Hetven éve hunyt el Czeglédy Sándor

2014. december 23., kedd

A XX. század neves Bibliafordító-lelkipásztora.

Czeglédy Sándor 1883. március 28-án született Nádasladány településen. Középiskolai évei után Pápán végezte el teológia tanulmányait. Missziói lelkészként 1906 és 1909 között Nagypiszanicán, majd Nagysallón 1909 és 1914 között parókusként szolgált. Első önálló műve, amelyet Hóseás prófétáról írt 1908-ban jelent meg. Ezt a munkáját az 1910-1920-as években több önálló műve és fordítása követett. A Pápai Református Teológia Akadémia tanárává választották 1914. októberében. A Győri Református Egyházközség vezető-lelkészi feladatait látta el 1920 és 1928. között. Az itteni szolgálata alatt választották, előbb a Tatai Református Egyházmegye esperesévé, majd 1924-ben a Dunántúli Református Egyházkerület püspök-helyettesévé. Az Egyházkerületi lelkészi főjegyzővé választásának évében jelent meg magánkiadásként az Újszövetség fordítása.

Czeglédy Sándor Szentírás-fordítása különleges drágakő lett a magyar Bibliafordítás történetében. Ebben a kiadásban a tudományos igényesség és a belsőséges vallásos élmény megtermékenyítő hatása egymást erősítően tudott érvényesülni. Czeglédy 1928 közepétől élete végéig a Dunamelléki Református Egyházkerületben folytatta további gyülekezeti és közegyházi szolgálatait. Az Alföld egyik legnagyobb lélekszámú gyülekezete, a Ceglédi Református Egyházközség választotta 1928-ban lelkészének.

Az 1930-as években is folytatta a bibliafordítás területén végzett munkáját. A Magyarországi Református és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös Bibliabizottsága bízta meg őt, hogy Raffay Sándor (1866-1947) evangélikus püspökkel közösen készítse el a Károlyi (Károli) Gáspár 1590-ben megjelent Szentírás-fordításának a XX. század hajnalán készített revíziójánál tudományosabb igényű szövegét. Fordításukat a bizottság az alábbi szigorú elvekhez kötötte: „A revíziót úgy kell végezni, hogy Károli Gáspár bibliafordításának tiszteletreméltó és évszázados egyházi használata által a köztudatba átment szövegéből minél kevesebb menjen veszendőbe. A revíziós szövegnek nem szabad azt a látszatot keltenie, mintha új bibliafordításról volna szó, s azért a Károli szövegétől csak ott kell eltérni, ahol az új szövegalap, a nyelv ódonsága, másfelől az újabb tudományos, exegetikai eredmények szükségesé teszik."

A szerzőpáros által jegyzet Szentírás 1938-ban jelent meg, amelyben Czeglédy Sándor az ószövetség könyveinek fordítását végezte el. A bibliafordítás értékeit a teológusok jelentős része elismerte, ám ez a kiadás különböző okok miatt mégsem vált általánosan elfogadottá.
Czeglédy Sándor áldásokban gazdag földi élete 1944. december 23-án ért véget. Sírja a ceglédi református temetőben található.

Millisits Máté

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.