Lelkésztovábbképzés az európai protestáns egyházakban

2015. november 17., kedd

A lelkésztovábbképzés ügye Európa valamennyi protestáns egyházában kiemelt figyelmet érdemel, amely nélkül a lelkipásztori szolgálat tartalmas, minőségi és örömteli gyakorlása elképzelhetetlen. Ezért az Európai Protestáns Egyházak (GEKE/CPCE) küldöttei egy Strasbourgban, november 12-15 között megtartott három napos konzultáció keretében keresték a lelkésztovábbképzés közös tartalmi szempontjait, a lelkipásztori szolgálatból adódó tapasztalatok reflektálásának lehetőségeit, valamint a nemzetközi együttműködés formáit.

Előzményét képezte e konzultációnak az a két, a Firenzei Nagygyűlés (2012) által elfogadott tanulmány, amely az ordinációhoz szükséges teológiai képzés, valamint a tisztség, hivatal és egyházkormányzás tárgyában kívánt közös teológiai állásfoglalást nyújtani a közösség tagegyházainak.    

A beszámolók, előadások és az intenzív csoportmunka során megállapításra került, hogy a lelkésztovábbképzésben való részvétel a lelkipásztorok felszentelés által vállalt kötelezettsége. Az egyház közössége és vezetői pedig azáltal fejezhetik ki a lelkipásztori tiszt iránti megbecsültségüket, hogy igyekeznek biztosítani azokat a személyi, anyagi és infrastrukturális feltételeket, amelyek a minőségi továbbképzéshez elengedhetetlenek. Bár az egyes tagegyházak tekintetében a lelkésztovábbképzés gyakorlati formái különbségeket mutatnak, az elvi szempontok közösen vállalhatóak. Ezek (1) az egyetemi, illetve tudományos teológia és a tényleges lelkészi gyakorlat által szerzett tapasztalatok közötti összefüggés mélyítése és további kiaknázása, (2) a lelkészek továbbképzésének és a további egyházi tisztségviselők képzésének összehangolása (az egyetemes papság elvének értelmében), valamint (3) a felnőttképzés alapelveinek és szakmai szempontjainak érvényesítése a továbbképzésben. 

Európa valamennyi országban és protestáns egyházában olyan társadalmi átalakulásoknak vagyunk tanúi, amelyek nem hagyják érintetlenül a lelkészi szolgálat körülményeit. A továbbképző programok és kínálatok minden egyházban igyekeznek szem előtt tartani e változásokból fakadó kihívásokat, az egyes programok jellege és tartalma biztosítani kívánja a teológiai kompetenciák elmélyítését, a további speciális készségek (valláspedagógiai, lelkigondozói, etikai, szervezetvezetői stb.) elsajátítását, a lelkipásztori személyiség és önértelmezés fejlesztését.  A küldöttek kifejezték azon elvárásukat, hogy nemzetközi tekintetben kerüljön sor több közös programra, hogy a lelkészek egymás tapasztalatai, gyakorlata és kihívásokra adott válaszaiból tanuljanak, illetve olyan közös fórumok megteremtésére (pl. Európai protestáns lelkészi nyári egyetem, internetes felület), amelyek biztosíthatják a lelkésztovábbképző intézetek munkájának összehangolását, a tapasztalatcserét, az egyes témák intenzív és közös feldolgozását.

A konzultáció eredményeinek és tapasztalatainak összegzése és a további munka segítése érdekében a GEKE tanácsa megbíz egy szűkebb szakmai bizottságot egy olyan szakmai tájékoztató anyag készítésére, amelyet majd a 2018-as Nagygyűlés ajánlhat a tagegyházaknak elfogadásra, illetve továbbképző munkájuk tartalmi és szakmai szempontjainak biztosításához.

A konzultáció 42 küldötte 13 országból érkezett, a Magyarországi Református Egyházat Fazakas Sándor, az Evangélikus Egyházat Szabó Lajos képviselte. A program keretében a küldöttek látogatást tettek az Európa Tanács székhelyén és megbeszélést folytattak a „Demokratikus állampolgárság és emberi jogok nevelése” osztályának vezetőjével, Yulia Pereva-val.  A konzultációra a Szent-Tamás Kulturális Központban került sor, a GEKE és a Német Protestáns Egyház (EKD) támogatásával. A konferencia zárásaként a delegáció Kálvin egykori strasbourgi gyülekeztében, Église réformée du Bouclier-ben vett részt református istentiszteleten.

Fazakas Sándor

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.