Mi az, ami számít?

2018. december 12., szerda

Elfogadták a jövő évi költségvetés tervezetét, új minta alapján készítik egyszerűsített pénzügyi beszámolóikat a csak hitéleti tevékenységet végző egyházközségek, gyarapíthatja megtakarításait a Református Lelkészi Nyugdíjintézet – erről döntöttek a Zsinati Tanács szerdai ülésén.

Szabó Ferenc dunamelléki lelkészi főjegyző áhítatával kezdődött a Zsinati Tanács idei utolsó, december 12-i ülése, aki a tékozló fiú példázata alapján mutatta be, miért olyan nehéz az embernek elfogadni Isten ingyenes kegyelmét.

Nem érdemeljük meg, nem küzdöttünk meg érte, de a saját erőnkből nem is szerezhetjük meg a kegyelmet – ezt a mai teljesítményorientált világban nagyon nehezen értjük. Emellett az is gond szerinte, hogy a keresztyének sokszor hasonlítják magukat a példázatbeli idősebb testvérhez: jutalmat várnak hűségükért és engedelmességükért, ugyanakkor alábecsülik, nem értékelik kiváltságos helyzetüket, hogy kapcsolatban vannak Istennel.

„Nem az számít, mit tettünk a múltban Isten ügyéért, hanem arról szól, mit tud tenni Isten most érted, értem. Fogadjuk el, amit nekünk készít” – a lelkipásztor arra buzdított, az adventi időszakban ragadjuk meg Isten kegyelmét és küzdjük le ezeket a nehézségeket az életünkben.

Elszámolás, költségvetés, befektetés

A tanácskozáson 32,9 milliárd forintos főösszeggel elfogadták a Magyarországi Református Egyház 2019-re tervezett költségvetését. Ennek jelentős része az államtól átvállalt feladatok fedezete. A Gazdasági Bizottság és az Elnökségi Tanács által benyújtott javaslat megegyezik az idei költségvetés számaival, amit annak tudatában tűztek a napirendre, hogy az idei év gazdálkodása még nem zárult le, és az állami támogatás tényleges végösszege sem ismert – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke.

Bekerült a gazdálkodásáról szóló törvény függelékébe az a minta, amely szerint a gazdasági tevékenységet nem végző egyházközségeknek el kell készíteniük egyszerűsített pénzügyi beszámolóikat. A jövő évi költségvetéseket már eszerint kell leadniuk az egyházmegyék felé.

A Zsinati Tanács hozzájárult, hogy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet az ingatlanhasznosítás befektetési eszközével élve gazdálkodjon az egyházi nyugdíjalap megtakarításaival. A lépésre azért volt szükség, mert állampapírt már csak magánszemélyek vásárolnak, a betéti kamatok pedig alacsonyabbak a banki költségeknél. A Nyugdíjintézeti Intézőbizottság és a Gazdasági Bizottság közös tagjaiból létrehozott testületet bízták meg azzal, hogy a Zsinati Tanács két ülése között döntsön a befektetésekről és így gyarapítsa a megtakarításokat.

Megtörtént a köznevelési intézmények átlagbéralapú támogatásának és a működési támogatásának 2017. évi összesített egyenlegrendezése: a támogatás végső összegét a tavalyi év súlyozott gyermek-, tanulói létszámai alapján számolja ki az Oktatási Iroda és utalja át – a közös költségek fedezetét jelentő 1 százalék levonásával – az intézményfenntartóknak. Döntöttek arról is, hogy a tiszántúli intézményfenntartókat megillető köznevelési működési támogatás 3 ezrelékét ezentúl átutalják az egyházkerület tanügyi hivatalának, az pedig évente beszámol a támogatás felhasználásáról.

Változó együttműködések

A Zsinati Tanács hozzájárult a Szeretetszolgálati Iroda ingatlanvásárlási terveihez: intézményi lelkész számára biztosítanának szolgálati lakást, valamint támogatott lakhatást alakítanának ki pszichiátriai gondozottak számára. Emellett megtárgyalták egy nyugalmazott lelkipásztor méltányossági kérelmét is, valamint elfogadták az Országos Református Gyűjteményi Tanács és az Ökogyülekezeti Tanács éves beszámolóját. Utóbbi a jövőben a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Intézetének műhelyeként működik.

Módosították a Bethesda Gyermekkórház, a Wáli István Cigány Református Szakkollégium, valamint a református tanodák alapító okiratait. A Bethesda Gyermekkórház fenntartásába kerül a fejlődési rendellenességeket már a korai gyermekkorban diagnosztizáló, családbarát segítséget kínáló Bethesda Kids. A 2013 óta működő intézmény befogadásától Velkey György főigazgató a gyógyítás és a gyógypedagógia szorosabb együttműködését várja a kórházban. Változások voltak a református cigány szakkollégiumok háza táján is: a Missziói Iroda helyett ezentúl külön szakkollégiumi kapcsolattartó foglalkozik velük, ökumenikus szinten pedig megalakult a Roma Szakkollégiumok Egyesület.

Feke György, fotó: Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.