Ima a gyülekezeti gyakorlatért

2014. április 16., szerda

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a keresztelés, a hittan, a konfirmáció, a gyermek- és ifjúsági munka, a felnőtteknek szóló katekézis és a bibliaiskola programjának alkalmas, missziói szemléletű kidolgozásáért emeli fel a szavát.

„Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek." (ApCsel 11,25–26)
A mai világban gyülekezeteink missziói helyzetben élnek. Nem magától értetődő a hit, nem magától értetődő a bibliai ismeret. Olyan biblikus tanításra van szükség, amely az egész embert szem előtt tartja, amely ismeretet ad, formálja a keresztyén jellemet, és felkészít Jézus Krisztus egész életünkkel való megvallására.
Az antiókhiai gyülekezetben nagy sokaság lett Jézus Krisztus követőjévé. Őket kellett a Krisztusban való élet alapjaira tanítani. Barnabás felismeri ezt a szükséget, és elhívja Pált a szolgálatra. Vezessen történetük minket az imádságban!

Imádkozzunk Barnabásokért és Pálokért! Kérjünk Istentől olyan Barnabásokat, akikben él a bátorításnak, melléállásnak az az ajándéka, amellyel felismerik azokat, akiknek más ajándékuk van, és bevonják őket a szolgálatba. Könyörögjünk olyan Pálokért, akik Istentől való világossággal és megragadottsággal tanítják a Krisztust!
Imádkozzunk alkalmas, missziói szemléletű curriculumok kidolgozásáért a hitoktatásban, az ifjúsági munkában, a felnőtt katechézisben. Könyörögjünk a tanítók állhatatosságáért, hogy évről évre megújulva tudják végezni szolgálatukat!
Könyörögjünk egységért a szolgatársak között. Barnabás és Saul együtt dolgoztak az evangéliumért Antiókhiában. Ajándékozza nekünk az Úr az egység és békesség Lelkét.
Imádkozzunk azért, hogy bennünket is Krisztusról nevezzenek keresztyéneknek. Kérjük, hogy a tanításunk által olyan gyülekezetek formálódjanak a református egyházban, amelyek az Úr Jézus Krisztust tükrözik vissza a társadalomban.

Lovas András

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió