Törvények, határozatok

Tisztelt Látogató!

Itt megtalálhatja az MRE hivatalos és hatályos törvénytárát, néhány kiemelt zsinati határozatot, megállapodást, illetve a fontosabb egyházi vonatkozású állami törvényeket.

Tájékoztatjuk, hogy a törvénytár a módosításokkal egybeszerkesztett, jelenleg hatályos törvényszöveget tartalmazza. Az egyes törvények címén belül a sor elején olvasható törvényszám jelzi az alapjogszabályt. A címen belül - ahol történt módosítás - feltüntetésre kerültek a módosító jogszabályszámok is, de az áttekinthetőség és a tévedések elkerülése végett, ezek megnyitása nem biztosított, csak és kizárólag a jelenleg hatályos, módosításokkal egybeszerkesztett törvényszöveg nyitható meg a sor végén, a bordó színnel jelzett jogszabályszám alatt.

A Magyarországi Református Egyház hivatalos, könyvformátumként egybeszerkesztett, az ún. „Kapcsos Törvénykönyvbe” lefűzhető, cserélhető lapos változata, pdf formátumban letölthető és kinyomtatható. Alább megtalálhatja a legújabb, 2010-es törvényekkel módosítva, frissítve. A 2009-es változathoz képest az időközbeni törvénymódosítások miatt az alábbi oldalak változtak: 11-31. oldal, 32-43. oldal, 70-71. oldal, 99-111. oldal. Innen töltheti le a Magyarországi Református Egyház Törvénytárát.

I. TÖRVÉNYEK

1967. évi I. tc. a Magyarországi Református Egyházról és szolgálatáról Módosította: 2005. I. tc.

1992. évi II. tc. Az egyházi könyvkiadásról (Kálvin Kiadó)

1994. évi I. tc. A Magyar Honvédségnél és Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról Módosította: 2006. II. tc., 2010. I. tv.

Megállapodás fentiekre a Kormány és a Magyarországi Református Egyház között

1994. évi II. tc. Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról Módosította: 1996. évi II. tv.; 2001. évi II. tv.; 2002. évi III. tv.; 2005. évi VII. tv.; 2006. évi I. tv.; 2006. évi IV. tv.; 2010. évi III. tv.

1995. évi I. tc. A Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye Módosította: 1998. évi II. tv.; 2005. évi II. tc.

1995. évi II. tc. A Magyarországi Református Egyház missziójáról

1996. évi I. tc. A Magyarországi Református Egyház egységes választójogi törvénye Módosította: 2002. évi IV. tv.; 2005. évi V. tv., 2010. évi I. tv., 2011. évi I. tv.

2000. évi II. tc. A Magyar Református Egyház szeretetszolgálatáról

2002. évi I. tc. a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról Módosította: 2007. évi I. tv.

2002. évi II. tc. a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és a Nyugdíjintézetről Módosította: 2005. évi IV. tv.; 2007. évi IV. tv.; 2008. évi I. tv. módosításaival, valamint függelékkel kiegészítve

2005. évi III. tv. a Magyarországi Református Egyház tájékoztatási szolgálatáról

2000. évi I. tc. Az egyházi bíráskodásról (törvénykezésről) 2006. évi III. tv.

2007. évi II. tv. A hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény

2007. évi III. tv. A felsőoktatásról szóló 2007. évi III. törvény 

II. ZSINATI SZABÁLYRENDELETEK, HATÁROZATOK

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácskozási szabályzata és ügyrendje 2006. november 28-i módosítással

A Magyarországi Református Egyház teológiai doktorai kollégiumának Szervezeti és Működési szabályzata

A kiemelkedő munkát végző református pedagógusok kitüntetése (Makkai Sándor- és Imre Sándor-díj)

A református hittanoktatási kerettanterv tárgyában

Zsinati Határozat a magyar református presbiterek fogadalmának elfogadása tárgyában

A lelkészek után fizetendő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék befizetéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségről

Az MRE Zsinati Irodája Hivatalának Szeretetszolgálati Irodája által működtetett adománykoordinációról

A hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Az egyházi ének tantárgy bevezetéséről

A református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végzők munkájának elismerésére alapított díjakról

A diakónia alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

A református kántor alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

Zsinati határozat az egyházfőhatósági igazolások kiadásának rendjéről

Zsinati határozat az egységes lelkészképesítés rendjének tárgyában

Szabályrendelet a lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban
III. MEGÁLLAPODÁSOK

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között [1057/1999. (V. 26.) Korm. hat. Zs. 72/1998. sz. határozat]

Megállapodás a Magyarországi Református Egyház és a Lippei Református Tartományi Egyház között

Együttműködési megállapodás a Magyarországi Református Egyház és a Magyar Televízió Rt. között

Testvéri megállapodás a Magyarországi Református Egyház és a Koreai Presbiteriánus Egyház között

 

TOVÁBBI LETÖLTHETŐ ANYAGOKAT AZ EGYHÁZUNK ROVATBAN TALÁLHAT

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió