A jövő kihívásairól tanácskoztak az európai protestáns egyházak

2016. május 05., csütörtök

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE/CPCE) műhelykonferenciát szervezett tagegyházainak meghívásával április 28-30 között Frankfurtban.

Az együttgondolkodás az európai keresztyénség, azon belül is a protestáns egyházak jövőbe tekintésének legfontosabb kérdéseit volt hivatott meghatározni. A nyolc országból (Nagy Britannia, Hollandia, Svájc, Franciaország, Németország, Dánia, Norvégia és Magyarország) összegyűlt 16 teológiai és társadalomtudomtudós arra kereste közösen a választ, hogy a posztmodern társadalmi kihívások és jelenségek milyen környezetet és helyzetet teremtenek a protestáns közösségek számára. A GEKE azzal a szándékkal hívta meg a tagegyházak szakmai képviselőit, hogy a jövendő kihívásainak összegzésével segítsék a szervezet soron következő, 2018-as bázeli nagygyűlését.

A háromnapos műhelymunka a közös gondolkodás kereteinek megadásával, a munkacsoportot szervezőelvének bemutatásával kezdődött. Másnap, a plenáris előadások betekintést adtak az egyéni kutatási programokba és témákba. Rendszeres teológiai, egyháztörténeti, szociáletikai, pasztorálpszichológiai, ekkléziológiai és egyházszociológiai témák széles spektrumát felvonultató prezentációk hangzottak el. A tematizálás és előadások után két nagyobb téma köré csoportosultak a kutatási programok, melyeket a további munka fókuszpontjaként határoztak meg a résztvevők:
A „Rural church" a vidéki egyházi lét kihívásait, problematikáit és megvalósult jó gyakorlatok összegyűjtését kapta feladatul. A "Mixed Economy" az egyházi struktúrák szociológiai és ekklézológiai összességének feltárását tűzte ki célul (népegyházi keretek, új gyülekezeti formák, stb).

Egyéni kutatási témám, illetve elkötelezettségem nyomán a "Rural church" munkacsoport tagjaként vehettem részt a téma kidolgozási fázisában. A munkacsoport dán, német, norvég és magyar teológus tagjai elhatározták, hogy a GEKE, egyházaik és teológiai intézményeik háttértámogatásával közös kutatómunkát kívánnak elkezdeni. A munkacsoport további tagjai: Kirsten Donskov Felter (Dán Evangélikus Egyház Lelkésztovábbképző Intézete), Benedicte Kivle, (Oslói Egyetem), Katharina Kunter, (Frankfurti Evangélikus Akadémia), Karen Leth-Nissen, (Koppenhágai Egyetem egyházi kutatóintézete), Gunther Schendel, (Német Evangélikus Egyház Szociáletikai Intézet).

A tervek szerint a tagegyházak helyzetismertetése és a fellelhető jó gyakorlatok bemutatása három munkaértekezlet alkalmával történne meg. Az egyházi lét vidéki valóságának, szolgálati sajátosságának, a vidékfejlesztés lehetőségének, a fenntartható életformák és a közösségfejlesztés eshetőségeinek összegzése olyan munkaanyag összeállítását vetíti előre, mely széles körben használható lehet a tagegyházak számára. A munkacsoport úgy határozott, hogy következő, kétnapos munkaértekezletét 2016 őszén Magyarországon tartja.

Kocsis Áron

A szerző hajdúnánási beosztott lelkész, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium hitéleti igazgatóhelyettese, az említett tanácskozáson a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként vett részt.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.