Svájcba látogatott Fekete Károly püspök

2018. február 15., csütörtök

Kiállították Genfben a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának XVI. századi Bibliáját. A könyvritkaságot elkísérő tiszántúli püspök Bernben megbeszélést folytatott Gottfried Locherrel, a Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége elnökével is.

Február 6-án, kedden a Reformáció Nemzetközi Múzeumában megtartott ünnepségen tették közszemlére azt az ószövetségi Szentírás-példányt, mely Robert Estienne, a későbbi neves genfi könyvkiadó párizsi nyomdájában készült, s mely a genfi diák és debreceni prédikátor, Szikszai Hellopoeus Bálint tulajdonában volt. Az ünnepségen beszédet mondott Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Gabriel de Montmollin, a Reformáció Nemzetközi Múzeuma igazgatója, Gáborjáni Szabó Botond, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményi igazgatója és Kiss-Borlase Egon, a genfi magyar református gyülekezet gondnoka.

Másnap Fekete Károly Svájc fővárosába, Bernbe látogatott, ahol munkaebéd keretében találkozott Gottfried Locher református lelkésszel, a Svájci Protestáns Egyházszövetség (SEK) tanácsa elnökével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktorával. A megbeszélésen jelen volt Serge Fornerod, a SEK külügyi és ökumenikus tanácsosa is. Az egyházi vezetők áttekintették a két egyházat érintő közös témákat, különös tekintettel a 2017. jubileumi év tapasztalataira. Megállapították, hogy a gyülekezetek megújulásának, revitalizációjanak kérdése mind a svájci, mind a magyarországi református egyházat kiemelten foglalkoztatja, így kilátásba helyezték az együttműködés elmélyítését ezen a területen is.

A cikk a Tiszántúli Református Egyházkerület oldalán folytatódik.

Forrás: ttre.hu, fotó: Szücs Gergely

Istent keresem

2 Móz 9

„De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve…" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink