Az Üzenet február elsejei számából

2010. január 28., csütörtök

altLehet, hogy minket is a bűnösök közé sorolnak az emberek, talán megvetnek. Jézus azonban másképp ítél, mint embertársaink. Nem a foglalkozásunkat nézi, nem is a származásunkat, hanem a belsőnket. Gyümölcstermést keres rajtunk, mint a fügefán egykor. Ha alkalmasnak talál, tanítvánnyá tesz, mint Mátét. Megbocsátja bűneinket, s azt bízza reánk, hogy hirdessük az Ő bűnbocsátó kegyelmét másoknak is – írja a Máté elhívása és a mi elhívásunk című vezércikkében id. Balogh Károly az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapjának legfrissebb számában.

 

Papp György tollából hosszabb írás olvasható a presbiteri tisztségről, ezt egészíti ki Balla Árpád beszámolója egy presbiteri gyűlésről, amelyet egyházkerületünk Presbiteri Szövetségének egyházmegyei vezetői tartottak Szászrégenben.

A "Tebenned bíztunk eleitől fogva" címet viseli a Somogyi Botond által jegyzett írás, amely az elmúlt évtizedre próbál visszatekintést nyújtani, s ugyanakkor a jövőbe is tekint. Reméljük, hogy a jövőben a szabadság nem lesz szabadosság, a nemzetét féltő személy nem lesz kirekesztő, a létbizonytalanság csökkenni fog, erdélyi magyarságunk apadása megáll, családjainkba béke és szeretet költözik. Éreznünk kell, hogy Isten nélkül nincs jövő. Ő az igazi út, igazság és élet – írja a szerző a cikk végén.

Közös sajtó, egységes lelkészképesítés – ezt a címet viseli az a beszámoló, amely a Generális Konvent elnökségének budapesti üléséről készült.

A 2010-es Melanchthon-év kapcsán dr. Békefy Lajos Philipp Melanchthon reformátorról közöl érdekes dolgozatot.

Megtizedelt százalékok – ez a címe annak a tanulmánynak, amely az Üzenet 6. és 7. oldalán olvasható. Ebben a tanulmányban Magyarországon történt felmérésekről olvashatunk, amelyet elsősorban az ifjúság körében végeztek. Visszaszoruló vallásosság, Céltalan, pesszimista ifjúság – íme néhány alcím a számunkra is tanulságos írásból.

Kozma Zsolt professzor a Metszetek című sorozatában ezúttal a bosszú és a megbocsátás témakörét járja körül. A Mannás kosár rovatban Lőrincz István Sedékiást mutatja be az olvasóknak.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió