Új alapokon az egyházunk és a HEKS közötti együttműködés

2013. április 10., szerda

A HEKS igazgatótanácsa elfogadta az ún. ország-programot, mely az elkövetkező négy évre rögzíti támogató jelenlétének súlypontjait és kiemelt programjait Magyarországon.

A svájci református egyházak segélyszervezete, a HEKS több évtizede támogatja szaktudásával és jelentős anyagi erőforrással a Magyarországi Református Egyház (MRE) diakóniai és missziói szolgálatait, gyülekezeti és regionális kezdeményezéseit. Matthias Herren, a svájci segélyszervezet közép-és kelet-európai referense több látogatástis tett hazánkban az elmúlt években, szakértőkkel és egyházvezetőkkel találkozott, hogy előkészítse a HEKS stratégiai újjászervezése részként megvalósuló, a támogatott területek szakmai testületeivel és az egyházvezetéssel folytatott egyeztetésen alapuló együttműködés új alapjait. Ennek részeként került sor annak az úgynevezett ország-programnak a kidolgozására, amely az elkövetkező évekre meghatározza a HEKS magyarországi munkáját.

Hosszas szakmai előkészület után még 2012. július 18-19-én Budapesten állapodtak meg a felek – a szervezet igazgatója, Ueli Locher részvételével – azokban a főcélokban és szolgálati területekben, amelyek a 2013-2016 között megvalósuló együttműködést meghatározzák. A dokumentum célja, hogy az ország sajátosságait figyelembe véve, az egyházat segítse missziói és diakóniai munkájában, a társadalmi problémák minél sikeresebb kezelésében. A program két együttműködési területre, a cigánymisszióra és a fogyatékkal élőket célzó kezdeményezésekre összpontosít. A HEKS ezeken a területeken alapvetően gyülekezeti kezdeményezéseket, illetve az ezeket szakmailag támogató eseményeket és képzéseket támogat majd pályázati rendszerben.

A program keretében a HEKS és az MRE külön megállapodást kötött a cigánymisszió területének egyik konkrét célját illetően, ahol egy munkatárs bevonásával erősíti meg az MRE gyülekezeteinek cigánygyermekek és fiatalok között végzett szolgálatát oktatási és készségfejlesztési projektek támogatásával. A Zsinati Hivatal Missziói Irodájában alkalmazott leendő munkatárs a HEKS támogatásával annak cigánymissziós kezdeményezéseit fogja össze félállásban.  A két kiemelt terület mellett a korábbi gyakorlat: a lelkészek közvetlen támogatása helyett továbbképzéseket és tanulmányi utakat tervez támogatni a HEKS. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy a tervek szerint mintegy ötven millió forintnyi éves támogatás az egyház szolgálatát az MRE által meghatározott célok mentén hatékonyan mozdítsa elő.

Külügyi Iroda

Istent keresem

2Móz 16

„Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink