Az ökumenizmust érő minősíthetetlen támadásokat bírálja az ortodox pátriárka

2012. április 14., szombat

A világ ortodox keresztyéneinek feje levélben kereste meg a görög állam ortodox egyházát, és sajnálatát fejezte ki az egyház vezetőinek anti-ökumenikus kijelentései miatt.

"Azok az ökumenizmust bíráló hangok, amelyek a görögországi egyházon belül időnként megszólaltak, eddig határok között mozogtak. A legutóbbi megnyilvánulások azonban már minősíthetetlenek - állítja Konstantinápolyi I. Bertalan, ökumenikus pátriárka. —Az efféle vélemények szomorúságot keltenek, hiszen az ortodox erkölccsel homlokegyenest szemben állnak, és beláthatatlan következményei lehetnek az egyházak egységére, a szent ortodox egyházra nézve pedig különösen károsak" - írja a pátriárka egy március végi levélben, amelyet Jeromosnak, Athén és Görögország Érsekének írt.

Konstantinápolyi I. Bertalant különösen  Pireusi Szerafim metropolita egyik nemrégen tett kijelentése aggasztja, amelyben anatémát, vagyis egyházi átkot mond a pápára, a protestánsokra, a zsidókra, a muszlimokra és az ökumenistákra. Levelében mindehhez a pátriárka azt is hozzátette, hogy az Isztambulban székelő Ökumenikus Pátriarchátus és a Görög Egyház a tradíciók szerint mindig is támogatták egymást, úgy is, mint "az ortodoxia ökumenikus tanúságtevői" az Egyházak Világtanácsában és más, felekezetközi testületekben.

„Arra kérem, hogy utasítsa el ezeket a megalapozatlan és veszélyes állításokat, és tegyen ellenük"- írja.- Ezek a gondolatok ellentmondanak azoknak a döntéseknek, amelyeket az ortodox egyházak közösen hoztak a heterodox egyházakkal való kétoldalú és többoldalú teológiai dialógusokban való részvételről." Bertalan a "heterodox" kifejezéssel azokra utalt, akik nem tartoznak az ortodoxok közé.

A görögországi vallási kisebbségek gyakran panaszkodnak a marginalizálódás miatt, de az ő alkotmányaik is az ortodoxiát ismerik el "uralkodó vallásnak".

Március 4-ei, vagyis Ortodoxia Vasárnapi kijelentésében Szerafim úgy fogalmazott, hogy anatémát mond XVI. Benedek Pápára, a "bukott fő eretnekre", "és mindazokra, akik vele közösséget vállalnak", valamint "a reformáció minden eretnek sarjadékára", "a júdaizmus rabbijaira, az iszlámistákra" és "mindazokra, akik prédikálják és tanítják a keresztyén-közi és vallásközi szinkretista ökumenizmus pán-eretnekségét".

Szerafim megjegyzéseit a tesszaloniki Arisztotelész Egyetem professzorai is bírálták. A Görög Zsinatnak címzett levelükben kifejtették, hogy "értetlenül állnak ez előtt a kiprovokálatlan, erőszakos támadás előtt, amelyet egy püspök intézett más vallások képviselői felé, és képtelenek megérteni ennek a támadásnak a lelki és pasztorális előnyeit."

Forrás: Jonathan Luxmoore írása, Fordította. Burns Katalin

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.