Napirenden a költségvetés

2010. február 24., szerda

altA Magyarországi Református Egyház közintézményeinek költségvetését is tárgyalja szerdai ülésén a XIII. Zsinat zsinati tanácsa Budapesten.

Az ülést megnyitó áhítatot Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese tartotta. „A szabadító Istenre kell hagyatkoznunk” – mondta igehirdetésében az Eszter könyve 4. és 5. fejezetei alapján. "Nincsenek véletlenek. Istennek terve és szándéka van velünk. Ma is azt kell kérnünk, hogy megtudjuk, mi az Úr akarata itt és most velünk."

Az egyházaknak nincs oka a kormány részéről jóindulatot feltételezni –  mondta az egyházi iskolák elmaradt kiegészítő normatívájával kapcsolatban Bölcskei Gusztáv püspök. A zsinat lelkészi elnöke megnyitójában beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban létrejöttek azok a testületek, amelyeknek megalakításáról a zsinat legutóbbi ülése döntött. Így az Énekeskönyv Bizottság és az Emlékhely Bizottság, de a Cigány Koordinációs Tanácsba is delegálták már képviselőiket az egyházkerületek.alt A püspök megnyitójában ismertette az egyházi iskolák elmaradt állami kiegészítő normatívájának aktuális helyzetét. Bölcskei Gusztáv elmondta, hogy az Országgyűlés eddig példátlan módon a zárszámadási törvényben sem rendezte az egyházi iskolák elmaradt kiegészítő normatíváját. Ezt egyházunk alkotmányellenesnek tartja, és ezt kifejezésre is juttatta, válaszul azt az ígéretet kapta, hogy február 15-ig kormányrendeletben orvosolják a problémát, de ez sem történt meg. Amikor az egyházak ezt is szóvá tették, február 19-én végül megjelent egy kormányrendelet.
A lelkészi elnök a közelgő parlamenti választások kapcsán arról számolt be, hogy folyik az egyeztetés a testvéregyházakkal egy közös nyilatkozat lehetőségéről. Elmondta, hogy a körlevélnek az emberek szívére kell helyeznie a józanság és a felelősség egyéni és közösségi gyakorlatának fontosságát is.
A püspök végül megemlékezett az elmúlt időszakban elhunyt szolgatársakról is, így Ujfalussy József zenetudósról, Frenkl Róbert volt evangélikus országos felügyelőről, Szilágyi Ferencről, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarának első dékánjáról, valamint id. Kádár Ferenc nyugalmazott esperesről.

altA zsinati tanács napirendjén szerepel többek között az MRE Bethesda Gyermekkórháza, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Kálvin János Kiadó, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet, a Reformátusok Lapja, a Református Pedagógiai Intézet, az SDG Református Konferencia Központ, a Szeretetszolgálati Iroda, a Református Missziói Központ és az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi költségvetése.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.