyerő, a keresztyén kultúrára és értékekre, valamint a „keresztyén nyugatra” hivatkozó érveket, és közösen foglaljanak állást azok igazságtartalmáról.

A konzultáció szervezői abból a meggyőződésből indulnak ki, hogy Barth Károly teológiai gondolkodásában és ítélethozatalában a politikai valóság mindig fontos szerepet játszott. Isten igéjének teológiai értelmezése nem nélkülözheti a politikai vetületet és igény tart a nyilvánosságra, hiszen az evangélium az emberekről és az ő élethelyzetükről szól.

A tanácskozás éppen ezért arra keresi a választ, hogy Barth krisztusközpontú teológiája milyen útmutatással és impulzussal szolgál az egyházak gondolkozására és cselekvésére nézve napjaink Európájában. A konferencián Európa különböző térségeiből érkező előadók szólalnak fel, előadásaik alapján az eltérő társadalmi és politikai közegekből érkező résztvevők munkacsoportokban vitatják meg a kontinens aktuális politikai helyzetét bibliai-teológiai távlatokban, Isten igéjének fényében.

Az esemény első napján Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hozzászólása és köszöntése hangzik el. Mások mellett felszólal Chloe Clemmons, a Skót Egyház parlamenti irodájának vezetője, az Egyház és Társadalom Bizottság titkára és Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora.       

„A Barth-i teológiával való foglalatosságból bátorságot meríthetünk” – fogalmaz a konferencia meghívója. Arra bátorítja az embereket az egyházainkban, hogy „az európai társadalommal szembeni felelősségüket tudatosan vállalják és hangjukat hallassák”.

Az RBD a mellékelt programfüzetben feltüntetett címen szeptember 30-ig várja a jelentkezéseket. A konferencia nyelve angol, de német hozzászólások is elhangzanak. Fordítást vagy tolmácsolást biztosítanak a szervezők. A részvétel díja 100 euró, ami magába foglalja a konferencia díját, a szállásköltséget, valamint az ellátást és a programzáró dunai hajós vacsorát.

 

A magyar jelentkezők korlátozott számban ingyen vehetnek részt a program egészén, amennyiben szállást is igényelnek, 50 eurós kedvezményes hozzájárulást kell fizetniük. A kedvezményes részvétel regisztrációhoz kötött, aminek határideje szeptember 15. A jelentkezéseket a Külügy Iroda címre várják a szervezők: oikumene@reformatus.hu

Külügyi Iroda

Istent keresem

2Móz 13

„Az Úr pedig előttük ment...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink