A Dunamelléki Református Egyházkerület esperes-gondnoki testületének közleménye

2013. november 08., péntek

Az egyház, a református egyház küldetése nem a napi és pártpolitikáról szól. Még akkor sem, ha az egyház, ahogyan egykor Jézus Krisztus is, korának világában élve így vagy úgy érintkezett s érintkezik a politikával és a kor nagy közösségi vitáival.

A mai magyar politika nagy, múltról szóló, nagy érzelmeket megmozgató szimbolikus ellentéteiben minden egyes magyarnak joga van állást foglalni. Ez a jog lelkészektől sem vitatható el. De egy lelkészt hite és elhívása, valamint egyházának kötelmei is korlátozzák abban, hogy szerepet játsszon napi és pártpolitikai összecsapásokban, és ne az üdvösség evangéliumának szempontjai szerint járjon. Aki tehát egy – akármennyire is igaz - politikai célt vagy mozgalmat akar közvetlenül támogatni, annak el kell hagynia a lelkészi hivatást, és politikussá kell lennie. Egyszerűen azért, mert Jézus Krisztus igéje fölött egy lelkipásztor számára nincs több és más.

*

A Magyarországi Református Egyház szervezetileg alulról építkező egyház. A kommunista időket leszámítva, nem hierokratikus/diktatórikus szervezet. Így a lelkészek felelőssége is csak egy szigorúan szabályozott folyamatban állapítható meg, s nem politikai rokonszenvek alapján. Az egyház hívei sokfélék, s egy lelkésznek már ezért sem lehet polarizáló napi politikai lépéseket tenni.

*

A történelmi kérdések és értékelések, viták eldöntése elsősorban a szaktudomány feladata. Sajnos, e területen az elmúlt évtizedek sokféle zavaros, nem letisztult véleményt hoztak magukkal. Így pl. a Horthy Miklóst illető álláspontok még máig nagyrészt politikailag motiváltak. A reformátusok többsége úgy gondolja, hogy – mint sok más kérdésben is – a sokféleség egy demokratikus társadalomhoz méltó álláspont, s minden kizárólagosság helytelen. Egészében viszont azt gondoljuk, hogy templomot, hitet, istentiszteletet nem szabad napi politikai vitákkal összekötni.

Forrás: raday28.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.