A Kárpát-medencei reformátusság is készül a népszámlálásra

2011. április 15., péntek

A Református Egység Napja ünnepi előkészítése volt a Generális Konvent Elnöksége csütörtökön és pénteken zajló tanácskozásának fő témája. A felvidéki Deregnyőn ülésező testület határozott arról is, hogy levélben fordul Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Kárpát-medencei magyar reformátusságot érintő kérdések megvitatását kezdeményezve.

A Kárpát-medencei magyar református egyházak és egyházkerületek elnökségeit tömörítő testület megbeszélésének résztvevői egyeztettek a magyar református egység létrejöttének május 22-én ünnepelt évfordulójához, a Református Egység Napjához kapcsolódó eseményekről, valamint a Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozójának programjairól. 


A Magyar Református Egyház részegyházai a kialakult hagyománynak megfelelően szervezik idén is a világtalálkozót, amely így az 1938-as, majd az 1991-től ötévenként megrendezett találkozók sorába illeszkedik. Az eseménysorozat májusban kezdődik, és októberben, a Reformáció Hónapjában zárul. A világtalálkozó eseményeire, különös tekintettel a Generális Konvent (GK) temesvári plenáris ülésére (2011. június 21-22.), megkülönböztetett szeretettel várják a diaszpórában élő magyar reformátusság képviselőit is, hogy beszámoljanak közösségeik életéről, örömeiről és gondjairól.

Az elnökségi ülésen beszámoló hangzott el a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház április 9-én megtartott zsinati üléséről, ahol a konvent egyházalkotmányi bizottságának két tagja megfigyelőként vett részt. A GK elnöksége üdvözölte a tisztújítás egyházi előírásoknak megfelelő lebonyolítását és az egységben hozott döntéseket. A tanácskozás résztvevői reménységüket fejezték ki, hogy az új vezetőség megválasztása előmozdítja a horvátországi reformátusság egységének helyreállítását.

A megbeszélésen szóba került az Európa több országában esedékes, így a különböző magyar református közösségeket érintő közelgő népszámlálás kérdése is. Az elnökség bátorítja az egyháztagokat, hogy a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdés kapcsán vállalják reformátusságukat, és erre közös kampányban is fel kívánják hívni a figyelmet.

A tanácskozás résztvevői kicserélték tapasztalataikat a magyar kormány Kárpát-medencei reformátusságot érintő intézkedéseiről. A Generális Konvent Elnöksége a párbeszéd és az együttműködés elősegítése érdekében levélben fordul Orbán Viktor miniszterelnökhöz személyes találkozót és egyeztető fórum létrehozását javasolva a Kárpát-medencei magyar reformátusság körében végzett szolgálatukkal kapcsolatos kérdések megvitatására.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.