Mérnöki kompromisszumok református szemmel

2020. március 01., vasárnap

Negyedik alkalommal gyűltek össze Dunamellék református mérnökei az egyházkerület Ráday utcai székházában február 22-én. Az immár hagyományosnak mondható Budapesti Református Mérnöktalálkozó témáit a kompromisszumkeresés köré fűzték fel a szervezők – a Dunamelléki Egyházkerület és a Mérnökmisszió munkatársai –, erre utalt a találkozó címe is: Krisztusi keskeny út és arany középút, avagy mérnöki kompromisszumok református szemmel.

– Jó mérnökké válni nehéz, alkotóvá válni emberfeletti küldetés – idézte a Mérnökmisszió mottóját köszöntőjében Veres Sándor. A Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka felidézte a tavaly januári tragédiát, amikor leégett a Ráday utcai kollégium épülete, a tűzben pedig életét vesztette egy családapa. A főgondnok hiszi, nem telik el úgy nap, hogy ne imádkozna valaki a hátrahagyott családért. – Ugyanakkor emberként és mérnökként is öröm van bennem, hogy a pusztulás után jöhet az építés – fogalmazott Veres Sándor.

Az Úr szolgája ne viszálykodjék

– Elkezdődött – folytatta beszédét a főgondnok, megemlítve azt a tényt, hogy a kollégium épületének egy részét már elbontották, miután a statikai vizsgálatok után nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet felújítani az épületet a tűzvészben elszenvedett szerkezeti károk miatt. – Ezzel együtt elkezdődött az a küzdelem is, amely egész életünket végigkíséri, és ebben a küzdelemben már a kezdetekkor megtapasztaltuk Istenünk segítségét, támogatását, támaszát.

Veres Sándor felidézte azt is, amikor a IX. kerületi önkormányzat vezetésénél némi kedvezményt szerettek volna kijárni a közterület-foglalási díjból. – Akkor sok buta támadás ért bennünket, nehéz volt józannak maradni – árulta el, majd megköszönte mérnöktársainak, hogy támogatták, például átküldték neki az arra a napra szóló igeszakaszt, amely így szólt: „„Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék." (2Tim 2,22–26)

Arany középút a Bibliában

A fohászkodás után Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora tartott előadást Kompromisszumkeresés bibliai mércével címmel. Azzal a reménységgel köszöntötte az egybegyűlteket, hogy „esetleg" a Károli-egyetemnek is lesz mérnökképzése a nem túl távoli jövőben. Ezután a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék vezetője olyan bibliai példákat tárt a hallgatóság elé, amelyekből az derült ki, hogy Isten sokszor nem ismer kompromisszumot. „...ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van" – olvashatjuk a hegyi beszédben (Mt 5,37). – Mintha nem lenne arany középút – mondta Zsengellér József.

A kompromisszummentes istenkép persze nem minden esetben igaz, sőt az Ószövetségben megjelenő emberek és történeteik épp azt az isteni kegyelmet mutatják be, amellyel Isten az emberhez közeledik, ahogyan figyelembe veszi élethelyzetünket. Zsengellér József további bibliai történetekkel – az elsőszülöttek megváltásával, valamit Sodoma pusztulásával – illusztrálta Isten kompromisszumkészségét. Az utóbbi, jól ismert történet szerint Ábrahám alkudozni kezdett Istennel a város megmentéséért, ám végül még tíz igaz embert sem talált ott Isten, akik miatt megkímélte volna Sodomát. – Ha vannak olyanok, akikért érdemes, akkor Isten hajlandó akár még vissza is vonni a saját döntését – vonta le a következtetést a rektor. Zsengellér József szerint „van olyan minimum, amelyet mindenképpen, kompromisszumok nélkül meg kell tartani ahhoz, hogy hívő keresztyénnek és Krisztus követőjének nevezhessük magunkat".

Imádkozunk a cégért

A IV. Budapesti Református Mérnöktalálkozó második, Keresztyén mérnöki vállalkozások (nem) mindennapi kompromisszumai című előadását Diviánszky Ákos, a nemzetközi piacra számítógépes és okostelefonos játékokat készítő debreceni Invictus Games társalapítója tartotta. A fiatal programozó őszintén beszélt arról, hogyan talált vissza Istenhez, miért vált számára egyre fontosabbá az, hogy vállalkozásának gazdálkodása kikerüljön a szürke zónából, és megosztotta a hallgatósággal azt is, hányszor mentette meg Isten a céget a csődtől.

– Bárcsak sokkal hamarabb hoztam volna meg ezt a döntést! – utalt vissza a cégvezető arra, amikor csődközeli állapotban el kellett küldeniük a munkatársak jelentős részét, viszont az így megmenekülő cég már mindenben a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudott gazdálkodni. – Nagyon nehéz összehasonlítani a korábbi időszakkal, hogy azóta milyen könnyen jön álom a szememre, vagy milyen egy adóellenőrzésről szóló levelet felbontani – hozott példákat Diviánszky Ákos. – Úgy érzem, vannak lépcsőfokai az ilyen megtisztulásnak, és azt hiszem, szépen sikerül felfelé lépkedni ezeken a lépcsőkön – tette hozzá. – Amióta rendszeresen időt töltök Istennel, valahogy nincs már olyan, hogy a nehéz helyzetben nem sikerül megtalálni a megnyugtató választ – vallotta be Diviánszky Ákos.

REFORMula Challenge

– Célunk az, hogy egyfajta hídszerepet töltsünk be a magunk szerény eszközeivel a mérnöki hivatást végzők, a gyülekezetek és a keresztyén hit között – foglalta össze a fórumbeszélgetések után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szolgáló Mérnökmisszió tavalyi munkáját annak vezetője. Németh Balázs bemutatta legújabb kezdeményezüket, a REFORMula Challenge – Református Középiskolások és Egyetemisták Innovációs Versenyét is. Az idén októberi innovációs megméretés négy pillérre: számítástechnikára és programozásra, ügyességre, bibliaismeretre és építészmérnöki feladatokra épül – mondta a Mérnökmisszió vezetője.

A versenyen tíz négyfős csapat vehet majd részt, mindegyik két autóval. Az egyik egy távirányítós szerkezet, a másik pedig egy virtuális jármű, amely a kiterjesztett valóságban rója majd a köröket. Ennek a virtuális autónak az önvezető programját kell majd jól megterveznie a csapatnak, akik a bibliaismereti kérdésekre helyesen válaszolva előnyökhöz juthatnak. A kijelölt pályán egyszerre versenyeznek majd az autók, a cél az, hogy minél hamarabb teljesítsék az előírt távot.

Jövőre ismét Mérnöktalálkozó

A találkozó végén Németh Balázstól megtudtuk, hogy jövőre szintén megrendezik a Budapesti Református Mérnöktalálkozót, de hogy hol, az még nyitott kérdés, mert az egyházkerületi székházat akkorra elkezdik felújítani. – Idén szerintem sikerült megvalósítani azt, ami nem mindig megy zökkenőmentesen, hogy mederben tartsuk a találkozót a kitűzött téma körül. Úgy érzem, hogy az a közel száz fő, aki jelen volt, gazdagodott az itt elhangzott gondolatokból – mondta a negyedik találkozót értékelve a főszervező a Reformátusok Lapjának. – Az a reménységem, hogy akik itt voltak, az őket megérintő gondolatokat tudják majd hasznosítani saját gyülekezeteikben, és azok tovább segítik őket a hitvalló mérnöki létük megélésében – tette hozzá.

Hegedűs Bence, fotó: Sebestyén László

A cikk megjelent a Reformátusok Lapjában.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió