Theologiai Szemle az evangélikus teológián

2013. október 22., kedd

Kihelyezett szerkesztőségi ülést tartott a MEÖT folyóiratának szerkesztőbizottsága az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) folyóirata szerkesztőbizottsága éves munkarendje keretében október 16-án látogatást tett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A Theologiai Szemle az egyik legrégibb magyar protestáns tudományos periodika, mely közel kilenc évtizede, 1925 óta szolgálja a magas szintű teológiai műhelymunka s ezzel együtt, a szemle jellegből adódóan, a tájékoztatás ügyét.

A szerkesztőbizottság tagjai az utóbbi években sorra járták a hazai és határon túli egyházi felsőoktatási centrumokat, regionális egyházi központokat. A találkozások során a teológiai képzésben résztvevőkkel, professzorokkal, egyetemi oktatókkal, doktorandusz hallgatókkal, diákokkal, valamint vezető egyházi személyiségekkel, lelkipásztorokkal és gyülekezeti elöljárókkal konzultáltak az ökumenikus profilú tudományos lapról, bemutatva és közelebb hozva annak történetiségét, a szerkesztési elgondolásokat, szándékokat és terveket. Ennek sorába illeszkedett az evangélikusoknál tett közelmúltbeli látogatás.

Mint minden találkozón, így itt is, a rövidre szabott időben élénk és nagyon hasznos eszmecsere alakult ki a lapot készítők és az azt olvasók, használók között. Elhangzott, hogy a tudományos minősítéssel jelzett tanulmányok egyfelől kitűnő alapot jelentenek a teológiai témák kutatói számára, másfelől publikációs lehetőséget adnak a szemlében rendszeresen közlő teológusok mellett doktornaduszoknak, sőt megfelelő ajánlással a hallgatóknak is.

A laptulajdonos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, valamint a kiadást és terjesztést vállaló Kálvin János Kiadó segítségével a Theologiai Szemle többszáz lelkészi hivatalba és egyházi intézménybe jut el. A negyedévente megjelenő lap előfizetői között határon túliak is sokan vannak, de számon tartják – a visszajelzésekből következtetve – katolikus körökben is. Napjaink igényeihez igazodva a Szemle válogatott tartalma hozzáférhetővé vált a világhálón is. Jóllehet az elektronikus közlés számtalan előnye ellenére nem helyettesítheti a hagyományos megjelenést, ugyanakkor hathatós segítséget ad a tudományos kutatást végzőnek, egy-egy téma gyors elérhetőségét biztosítva.

A budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem professzoraival, doktoranduszaival és hallgatóinak egy csoportjával folytatott konzultáción jelen volt Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára. A testvéri légkörű tanácskozást Kádár Zsolt, a Theologiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke vezette. A szerkesztőségi munkáról Bóna Zoltán főszerkesztő és Jakab László Tibor, a lap olvasószerkesztője adott tájékoztatást. Az alkalmon részt vett Kalota József ortodox vikárius, Háló Gyula a baptista egyház kommunikációs igazgatója és Ungvári Csaba pünkösdista teológiai tanár is. A szerkesztőbizottság helyben megtartott délutáni ülésén Szabó Gyula, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora köszöntötte a megjelenteket. A beszélgetés során kiemelték, hogy történetének hosszú évtizede során először ülésezett a Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága az evangélikus intézményben.

Dr. Kádár Zsolt

A szerző a Theologiai Szemle Szerkesztőbizottságának elnöke

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió