„A jót megtartsátok”

2017. február 22., szerda

Elfogadták a közegyházi intézmények idei költségvetését és újra foglalkoztak a hittanoktatás finanszírozásával a Zsinati Tanács február 22-i ülésén. A testület hozzájárult, hogy egyházunk tulajdonába kerüljön a geszti Tisza-kúria, valamint a református oktatási intézmények taneszközfejlesztési stratégiájának kidolgozásáról is tárgyaltak idei első ülésükön.

Bellai Zoltán nyitó áhítatában a szombati kalásztépés történetéről beszélt (Mk 2,21-28). „Mi gond lehet ezzel? Miért teszik szóvá a farizeusok Jézus és a tanítványok cselekedetét?” – tette fel a kérdést a dunántúli püspöki tanácsos. „Az, hogy a korabeli hagyomány szerint a kalásztépés aratásnak, a kalászok kimorzsolása cséplésnek számít. Azaz munkának, amivel a tanítványok megtörték a nyugalom napjának megszentelését előíró parancsolatokat.” Kiemelte: számára csodálnivaló, ahogy Jézus kezeli a hagyományt. „Az látszik az evangéliumokban, hogy Jézus sokszor hagyománytisztelő, ugyanakkor ott, ahol az igével és a szeretet parancsával ütközik egy hagyomány, ott szemrebbenés nélkül átlép rajta. A hagyomány lehet pozitív, amit fontos őrizni, ápolni, de lehet olyan béklyó, amitől meg kell szabadulni.”

A kaposvári lelkipásztor hangsúlyozta, hogy a gyülekezetek életében szép és jó hagyományok is vannak. De nem jók azok, amelyek megkötöznek, megakadályoznak abban, hogy az történjen, aminek az ige szerint, Jézus Krisztus tanítása szerint történnie kellene. Amikor a reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepelve azon gondolkozunk, milyen legyen a 21. század egyháza, hogyan tudjuk megszólítani e század emberét, akkor sok mindent újra kell gondolni: „vannak hagyományaink, amiket gondozni, őrizni kell. De vannak, amik akadállyá lesznek abban, hogy a körülöttünk élő emberek megszólítottak legyenek.” Az igehirdető fontosnak tartja, hogy ha félreteszünk hagyományokat, azt a jézusi lelkülettel az apostoli tanácsot megszívlelve tegyük: „Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!”(1Thessz 5,21).

Elnöki megnyitó

Az ülésen a Zsinati Tanács tagjai megemlékeztek az elmúlt időszakban elhunyt Soós László nyugalmazott lelkipásztorról, aki harminchárom évig jegyezte egyházunk zsinati üléseinek jegyzőkönyveit, valamint Cseri Kálmán nyugalmazott pasaréti és Szabó Andor nyugalmazott hencidai lelkipásztorról is. „Olyan szolgatársaktól búcsúzunk, akik egész életüket odaszentelték hálaáldozatul Isten dicsőségére és az anyaszentegyház szolgálatára” – zárta a rövid emlékezést Bogárdi Szabó István, a Zsinat lelkészi elnöke.

A jubileumi emlékév kapcsán elmondta: a reformáció ötszázadik évfordulójának megünneplésére a Zsinat tartalékot különített el, amit a központi események megrendezésére fordítanak. Kérte az egyházkerületeket, hogy továbbra is támogassák a helyi szinten megvalósuló rendezvényeket. Egyben köszönetet mondott az állami Reformáció Emlékbizottság támogatásáért.

A Zsinat lelkészi elnöke kitért a személyi jövedelemadó bevallására is: emlékeztetett mindenkit, hogy bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén elkészíti a magánszemélyek bevallását, ugyanakkor adónk egy plusz egy százalékának felajánlása nem automatikus, arról minden esetben magunknak kell rendelkeznünk. Az egy százalék felajánlása – még a nulla forintos összegé is – nagyban segíti az egyházunk társadalmi szolgálatát.

Közegyházi intézmények költségvetése

Egyhangúlag elfogadták a közegyházi intézmények 2017. évi költségvetését. Bogárdi Szabó István köszönetet mondott a közegyházi intézmények vezetőinek, hogy a lehetőségeket látva igyekeztek pontos és jó költségvetést készíteni, valamint az azokat megtárgyaló Zsinati Gazdasági Bizottság tagjainak is, emellett a tartalékképzés fontosságára figyelmeztetett.

A Bethesda Gyermekkórház hetvenmillió forint, a Református Missziói Központ nyolcvan-, a Reformátusok Lapja harminckilenc-, a két cigány szakkollégium három-hárommilliós fenntartói működési támogatást kap a református egyháztól. A Református Pedagógiai Intézet közel harmincmilliós, állami forrásból átengedett támogatást kap a közegyházi költségvetésből, míg a Kálvin Kiadó feladatfinanszírozásra (a Református Egyházi Könyvtár sorozat kiadására) tizenhárom milliót.

A Szeretetszolgálati Iroda, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Lelkészi Nyugdíjintézet pedig fenntartói segítség nélkül tervez gazdálkodni idén. A Bethesda költségvetésére a Zsinati Tanács májusi ülésén még visszatérnek, ha elkészül a tavalyi év záró számadása és az egyház anyagi forrásai engedik, tovább emelkedhet a gyermekkórház támogatása.

Lelkészi átlagjavadalom, hittan-finanszírozás

A Zsinati Tanács – a Református Lelkészi Nyugdíjintézet előterjesztése nyomán – havi 179.618 forint /fő összegben állapította meg a lelkészi átlagjavadalom 2016. évi mértékét. Emellett a Zsinati Tanács jóváhagyta a Zsinati Elnökség által a legutóbbi ülés óta meghatározott hittanoktatói csoportdíjakat, valamint módosította a hittanoktatás szervezésének rendjéről szóló rendeletet.

Szeptembertől a megbízott és lelkipásztor hittanoktatók díjazásának alapja a havi csoportdíj helyett az óradíj lesz. Az önálló gyülekezeti lelkipásztorok számára a maximális tizenöt óra felett legfeljebb huszonhat óra erejéig engedélyezheti - az illetékes esperes javaslatára - a püspök a tanórák vállalását. A munkavállalók számára lehetővé teszik a helyi közlekedés költségtérítését. A hittanoktatás támogatását szolgáló informatikai rendszer bevezetésére a Zsinati Tanács további egy év haladékot határozott meg.

Taneszközfejlesztés, Tisza-emlékezet

A Zsinati Tanács a református köznevelési intézmények igényeihez igazodó taneszközfejlesztés stratégiájáról is tárgyalt. Az elkészült projektterv szerint kormányzati támogatással egy olyan taneszközfejlesztésre kerülne sor egyházunkban, mely az állami iskolák számára is segítséget, példát jelenthetne. A tankönyvfejlesztés mellett része lenne a tanmenet fejlesztése, és magában foglalná a digitális tanagyag kialakítást is. A Zsinati Tanács felkérte a Zsinati Oktatási Bizottságot, hogy az oktatási intézmények vezetőit bevonva tárgyalja meg a stratégia tervezetét, különös tekintettel a megvalósítás pénzügyi feltételeire, és március 8-ig tegye meg észrevételeit, javaslatait. Egyben felhatalmazta a Zsinat Elnökségét, hogy a bizottság javaslatainak figyelembevételével hozza meg az előterjesztéssel kapcsolatos végső döntést.

A magyar állam a tulajdonában lévő geszti Tisza-kúria tulajdonjogát – annak teljes körű felújítását követően – ingyenesen a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kívánja adni. A Zsinati Tanács felhatalmazta a Zsinat Elnökségét, hogy ebben az ügyben eljárjon. Az épületben az egyház Tisza Kálmán és Tisza István egykori miniszterelnökök méltó emlékhelyét alakítaná ki, oktatási és továbbképzési regionális képzőközpontot szeretne létrehozni, illetve helyet kapnának a Generális Konvent bizonyos rendezvényei is.

Feke György – Telepóczki Márta, fotó: Vargosz

Istent keresem

2Móz 13

„Az Úr pedig előttük ment...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink