Ökumenikus könyvest

2019. október 09., szerda, Budapest

A magyarországi egyházi könyvkiadók egy-egy kötetét mutatják be a Theologiai Szemle szerkesztőbizottságának ökumenikus könyvestjén. A kiadványokat meg is lehet vásárolni 2019. október 9-én, szerda 17.00 órától a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.)

Program

17:00 Megnyitó
dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára; dr. Kádár Zsolt, a Theologiai Szemle elnöke; dr. Bóna Zoltán főszerkesztő

17:10 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Simon Tamás László: Közelítések az újszövetséghez. válogatott tanulmányok (A bibliatudomány tanszék kiadványai sorozat 17. kötete) – bemutatja: dr. Szatmári Györgyi

17:20 Advent Kiadó
Európa Bibliája – bemutatja: dr. Tonhaizer Tibor

17:30 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Uzoni Fosztó István – Kozma Mihály – Kozma János: Az erdélyi unitárius egyház története – bemutatja: dr. Hoffmann Gizella

17:40 Magyar Pünkösdi Egyház
Pünkösdiek Magyarországon – bemutatja Rozgonyi Botond

17:50 Magyarországi Metodista Egyház
Walter Klaiber: Isten oltalmában – Bevezetés a 23. zsoltárba – bemutatja: dr. Khaled A. László

18:00 Luther Kiadó
A magyarországi evangélikus egyház hitvallási iratai 4. – bemutatja: Orosz Gábor Viktor

18:10 Kálvin Kiadó
Michael W. Goheen: Keresztyén misszió ma – bemutatja: dr. Gonda László

Könyvvásár

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink