Ne szalasszuk el a lehetőséget!

2019. február 20., szerda

Tárgyszerűség, fegyelmezettség és tartalékképzés kell, hogy jellemezze az egyház gazdálkodását – mondta Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a Zsinati Tanács február 20-i ülésén. A tanácskozáson megemlékeztek a nemrég elhunyt Bellai Zoltánról, elfogadták a közegyházi intézmények idei költségvetését és megállapították a 2018. évi lelkészi átlagjavadalom mértékét is.

„Az élet nem több és nem kevesebb, mint egyetlen nagy lehetőség eljutni a Krisztusban való hitre és másokat is ehhez segíteni” – mondta Vad Zsigmond esperes a Zsinati Tanács szerdai ülését megnyitó áhítatában. A János evangéliuma 8. fejezetének egy szakaszában (21-30. versekben) olvasható párbeszéd alapján kifejtette: „Jézussal közösségben lenni – ez az örök élet”, a bűn pedig végső soron ennek az életcélnak az eltévesztése. A debreceni esperes arra buzdított, hogy ismerjük fel és ragadjuk meg a földi életünkben kínálkozó alkalmas időt, hogy az öröklétet Istenhez közel tölthessük.

A tanácskozás megkezdése előtt megemlékeztek a néhány napja elhunyt Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztorról, dunántúli püspöki főtanácsosról. Bogárdi Szabó István püspök „ha szükséges volt, harcos vitatkozó kedvére, ha pedig arra volt szükség, bölcs kompromisszumaira” emlékeztetett, valamint példamutatását hangsúlyozta az egyház ügyeinek képviseletében.

A bajban ismerszik meg az igaz barát

A püspök köszönetet mondott a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében azért a sok szeretetért, áldozatkészségért és támogatásért, amit a január 23-i Ráday utcai tűzeset óta tapasztaltak. Megköszönte a hatóságok lelkiismeretes munkáját, a fedél nélkül maradt lakókat ideiglenesen és hosszú távra befogadók nyitottságát, valamint azok felajánlásait, akik pénzbeli vagy tárgyi adományokkal segítették a rászoruló diákokat és a tűzben elhunyt férfi családját. Az édesapa nélkül maradt gyerekek megsegítésére 37 és fél millió forint gyűlt össze, amit egyházunk már át is utalt az özvegynek.

„A kollégium újjáépítése roppant feladat lesz” – fogalmazott a dunamelléki püspök, de mint mondta, nem maradtak magukra, a kormányfő támogatásáról biztosította az egyházkerületet. Jövő héten várhatóan megkezdődnek az órák és bepótolhatják az elmaradt vizsgákat is a budapesti teológián. Mint mondta: megerősítő volt megtapasztalni ezt a sok a támogatást az őket ért katasztrófa után.

Nyugdíjügyek, közegyházi költségvetések

„Egyszerre van könnyű és nehéz dolgunk, mert nagy és roppant számokat, szerteágazó tevékenységek fedezetét tárgyaljuk, de intézményeink vezetők szigorú, pontos és tárgyszerű költségvetést készítettek” – fogalmazott a napirendre utalva a Zsinat lelkészi elnöke. Bogárdi Szabó István három szempontot javasolt a költségvetések tervezéséhez és elfogadásához: a valódiság elvét – hogy a betervezett összegek valóban azt a célt szolgálják, amire be lettek állítva –, a fegyelmezettség szempontját – intézményeink törvényesen és elszámoltathatóan gazdálkodjanak – és a tartalékképzés elvét – mely szintén egyre elterjedtebb a közegyházi intézmények gazdálkodásában.

Az ülésen elfogadták a Bethesda Gyermekkórház, a Református Missziói Központ, a Szeretetszolgálati Iroda, a Kálvin Kiadó, a Reformátusok Lapja, a Református Pedagógiai Intézet, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium és az Oktatási Iroda idei költségvetését.

A Zsinati Tanács a 2018. évi lelkészi átlagjavadalmat – a Nyugdíjintézetbe történt befizetések alapján számítva – havi 201.252 forintban állapította meg fejenként. Az összeg évenkénti meghatározása a lelkészi nyugdíj-kiegészítések kiszámításához szükséges. Szabó Gergely nyugdíjintézeti igazgató beszámolt arról is, hogy megkezdte munkáját a decemberi zsinati tanácsi ülésen felállított testület, melynek az a feladata a Nyugdíjintézet ingatlan-vagyonkezelésének koordinálása. A befektetésnek ettől a formájától a református lelkészi nyugdíjrendszer hosszútávú működéséhez szükséges megtakarítást várja a testület.

Feke György, fotó: Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.