Imahét Palesztina és Izrael békéjéért

2012. április 20., péntek

Az Egyházak Világtanácsa által idén május 28. és június 3. közötti hétre meghirdetett egyetemes imahét témája Palesztina és Izrael békéje.

Az imahét során különböző felekezetek és gyülekezetek számára nyílik lehetőség közös istentiszteletre és imádságra, s arra, hogy beszéljenek és tanuljanak a palesztin területek izraeli megszállásáról, és fohászkodjanak az igazságos béke kiteljesedéséért, úgy Izraelben, mint Palesztinában. Az alkalomra egy közös imádság is született, melyet alább olvashatnak. Bátorítjuk a testvéreket arra, hogy imádkozzanak a térség békéjéért, és hordozzák szívükön az imahét alatt Palesztina és Izrael lakosait.

Imádság
az egyetemes imahétre Palesztina és Izrael békéjéért
a Zsolt 10; 19; 37; 43; 46 alapján

 

Hit, remény és szeretet Istene
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban." Hozzád fordulunk a menekülés és kifosztottság, a földjeink elvesztése, házaink lerombolása, a fal, az izraeli telephelyek, ellenőrzőpontok során történt megaláztatások, családok szétválasztása, szabadságkorlátozás és tartózkodási hely tilalmak közepette. „Közel vagy hozzánk, ezért nem félünk."

 

Hit, remény és szeretet Istene
„Te vagy a világ teremtője, Urunk, az egek hirdetik dicsőséged, kezed munkájáról beszél a menny." Jó és igazságos Isten vagy, ezért benned bízunk. Hadd legyünk állhatatosak és türelmesek muzulmán és zsidó testvéreinkkel szemben. Hála legyen neked szent Igédért, amely az élet, amely éltet minden embert, és imádkozunk azért, hogy ne az igazságtalanság és elnyomás igazolója legyen.

 

Hit, remény és szeretet Istene
„Emeld föl kezedet, Istenem! Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője." „Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba." Hadd legyen Jeruzsálem – álmaink és életünk központja – mindnyájunk otthona, két nép és három vallás békés otthona. Csak akkor láthatunk Jeruzsálemben „új földet" és „új emberiséget".

 

Hit, remény és szeretet Istene
„Ígéreted szerint, akik benned bíznak, az országban lakhatnak és biztonságban élnek." Hadd, szeressük ellenségeinket és megszabaduljunk a gyűlölettől és igazságtalanságtól. Imádkozunk azért a napért, amelyen véget ér a megszállás és megszűnik az erőszak és együtt élhetünk ezen a földön, tisztelve egymás vallását, egységben, igazságban, szabadon és sokféleségben.

 

Hit, remény és szeretet Istene

„Istenünk, megsegítesz minket, Te megtartod életünket." Te adsz reménységet a reménytelenségben, védelmezel a bűnbeeséstől. Hadd, éljünk egymásért, erőszaktól tartózkodva, békességre törekedve, a hatalommal rendelkezők pedig igazságban és békében járjanak el, tudván azt, hogy „világossá teszed igazságodat, jogodra fényt derítesz." Elkötelezzük magunkat irántad, aki minden embert a képmásodra és hasonlatosságodra teremtettél.

 

Békesség Istene, hallgasd meg imádságunkat,
az Úr Jézus Krisztus érdeméért, aki szenvedett és feltámadott.

Ámen.


Külügyi Iroda, Iszlai Endre

Forrás: www.worldveekforpeace.org

Az imahét facebook oldala

Hírünk a tavalyi eseményről

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.