A reformációt ünnepelték Svájcban

2017. június 19., hétfő

Bernben ünnepelte a reformációt június 18-án a Svájci Református Egyházak Szövetsége (SEK). Az eseményen Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke is köszöntőt mondott.

Országos ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg a reformáció 500. évfordulójáról Bernben, melyen 700 meghívott vett részt az egyházi, politikai és civil életből. A vendégek között ott volt Johann Schneider-Ammann svájci államfő, Gottfried Locher SEK elnök, Kurt Koch kardinális, a Németországi Protestáns Egyházak (EKS) reformációi jubileumi megbízottja, Margot Käßmann és Justin Welby, Cantenbury érseke.

Először került sor országos református istentiszteletre Svájcban, amelyet a reformáció 500 éves jubileumának jegyében, „Ahol a kincsed, ott a szíved” mottóval szerveztek az alpesi ország reformátusai Bernben. A Bern-Jura-Solothurn-i egyház elnöke, Andreas Zeller köszöntötte a berni Münsterben összesereglő vendégeket: az SEK közgyűlésének tagjait, a szövetség tagegyházainak zsinati tagjait és küldötteit, a segélyszervezetek, missziói és oktatási intézmények képviselőit, illetve a nemzetközi vendégeket Dél-Afrikából, Kínából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, Ausztriából, Magyarországból, Olaszországból, Németországból és az Egysült Királyságból.

„Az evangélium 500 éve szóban és tettben: ezt ünnepeljük ma. Keresztyének generációi merítettek és merítenek vigasztalást, erőt és útmutatást a református egyházban” – mondta Gottfried Locher. „500 éven át kaptak inspirációt és lelkigondozást azok, akik az anyagi javaknál többet várnak az élettől. 500 év Jézus Krisztus nyomában; közösen, személyesen, megbízhatóan és elkötelező erővel” – emelte ki a SEK elnöke.

Az istentiszteletet követő nagyszabású ünnepségen Schneider-Ammann államfő, a reformációi bizottság társelnöke, és Margot Kässmann is felszólaltak. „A reformáció 500 éves történelme során nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a keresztyén szellemiséget, a társadalom elesettjeivel szembeni áldozatkészséget és felelősségvállalást aktívan megéljük” – mondta Ammann. „Zwingli azzal, hogy a képzés fontosságát és a személyes felelősségvállalást hangsúlyozta, nagyban hozzájárult az állampolgárok nagykorúságához. Református az, aki a szabadságban felelősséget vállal” – zárta beszédét az államfő.

Az ünnepi istentiszteleten Olav Fykse Tveit, az Egyházak Világtanácsának főtitkára, Justin Welby Centenbury érsek és Koch kardinális mellett Jerry Pillay, a Református Egyházak Világközösségének elnöke is közreműködött.

Nagy szeretettel köszöntöm a Svájci Evangéliumi Egyházak Közösségét a reformáció 500 éves jubileumán tartott ünnepségen. Köszönjük a meghívásukat, és azt is, hogy önök is elfogadták meghívásunkat és részt vettek a magyarországi ünnepségeken.

Svájcról személyesen is kell szólnom. Őrzöm nagyapám baseli diplomáját, még az első világháború előtti időkből, és édesanyám bossey-i tanulmányi évének emlékeit közvetlenül a második világháború után, és azt a sok segítséget, amelyet az 1980-as években a svájci reformátusoktól kaptunk annak a budapesti templomnak az építéséhez, amelynek lelkipásztora voltam.

Azért sorolom mindezeket, mert így tudom legjobban kifejezni, hogy a magyar református egyházat és a svájci reformátusokat számtalan testvéri kötelék fűzi egybe a reformáció korától, attól kezdve, hogy Bullinger Henrik tanácsolta és segítette a magyar reformátusokat a XVI. század tragikus viszonyai közepette, vagy hogy a magyar reformátusokat hosszú ideig helvét hitvallású reformátusoknak nevezték, vagy hogy 1956 után menekülteket fogadtak a svájci testvérek, gondoskodva a magyar nyelvű svájci közösségekről is, egészen mindmáig, amikor számos segítséget kap egyházunk a maga sajátos missziójának betöltésében.

Ez a sok kapcsolat, támogatás és segítség azt a szép titkot fejezi ki, hogy a világban szétszórtan élő keresztyéneket az igaz hit egysége, Jézus Krisztus követésének igyekezete és Isten oltalmazó hűsége köti egybe. És ezt nemcsak szép hitvallásunk, a II. Helvét Hitvallás mondja ki, hanem leginkább közös történetünk bizonyítja. Hálásak vagyunk tehát ezért, hogy részesei lehetünk ennek a példás történetnek. Ez újra elkötelez bennünket a testvéri közösségre. Most tehát, amikor együtt emlékezünk az egyház megújításának nagy igyekezetéről, azt kívánom, hogy Isten Szentlelke segítsen bennünket tovább mindebben. Kérem, fogadják a Magyarországi Református Egyház nevében hozott üdvözletet. Isten áldja meg Önöket a Krisztus szeretetének bőséges áldásával.

Bogárdi Szabó István köszöntője

Külügyi Iroda

Forrás: www.kirchenbund.ch

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.