Átgondolt törvényalkotás kell

2012. november 15., csütörtök

A Zsinat elé került témák sokasága miatt ezúttal három naposra hirdették meg a tanácskozást. Szerda délután a különböző egyházi törvénymódosítások voltak napirenden, de az első napon tett esküt Kádár Ferenc, a Zsinati Bíróság új tagja is.

Pintér Gyula áhítatával kezdődött a három napos őszi zsinati ülésszak november 14-én délután. A kunszentmiklósi lelkipásztor arra buzdította a zsinati tagokat, hogy osszák meg bátorításaikat, kritikáikat a tanácskozás során, s arra kérte Istent, hogy legyen ebben a tagok segítségére.

Az áhítat után Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke hivatalosan is megnyitotta a XIII. zsinati ciklus tizenegyedik ülését. Tőle Bölcskei Gusztáv vette át a szót. A zsinat lelkészi elnöke beszámolt a Zsinat Elnökségének 2012 májusától tett intézkedéseiről és az előző zsinati ülés határozatainak végrehajtásáról.

Tovább kell gondolni

Miután Dr. Kádár Ferenc, a Zsinati Bíróság legújabb tagja letette bírói esküjét, kezdetét vette a törvényalkotási munka. Dr. Kocsis Márta, zsinati jogtanácsos elmondása szerint szinte mindegyik törvényünkhöz érkeztek be olyan indítványok, melyeket feltétlenül szükséges továbbgondolni.

Kocsis Márta, zsinati jogtanácsos

Ugyanakkor nem tartaná szerencsésnek azt az eljárást, hogy minden zsinati ülésen minden törvényt megnyissanak, és az egyes törvényekhez érkező eltérő fajsúlyú indítványokkal külön-külön foglalkozzanak. A koncepciótlan módosítások miatt ugyanis nagy lenne a veszélye annak, hogy az egyes törvényeken belül hangsúlyeltolódások, az egyes törvények között pedig ellentmondások alakulnának ki.

Koncepcionális megújulás

A Zsinat döntött egy új törvény létrehozásáról, mely az egyházi bíráskodást szabályozza. Az új jogszabály szerkezetében és koncepciójában is megújul, s ez várhatóan hosszú időt vesz igénybe. Azért a Zsinat addig rövid úton módosítani kívánja a most érvényben lévő, 2000. évi I. törvényt.

Az ülésen ismertették az MRE készülő diakóniai törvényének koncepcióját, melyet a testület el is fogadott. A szeretetszolgálat rendkívül sokat fejlődött az előző jogszabály elfogadása óta eltelt tizenkét évben, a törvényalkotók most ezekre szeretnének reagálni. A hozzászólók a gyülekezeti diakónia megerősítését szorgalmazták.

A megváltozott köznevelési törvény és az intézményátvételek szükségessé teszik az MRE közoktatási törvényének megváltozatását is. A Zsinat elfogadta a református közoktatási jogszabály módosításának szempontrendszerét.

Tanácskozás – felülről

Lelkészi kérdések

Estébe nyúló vita után elfogadták második olvasatban a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló törvényt. A számos meglátás, egyértelműsítő megfogalmazás közül több belekerült a törvény szövegébe.

Márkus Mihály, nyugalmazott püspök javasolta a lelkészi eskü titoktartási klauzulával való kiegészítését és a szöveg egységesítését. „A lelkészi szolgálati titkot megőrzöm" szövegrész beiktatását egyöntetű szavazással elfogadták a zsinati tagok.

Az MRE Lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény negyvenedik paragrafusának módosításról is döntöttek. Ez a paragrafus a lelkésznők GYES kiegészítésről szól. A módosítás 2013. január elsejétől hatályos. 

A tanácskozás szünetében a zsinati székház földszinti tanácstermében megnyitották az idén huszonöt éves Ráckeresztúri Drogterápiás Otthont bemutató fotókiállítást. A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszióról Victorné Erdős Eszter számolt be a zsinati tagoknak.

>> A zsinat szerdai ülésének részleteit megtudhatják szöveges közvetítésünkből

Reformatus.hu, képek: Sereg Krisztián

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió