Két állomás között a bibliajárattal

2016. december 16., péntek

Ülésezett a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriuma, a beszámolók mellett missziói munkatervről is tárgyaltak.

A napirend szerinti bevezető áhítatot követően – amelyet az alapítvány elnöke, D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök tartotta – Pecsuk Ottó főtitkár ismertette az ez évben már megvalósult programok eredményeit. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a jelnyelvi bibliafordítás első szakaszának lezárulta: elkészült Márk evangéliumának jelnyelvi kiadása. A rövidesen megtörténő nemzetközi auditálás után jelenhet meg a mű DVD-n, így rövidesen újabb fogyatékkal élő kör számára válik elérhetővé a bibliai örömhír.

Hasonló jelentőségű a vakok és csökkentlátók részére készült hangzó Biblia, amelyet könnyen kezelhető, napelemmel töltődő, így gyakorlatilag korlátlan időtartamú készülékkel együtt adományként biztosít a bibliatársulat a rászorulóknak. Ezekhez a programokhoz éppúgy várja az alapítvány a támogatókat, mint az ukrán–magyar kétnyelvű Újszövetség megjelentetéséhez, amely a kárpátaljai bibliamisszióhoz nyújthat jelentős segítséget. A folyamatban lévő mintegy tucatnyi programhoz egyébként ez évben mintegy tízmillió forint céltámogatás érkezett, s csaknem tizenhárommillió ráfordítás keletkezett, így az adománygyűjtés folyamatos feladatot jelent a szervezetben.

A bibliakiadási tervekről és eredményekről a Kálvin Kiadó részéről Galsi Árpád igazgató számolt be a jelenlévőknek. A mintegy másfél évtizedes szövegrevíziós munka eredményeként 2014-ben megjelent revideált új fordítású Biblia (RÚF) terjesztése eredményes, így indokolt egyes változatainak az utánnyomása. Önálló füzetekben jelennek meg az evangéliumok – a RÚF szövegével –, s a jelentős olvasói igénynek megfelelve hamarosan elkészül a Károli-Biblia mai helyesírási szabályoknak megfelelő szövege is. Ezeken kívül számos, bibliatanulmányozást támogató, hazai szerzőktől származó, illetve idegen nyelvről fordított kézikönyv is megjelenik, és ugyancsak kézbe vehető lesz a nőkre és a menekültekre vonatkozó bibliai szemelvényeket tartalmazó szövegválogatás.

Missziói munkaterv készül

A kuratóriumi ülés fő pontja a 2017 és 2022 közötti időszakra vonatkozó missziói munkaterv első változatának megvitatása volt. E stratégiai dokumentum összeállítását a Bibliatársulatok Világszövetsége szorgalmazza, de az ötlet már korábban is felmerült az alapítvány vezetésében, hiszen a többéves – választási ciklusokhoz igazodó – előrelátás igénye természetes.

A munkaterv a világszövetség által elfogadott, Philadelphiai ígéret című dokumentum tételeihez igazodva helyzetfelméréssel indul, amely számba veszi az alapítvány erős és gyenge pontjait, s felméri a tevékenységét érintő pozitív és negatív hatásokat. Kiemelten kezeli a megszólítani kívánt célközönséget, különös tekintettel a családokra és a fiatal generációra, a diaszpórába szorult közösségekre, valamint a fogyatékkal élőkre.

Különös kihívásként kívánja kezelni a jövőben a Biblia üzenetének hatékony megjelenítését a modern médiumokban, valamint a digitális korszakváltással kapcsolatos feladatokat. Mindezeknek a céloknak az anyagi bázis folyamatos megteremtésével, illetve fenntartható módon történő ápolásával kell megfelelni, ezt pedig az utánpótlás nevelésével és a vezetési képességek folyamatos fejlesztésével lehet elérni. Az élénk vitában számos szempont hangzott el a munkaanyag tökéletesítésére, amelynek elfogadása az alapítók közgyűlésének decemberi ülésére vár majd.

A Biblia tanulmányozásának lehetősége ma már nem költséges luxus, hanem mindenki számára elérhető, többek között a bibliajarat.hu oldalon, ahonnan ingyenesen le is tölthető a revideált új fordítású Biblia szövege. Így mobiltelefonunkon, számítógépünkön magunkkal hordhatjuk, s számos segédlettel támogatott formában mindennapjaink része lehet.

Zsugyel János, forrás: Evangélikus Élet

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió