„Isten országa érkezik a világra”

2019. október 08., kedd

Díszpolgárrá fogadta Andreas Hess lelkipásztort a Debreceni Református Hittudományi Egyetem közössége. A svájci református lelkész, a HEKS segélyszervezet korábbi magyar kapcsolatokért felelős munkatársa hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá az egyetem oktatói, nevelői és tudományos célkitűzéseinek megvalósításához.

Öt évtizede tartja a kapcsolatot a magyarországi és Kárpát-medencei reformátussággal, a HEKS segélyszervezet munkatársaként igen sok segítséget közvetített Andreas Hess. Több száz magyar gyülekezetbe utazott el ez idő alatt, mert szerinte az információszerzés legfontosabb módja az, ha „elmegyek az emberekhez, a szemükbe nézek és úgy beszélek velük. Ma már kevesen veszik a fáradtságot, hogy a helyszínen, a gyakorlatban szerezzenek tapasztalatot." 

Idén ötven éve, hogy a svájci lelkipásztor először került kapcsolatba a Magyarországi Református Egyház lelkészeivel és gyülekezeteivel – hangsúlyozta Andreas Hess lelkipásztor laudációjában Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár. „Ez a kapcsolatfelvétel kezdetét jelentette egy olyan, évtizedeken átívelő szoros barátságnak, amely által Hess nemcsak figyelemmel kísérhette a Magyarországi Református Egyház szolgálatában álló lelkészek munkáját, hanem a HEKS kelet-közép-európai referenseként a segélyszervezet ösztöndíjprogramjával, könyvadományokkal, posztgraduális képzések szakmai és anyagi támogatásával hathatós segítséget nyújtott a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatói-kutatói munkájának rendszerváltás utáni megújításához. Ezért egyetemünk 2010-ben díszdoktori címmel tüntette ki." A Doktori Iskola vezetője elmondta azt is, hogy Hess azzal a „kifinomult érzékenységgel és teológiai pozicionáltsággal volt inspiráló, ha kellett kritikus vitapartner vagy megértő jó barát, amelyet még egykori látogatásai vagy locarnoi lelkészsége alatt, a Casa Locarno program keretében sajátított el, sokféle lelkészegyéniséget, lelkészsorsot megismerve. Ezzel a tapasztalattal mélyítette tovább a magyar református egyházi élet és teológia iránti szolgálatát a HEKS európai szolgálatának vezetőjeként és Kelet-Európa referenseként, svájci és magyar református projektek és gyülekezeti kapcsolatok szervezőjeként."

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem akadémiai istentiszteleten fogadta Andreas Hess lelkipásztort díszpolgárai közé. Ünnepi igehirdetésében a svájci lelkipásztor a teremtett világról és „vajúdás idejéről" beszélt. „A Biblia is határozottan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi lesz a világgal" – kezdte igehirdetését a lelkipásztor. „A Bibliában olvasható világvége megrázó leírása a szívekig és a vesékig hatol. Mégis Márk az, aki az újtestamentumi szerzők közül a legérzékletesebben fogalmaz, és apokaliptikus meglátásait ezzel a mondattal zárja: „a vajúdás kínjainak kezdete mindez". Ezzel pedig minden eddigit a feje tetejére állít" – mondta Andreas Hess. A svájci lelkész szerint „ami alászállásnak tűnik, az felemelkedés, ami olyan, mint mindennek a vége, az mindennek a kezdete, a születése. És ez a szenvedés nem a világvége kezdete, nem a gonoszságának vagy bűneinek bizonyítéka, nem Isten büntetése, hanem a születés kezdete. A világ azért kiáltozik és kínlódik, mert valami új jön a világra. Márk számára ez egyértelmű: Isten országa, dicsősége, teljessége érkezik a világra!" – hangsúlyozta a lelkipásztor.

Az ünnepi istentisztelet után Andreas Hess az egyetem hallgatóit arra buzdította, hogy soha ne adják fel céljaikat. „Merjék megálmodni az életüket és közben tegyenek meg mindent, hogy ez az álom megvalósuljon. Nem szabad bedőlni annak a hisztérikus hangulatnak, hogy még egy kevés idő és összedől a világ" – hangsúlyozta a svájci lelkész.

Forrás: DRHE

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.